Jump to content
Lukas_Monstr

Bendrosios Teisėsaugos Taisyklės (BTT)

1 pranešimas šioje temoje

Bendrosios teisėsaugos taisyklės

 

Pagrindinės teisėsaugos sričių veiklos:

 • FTB - Psichotropinių medžiagų konfiskavimas, mafijų bei gaujų bazių narkotikų reidai, įkaitų vadavimai, ieškomų žaidėjų sąrašo valymas.
 • Policija - Viešosios tvarkos ir kalejimo priežiūra, streikų malšinimas, namų apsauga, gaudomų žaidėjų sąrašo valymas, mafijų bei gaujų bazių šturmavimas.
 • SWAT - Įkaitų vadavimai, streikų malšinimas, ieškomų žaidėjų sąrašo valymas, specialiųjų operacijų vykdymas.
 • Kariuomenė - Oro erdvės priežiūra, įkaitų vadavimai, ieškomų žaidėjų sąrašo valymas, mafijų bei gaujų bazių reidai, psichotropinių medžiagų konfiskavimas.

 

Bendrosios teisėsaugos taisyklės:

 1. Teisėsaugininkas nesvarbu ar jis su apranga ar be jos išlieka teisėsaugininku, tad už serverio pažeidimus atliekamus be aprangos jis privalo būti nubaustas direktoriaus.
 2. Draudžiama šaudyti į civilius be priežasties!
 3. Teisėsaugininkas privalo laikytis KET ir būti pavyzdys visuomenei(nesilaikyti KET galima tik gaudant bėglį su įjungtais švyturėliais)
 4. Privaloma gerbti kitas teisėsaugos sritis, dirbt išvien dėl bendro tikslo.
 5. Administratoriams dirbantiems teisėsaugoje draudžiama naudoti /pzu komandą su tikslu surinkti įrodymus dėl nubaudimo už nusižengimus. Tokie įrodymai yra negaliojantys ir turint tokius įrodymus įtarimo dėti negalima.
 6. Teisėsaugininkams draudžiama bėgti nuo kitų teisėsaugininkų. Išimtis - abipusis susitarimas treniruojantis. 
 7. Draudžiama banko teritorijoje(priedas nr.1) laikyti nuosavas tr.priemones, dviračius, siekiant greičiau grįžti į grobimą.
 8. Draudžiama išteisinti žaidėjus be priežasties. Išteisinti galima evento dalyvius (DM, BOX), jei to paprašo SERVERIO PRIŽIŪRĖTOJAS arba KOMANDOS NARYS, taip pat tam tikro darbo atstovus, jei to paprašo tos firmos DIREKTORIUS (kuris turi turėti įrodymus apie darytą veiklą, kurioje buvo galima gauti įtarimo)
 9. Prieš nustatant įtariamumo lygius teisėsaugos darbuotojas privalo turėti vaizdinius įrodymus(foto/video), kuriuose aiškiai matomas žaidėjo nusižengimas.
 10. Teisėsaugininkai gali šaudyti iš mašinos gaudant nusikaltėlį jei nusikaltėlis yra su /bega statusu bent 10min. Šaudyti privaloma pro langą vairuojant darbinį transportą. Šaudančiam teisėsaugininkui negalima šaudyti nuo mašinos stogo ar kitais būdais, tik pro mašinos langą. Privaloma turėti vaizdinius įrodymus, jog žaidėjas tikrai bėga nuo teisėsaugos bent dešimt minučių.
 11. Už mafijos zonoje padarytus mafijos nario nusižengimus, teisėsaugininkas bausti negali.
 12. Darbo metu privaloma būti TeamSpeak teisėsaugos kanale, jei to reikalauja direktorius ar pavaduotojas.
 13. Ligoninėje draudžiamos teisėsaugininko komandos.
 14. Teisėsaugininkai paprašyti apsaugos direktoriaus/pavaduotojo išteisinti apsauginį privalo tai atlikti. Išimtis: apsauginis buvo gaudomas už rimtus nusižengimus, o ne dėl savo atlikto darbo ginant namus ar žaidėjus.
 15. Draudžiama naudoti administratoriaus komandas, norint lengviau pagauti bėglius.
 16. Galima naudoti administratoriaus /kill komandą, jei bėglys tyčia įbėgo į ligoninę ir atsisakė iš jos išeiti. Būtina pranešti nusikalteliui, jog jis privalo pasišalinti iš ligoninės ir jei to nepadaro per tris minutes (turėti įrodymus), jam galima ligoninėje uždėti įtarimą už pareigūno neklausymą ir naudoti /kill.
 17. Draudžiama naudoti kliūtis ne pagal paskirtį.
 18. Draudžiama pjaustyti, žudyti žaidėjus sraigtasparniu.
 19. Draudžiama rakinti nusikalstamos grupuotės narį jo bazėje ar jo gaujos užimamoje zonoje. (The Ballas gaujos narys gali būti rakinamas Grove Street gaujos zonoje, bazės teritorijoje, bet negali būti rakinamas The Ballas gaujos zonoje ar teritorijoje) [Mafijozai gali būt rakinami gaujos bazės teritorijose, zonose] [NEW]
 20. Bėgliui nepaklusus išeiti iš namo, galima pratęsinėti jam /bega statusą, kol neišeis savo noru. (jeigu išeina afk – galimas kick) [NEW]
 21. Žaidėjui nepaklusus išeiti iš interjero, galima jį nušauti. Prieš atliekant šį veiksmą būtini įrodymai, jog žaidėjas buvo informuotas apie prašymą išeiti iš interjero ir nuo to laiko praėjo bent trys minutės. Galima dėti įtarimą už pareigūno neklausymą.
 22. Draudžiama dirbti su nuosavu transportu, apranga. [Išimtis TPV]
 23. Tikrinti, ar žaidėjas turi narkotinių medžiagų, kai žaidėjas neturi įtarimo lygio gali tik FTB. Kai žaidėjas turi bent 1 įtarimo lygi, narkotikus tikrinti, atimti juos gali ir SWAT, ir ARMIJA.
 24. Draudžiama tikrinti narkotines medžiagas gaujų zonose, teritorijose, mafijų zonose. Jei vyksta zonų kova, tikrinti gaujinių narkotikus, atimti juos, draudžiama visame Los Santos mieste ir ligoninėje (įskaitant ir exterjerą iki tvorelių. Išimtis: jei gaujinis daro nusižengimus, pvz. šaudo į civilius)
 25. Grobimų metu leidžiama naudotis medikų paslaugomis, tačiau medikų negali būti daugiau nei du.
 26. Draudžiama rakinti, tikrinti ar kitaip trukdyti gaujiniams zonos grobimo metu. (nebent patys provokuoja, šaudo teisėsaugą, daro kitus pažeidimus)
 27. Draudžiama grobimų metu mirus atsijungti (relog).
 28. Draudžiama užsiimti nusikalstama veika.
 29. Draudžiama naudoti žaidimą lengvinančias programas.
 30. Bėglio statusą /bega teisėsaugininkai gali nustatyti, norėdami pagauti bėgantį žaidėją, tačiau žaidėjui iškart sustojus teisėsaugininkams draudžiama dėti įtarimo lygį už bėgimą nuo teisėsaugos! Taip pat /bega galima uždėti jei pradedate gaudyti žaidėją, kuris yra netoli jūsų (0,5km atstumu max). Įrodymai būtini.
 31. Sirenas galima naudoti tik šiems atvejams: vykstant į iškvietimą, gaudant nusikaltėlį, vykstant stabdyti maišto kalėjime, vykstant į namo apiplėšimą, vykstant į banko/žmogaus/pastato ar kitus grobimus.
 32. Įtarti už žaidėjo nusikaltimus galima per 30 minučių nuo nusikaltimo. Išimtis jei nusikaltelio įrodymai per 30min. yra fiksuojami forume, teisėsaugos darbų forumuose, jei direktoriai naudoja tokias sistemas (pvz. civilių pareiškimai).
 33. Baudą siūlyti du kartus privaloma, trečią - neprivaloma. 
 34. Draudžiama vartoti/turėti/platinti narkotines medžiagas. Direktorius, priėmęs žaidėją į darbą turi konfiskuoti įsidarbinusio žaidėjo narkotikus.
 35. Teisėsaugai draudžiama rakinti, tikrinti, ar kitaip trukdyti serverio prižiūrėtojui, kuris suteikia pagalbą naujokui, ar kitam serverio žaidėjui. Taip pat teisėsauga negali trukdyti ir tam, kuriam suteikiama pagalba.
 36. Draudžiama tikrinti narkotikus daugiau, nei vieną kartą. Patikrinus narkotikus privaloma juos atimti.
 37. Galima dėti įtarimą už DM jeigu žmogus daro drive-by

 

Teisėsaugos racijos taisyklės:

 1. Leidžiama pasisveikinti, prašyti pagalbos, diskutuoti su darbu susijusioms temomis.
 2. Draudžiama keiktis, aiškintis santykius, skelbti skelbimus, ar rašyti su darbu nesusijusiomis temomis.
 3. Tik aukšto rango darbuotojai, direktoriai, pavaduotojai ir darbų prižiūrėtojai gali nurodinėti teisėsaugininkams. Joks žemesnio rango teisėsaugininkas neturi teisės aiškinti kitiems ką, ir kaip daryti grobimų metu. 

 

A51 zonos taisyklės:

 1. Draudžiama laikyti nuosavas tr. priemones, dviračius.
 2. Draudžiama būti AFK režime. Leidžiama, jei tuo metu vyksta jūsų darbo treniruotė ir direktorius/pavaduotojas leido tą daryti. Taip pat grobimų metu leidžiama zonoje būti AFK (prisijungti į TeamSpeak, įsijungti keybind)
 3. Draudžiama trukdyti kitoms teisėsaugos sritims (ir apsaugai) treniruotis. Už šį pažeidimą teisėsaugininkas privalo būti nubaustas darbo valdžios, gali būti įkalintas (/jail). Jei taisykles pažeidinėja direktorius - rašomas direktoriaus papeikimas.
 4. Treniruotė privalo būti nutraukiama, jeigu pranešama apie grobimą.
 5. Jeigu teisėsaugos sritis zonoje organizuoja treniruotę, privaloma prie įvažiavimo padėtį kliūtį, kaip ženklą apie vykstančią treniruotę ir per /rt informuoti, kad zonoje treniruojamasi.
 6. TEISĖSAUGININKUI DRAUDŽIAMA ĮEITI Į ZONĄ, JEI JOJE VYKSTA TRENIRUOTĖ IR YRA PADĖTA KLIŪTIS. Norint pasiimti A51 ginklus, apie tai būtina gauti treniruotės vadovo leidimą.

 

Įkaitų vadavimo taisyklės:

 1. Draudžiama naudoti teisėsaugininko komandas, išskyrus /skydas, /c4, /atdaryti ir /kliutis
 2. Važiuojant į grobimą, spec. švyturėliai leidžiami.
 3. Po įkaito išvadavimo/pralaimėjimo/išpirkos sumokėjimo, teisėsauga privalo palikti mafijos bazę per minutę, pašalinti kliūtis, bei direktoriai/pavaduotojai panaudoti /respawn komandą.
 4. Hydros naudojimas galimas praėjus 15-ai minučių nuo grobimo pradžios.
 5. Administratoriaus komandos draudžiamos.

 

Banko grobimo taisyklės:

 1. Draudžiama naudoti teisėsaugininko komandas, išskyrus /skydas.
 2. Važiuojant į grobimą, spec. švyturėliai leidžiami.
 3. Banko teritorijoje draudžiamos /to, /get, /heal komandos.
 4. Banko viduje draudžiama laikyti policijos motociklus, nuo jų šaudyti.

 

Streikų/riaušių taisyklės:

 1. Prasidėjus streikui/riaušėms, policijos pareigūnai, S.W.A.T, atvykę su lazdomis, ginklais ir tazeriu malšina streiką/riaušes, jei streiko/riaušių dalyviai atsisako pasišalinti iš zonos ir naudoja smurtą.
 2. Policijai/S.W.A.T naudoti šaunamuosius ginklus galima tuomet, kai streiko/riaušių dalyviai juos taip pat naudoja ir priešinasi.
 3. Kitos sritys nedalyvauja (FTB/ARMIJA/APSAUGA), jei PD ar SWAT darbo valdžia nepaprašo pagalbos.

 

Narkotinių medžiagų patikrinimo reidai:

 1. FTB bei SWAT vieną kartą dienoje gali vykdyti reidą į bet kurios mafijos/gaujos bazę. Reido metu jiems leidžiama konfiskuoti narkotikus, naudoti komandą /taz ir /ant. Bazėje negalima bausti mafijos/gaujų narių. Atėmę narkotikus, FTB bei SWAT privalo pasišalinti iš bazės. Jei zonoje yra gaudomų asmenų, galima jiems pasiūlyti baudą arba vešti į kalejimą (vežant į kalejimą būtina uždėti /bega),
 2. Kiekviename iš šių reidų privalo dalyvauti FTB/ARMIJOS direktorius arba pavaduotojas bent su trimis darbuotojais (į tuos tris įeina ir darbo valdžia),

 

Veržimasis į gaujos ar mafijos bazę ar teritoriją

 1. Prieš bėglį (kuris /bega gavo ne mafijos/gaujos zonoje, teritorijoje ar bazėje) galima naudoti visas teisėsaugininko komandos tiek mafijos, tiek gaujos zonoje/bazėje.
 2. Prieš mafijos/gaujos zonoje esančius žaidėjus, kurie neturi /bega statuso, naudoti teisėsaugininko komandos draudžiama (išskyrus /taz. /taz veržimosi į bazę metu naudoti galima).
 3. Veržtis į bazę gali visi serverio teisėsaugininkai, gaudantys bėglį
 4. Prieš veržiantis į bazę būtina turėti įrodymus, jog joje yra bėglys ir kad /bega statusas buvo uždėtas tada, kai bėglys nebuvo mafijos/gaujos bazėje/teritorijoje.
 5. The Ballas gaujos nariai, esantys Grove Street gaujos teritorijose gali būti baudžiami be apribojimų. (jiems zona, kuri nepriklauso jų gaujai, jokių lengvatų neduoda).
 6. Grove Street gaujos nariai, esantys The Ballas gaujos teritorijose gali būti baudžiami be apribojimų. (jiems zona, kuri nepriklauso jų gaujai, jokių lengvatų neduoda).


Ginklų licencijos atėmimo taisyklės :

 1. Ginklų licenziją atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijozas/gaujinis), kuris šaudo į teisėsaugininką ir yra nubaustas už teisėsaugininko užpuolimą. Būtini įrodymai.
 2. Ginklų licenziją atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijozas/gaujinis), kuris šaudo bent į du civilius (ne teisėsaugininkus) ir yra nubaustas už DM. Būtini įrodymai.

 

Teises galima atimti tuo atveju, kai yra matomas šis žaidėjo pažeidimas :

 1. Vairavimo teises atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijozas/gaujinis), kai šis padarė bent tris KET pažeidimus. Pvz. sukėlė avariją, vairavo NONRP, daužė stulpus. Būtini įrodymai.
 2. Vairavimo teises atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijozas/gaujinis), kai šis padarė bent vieną KET pažeidimą (pvz. vairavo NONRP) ir bėgo nuo teisėsaugininko bent 10min. Būtini įrodymai.

 

,,Hydra''(naikintuvo) naudojimo taisyklės:

 1. Draudžiama skraidyti virš mafijos zonos, gaujų karų, zonų kovų metu.
 2. Jei bėglys bėga nuo teisėsaugos bent 10min., hydra gali būti naudojama bandant pagauti nusikaltelį (Hydra naudoti galima net ir mafijos ar gaujos bazėje, jos teritorijoje).[NEW]
 3. Galima naudoti norint numušti sraigtasparniu skrendantį nusikaltėlį.
 4. Leidžiamas masiškai žudančių žmonių likvidavimas, jei jie yra ant stogų, arba kitų sunkiai pasiekiamų vietų, jei tai neprieštarauja aukščiau paminėtoms taisyklėms.
 5. Draudžiama šaudyti be priežasties, ypač į žaidėjus.

 

Kalėjimo taisyklės:

 1. Kalėjimo maištus malšina policijos departamento pareigūnai.
 2. Kitų sričių teisėsaugininkai gali padėti policijos departamento pareigūnams, jeigu maištas yra didelis ir yra pašalinių asmenų.
 3. Asmenys, kurie kalėjime naudojo ginklus ir šaudė į kalinius/teisėsaugininkus, privalo būti surakinami, iš jų turi būti atimta ginklų licenzija.
 4. Teisėsaugininkai kalėjime gali naudoti tazerį, bet negali surakinti (išimtis 3 taisyklė).

 

Taisyklės dėl apsaugos:

 1.  Teisėsauga turi pilną teisę bausti apsauginius, jei šie, kaip ir paprasti civiliai pažeidinėja taisykles.
 2. Teisėsauga privalo išteisint apsauginius, jei yra prašomi apsaugos valdžios. Tačiau, jei apsauginis gavo įtarimo lygius už padarytus nusižengimus iš teisėsaugos nario, tokiu atveju apsauginiai privalo atsakyti už savo veiksmus.
 3. Apsaugos valdžia, taip pat kaip ir darbuotojai už savo padarytus nusižengimus atsako vienodai. Jokių išimčių netaikoma.
 4. Trumpai tariant, apsauga privalo būti išteisinama, jei įtarimo lygius gavo iš serverio (t.y. nušaudami žmones gindami namą, ar kt.). Gaunant įtarimą iš teisėsaugos - apsauginiai nėra išteisinami.
 5. Apsauga gali vykti į grobimus pagal BAT taisykles.
 6. Apsauga gali padėti teisėsaugai gaudyti nusikaltėlius.
 7. Apsauga gali padėti Policijai prižiūrėti kalėjimą.
 8. Apsaugai galima įduoti teisėsaugai asmenį, turintį didelį įtarimo lygį (40+ star). 
 9. Apsauga gali padėti teisėsaugininkams veržtis į mafijos/gaujos zoną/bazę

 

Priedas nr.1

GFbgf1a.png

 

Net jei šiame sąraše nėra nurodytas koks nors pažeidimas, tai dar nereiškia, jog būsite nenubaustas!

Redaguota . Redagavo Lukas_Monstr

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
This topic is now closed to further replies.

 • Dabar skaito   0 nariai

  Registruoti nariai šiuo metu šios temos neperžiūri

×