Jump to content
Dalyvaukite 2020-ųjų pavasario nominacijų rinkimų pirmajame etape ×

Mūsų TeamSpeak kanalo statistika

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Topai


Populiariausias turinys

Showing content with the highest reputation on 2019.11.06 Visose vietose

 1. 4 points
 2. 3 points
  [2019.11.06] Bendrieji pasikeitimai BTT ir BMT Veiksmų metu draudžiama naudoti /to ir /get komandas. Teisėsaugai išimtis taikoma besiteleportuojant į A51 zoną. Mafijoms - besiteleportuojant prie mafijos zonos. Tiek mafijoms, tiek teisėsaugai - besiteleportuojant nukrito žaidėjas (galioja tik pačiam teleporte). Veiksmų metu draudžiama naudoti administratoriaus komandas. [Išimtis /gydyti, norint sutaisyti transportą]. Sukonkretintos bendros veiksmų(grobimų) taisyklės: kas draudžiama, o kas leidžiama. Apačioje nurodyti dalykai yra nauji: Draudžiama: naudotis sraigtasparniais; Tyčia naudoti ESC mygtuką; Dalyvauti veiksmuose be darbinės uniformos; Naudoti veiksmus; Naudoti fejerverkus; Slėptis garažuose. Galima: būti tik ten, kur galima patekti nenaudojant transporto priemonių; Naudoti tik darbo bei nuomojamą transportą; Naudoti tik tuos ginklus, kurie yra gaunami iš ginklų dėžės. Įkaito grobimo veiksme teisėsaugai laimėjus grobimą, iš mafijos, kuri grobė įkaitą, galima prašyti pusės išpirkos sumos. Paprašius, išpirka turi būti sumokėta abiejų sričių teisėsaugos nariams per 24 valandas. Gavus/perdavus pinigus, būtina pasidaryti įrodymus. Nebegalima užimti ginklinių; Atsisakyta okupacijų idėjos; Padidėjo banko grobimų metu galiojanti raudonoji zona. Ji taisyklėse dabar pažymėta mėlyna spalva. Bendrosios teisėsaugos taisyklės (BTT) Pridėta šiek tiek naudingos informacijos naujiems teisėsaugininkams; Sukurtos/pridėtos/atnaujintos/pakeistos taisyklės: Sričių direktoriams ir pavaduotojams leidžiama dirbti su nuosavu transportu ir apranga (kaip ir buvo ankščiau), tik dabar to daryti negalima veiksmų metu; Pabrėžta, jog teisėsaugininkui draudžiama užsiimti nusikalstama veika, padėti nusikaltėliams ar kitaip bendradarbiauti su nusikaltėliais; Teisėsaugininkas neprivalo vežti į banką ar dar kažkur dėl baudos; Teisėsaugos direktorius nebeturi konfiskuoti narkotikų naujam žaidėjui įsidarbinant į teisėsaugą (praktikoj tai tiesiog neegzistavo); Komendanto valanda negali trukti trumpiau 30-ties minučių. Prasidėjus veiksmui teisėsaugininkai neprivalo mafijos nariams nuimti bėglio statuso, jeigu jis buvo gautas prieš prasidedant veiksmui. Komendantas ir narkotikų reidas negali vykti vienu metu Išminavus bombą banke ar pasibaigus objekto grobimo laikui draudžiama rakinti grobėjus kol jie nepasišalino iš banko/grobiamo objekto, bet ne ilgiau kaip 1 minutę; Ištrintos streikų/maištų taisyklės, nes nėra reikalingos (praktikoje nenaudojama); Bendrosios mafijų taisyklės (BMT) Pridėta trumpa informacija apie veiksmų tipus (kaip jei vyksta); Sukurtos/pridėtos/atnaujintos/pakeistos taisyklės: Nebereikia viešai pranešti apie pradėtą banko grobimą. Apie kitus veiksmus pranešti reikia. Visi kiti pasikeitimai nurodyti viršuje (bendri su teisėsauga); Kiti pasikeitimai Karo medikai, gydantys veiksmuose, negali nieko kito daryti, kaip tik gydyti ir teikti kitas medikų paslaugas. Tai reiškia, kad šaudyti ir atlikti kitus veiksmus yra draudžiama. Taip pat karo medikas privalo vilkėti darbinę aprangą. Banko zonoje negali būti daugiau nei du medikai. Už taisyklių pažeidimą medikui gresia bausmė nuo įspėjimo iki juodojo sąrašo; Likus pusvalandžiui iki ir pačio securicar apsaugos žaidimo metu negalima organizuoti jokių veiksmų/grobimų. Nežinau iš kur buvot ištraukę, bet tiek nusikaltėliai, tiek teisėsauga galėdavo daryti drive by nuo stogo banko plėšimo metu sprogus bombai. Kol kas taip viskas ir išlieka, o ateityje po truputį bus matyti. Pasikeitimai įsigalioja nuo 2019.11.07 00;00. Bet dar neįsigaliojusiais pasikeitimais piktnaudžiaujant, būsite nubausti ir iki tol.
 3. 2 points
 4. 1 point
  Be pirmadienio tikrai neturėsiu galimybės naudotis kompiuteriu (tiksliau pakrovėjas loptopo sulaužytas ), atsiprašau už laukimą dėl skundų patikrų, bet anksčiau neturiu laiko ieškoti pakrovėjo per visą Vilnių, nes rast jį bus ne ez, eiliniai „universalūs” nesueis.
 5. 1 point
  Serverio mafijos „Cosa Nostra“ mafija. [https://wiki.rls.lt/index.php?title=Cosa_Nostra] Rusų mafija. [https://wiki.rls.lt/index.php?title=Rusų_mafija] Serveryje vykstančių veiksmų tipai Banko plėšimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes ir teisėsauga, kurio metu teisėsaugininkai stengiasi mafijoms sutrukdyti apiplėšti banką, o mafijos žūt būt atlikti viską, kaip suplanuotą. Apiplėšus banką teisėsauga patiria nuostolių, o nusikaltėliai gauna atlygį. Teisėsaugos tikslas šiame apiplėšime yra išminuoti bombą jai dar nesprogus. Tačiau jeigu to nepavyko padaryti, tada paimti visus pinigus ir nugabenti į vieną iš teisėsaugos bazių. Daugiau informacijos Įkaito grobimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes, teisėsauga bei žaidėją įkaitą, kurio metu teisėsaugininkai vyksta į mafijos bazę, kurioje laikomas surištas ir uždarytas narve žaidėjas, o mafijos privalo teisingai saugoti savo bazę ir įkaitą, iš kurio tikimasi pasipelnyti prašant už jį išpirką. Teisėsaugos tikslas yra saugiai išlaisvinti žaidėją jam nemirus. Pareigūnai vyksta į vietą, kurioje laikomas žaidėjas ir po sėkmingo susišaudymo išlaisvina pagrobtąjį iš narvo ir su lyg tuo yra nutraukiamas grobimas. Daugiau informacijos Objekto užgrobimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes ir teisėsauga, kurio metu nusikaltėliai užgrobia tam tikrą objektą, o teisėsaugininkai siekia jį atkovoti. Teisėsaugos tikslas yra vykti į užimtą vietą ir bandyti ją atkovoti vykdant susišaudymą su užgrobėjais. Iššaudžius visus užgrobėjus ir saugiai išvalius objektą, jis yra atkovojamas ir grobimas nutraukiamas. Reketai - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes, teisėsaugą ir žaidėją įkaitą, kurio metu nusikaltėliai pagrobia žaidėją ir jį reketuodami prašo sumokėti išpirką, o teisėsauga siekia įkaitą išlaisvinti. Reketų principas panašus į įkaito grobimo tipą. Teisėsaugininkai gavę pranešimą apie reketą reaguoja greitai ir nepaisant pagrobtojo statuso vyksta į vietą, kurioje, pagal gautą informaciją, vyksta reketavimas. Atvykus vykdomas susišaudymas su pagrobėjais arba gaudynės, o sėkmingų jų atveju įkaitas yra išlaisvinamas ir reketas baigiasi. Bendrosios mafijų taisyklės Draudžiama būti kitos mafijos zonoje ir atlikti nusikalstama veiką [Išimtis: mafijos bazės grobimas] Draudžiama bendradarbiauti su teisėsauga. Mafijos negali pulti viena kitos nepraėjus 48h po naujojo direktoriaus išrinkimo. [Išimtis taikoma, jeigu pats direktorius pradeda kariauti] Draudžiama kenkti, šaudyti be priežasties civilius, naujokus. Draudžiama laikyti tr. priemones kito nusikalstamo darbo zonoje arba teisėsaugos bazėje. Draudžiama laikyti tr. priemones kalėjime. Viešai pranešant apie vykstantį kitos mafijos/gaujos bazės grobimą, rašyti tik tos mafijos/gaujos pavadinimą, kiti įvairūs pavadinimai nėra toleruojami. Mafijos bosas ar parankinis privalo apie vykdomą grobimą pranešti /dvp. Jeigu vyksta grobimas kai nėra prisijungusios valdžios, vienas iš mafijos narių apie grobimą praneša /padmins. Mafijoms draudžiama būti sąjungoje ir kartu organizuoti veiksmus. Bendrosios veiksmų taisyklės Draudžiama: Naudoti /to ir /get komandas. [Išimtis taikoma susirenkant prie pat mafijos zonos (netaikoma įkaito pagrobime), teleportacijų vietose.] Naudoti administratoriaus komandas. [Išimtis /gydyti, norint sutaisyti transportą]. Naudotis sraigtasparniais, jais žudyti. Tyčia naudoti ESC mygtuką. Mirus atsijungti (relog) Dalyvauti veiksmuose be darbinės uniformos. Naudoti veiksmus. Naudoti spray can, gesintuvą ir fejerverkus. Naudoti tr. priemones, siekiant trankyti, daužyti, blokuoti ar kitaip kenkti grobėjams. Šaudyti ligoninės interjere ir jos ribose, norint neleisti grobimo dalyviams vykti į veiklą. Dalinti ginklus priešininkams. Šaudyti ar kitaip kenkti teisėsaugininkams A51 zonoje. (/tpa51 teleportas prisiskaito kaip A51 zona) Slėptis garažuose. Užtverti vartus ar garažą su Journey mašina. Atsijungti arba pabėgti iš grobimo nepranešus bosui/parankiniui. Norint pagrobti žmogų jam meluoti į /sms (pvz. „/sms tpsf baudą“ ir surišate). Žmogaus pagrobimas turi būti švarus ir be apgavysčių. Tokiais atvejais galioja apgavysčių bausmė, t.y. 48h ban. "Buginti" gyvybes suvartojus ir įsėdus į mašinos keleivio vietą. Grobti teisėsaugininką jeigu yra prisijungę mažiau negu 10 teisėsaugininkų. Būti bet kurios teisėsaugos srities bazėje bet kokio grobimo metu. Grobti banką, žmogų, pastatą ar vykdyti reketą, jeigu teisėsauga vykdo atranką. Darant atranką, teisėsaugos direktorius ar pavaduotojas įsipareigoja atranka vykdyti mažiau nei 20min. ir dar 20min. būti aktyvus žaidime." Galima: Vartoti narkotikus. Mirus teleportuotis prie nuosavos transporto priemonės, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė yra prie teisėsaugos bazės arba yra joje. Būti tik ten, kur galima patekti nenaudojant transporto priemonių. Naudotis medikų paslaugomis, tačiau jų negali būti daugiau nei vienas. Naudoti tik darbo bei nuomojamą transportą. Naudoti tik tuos ginklus, kurie yra gaunami iš ginklų dėžės. Mafijų bazės užėmimo taisyklės Mafija turi teisę užimti kitos mafijos bazę. Bazė yra zona už mafijos sienos (vartų). Užimant kitą mafiją būtini įrodymai, jog yra prisijungęs kitos mafijos direktorius arba pavaduotojas. Draudžiama užimti kitą mafiją, kai ji daro atranką. Darant atranką, mafijos direktorius ar pavaduotojas įsipareigoja atranka vykdyti mažiau nei 20min. ir dar 20min. būti aktyvus žaidime. Skelbti apie grobimą būtina viešai. Skelbime paminėti grobimo pradžią, išpirkos sumą. Mafijų kovos metu, kita mafija negali būti užimta, rakinama teisėsaugos, rengti kitus grobimus (pvz. banko grobimo ir kitos mafijos bazės vienu metu grobti negalima). Atgrobus bazę būtina padaryti įrodymų, jog mafijos bazėje nėra pašalinių asmenų Mafijos bazės grobimas vyksta 20min. Maksimali išpirka grobiant bazę - 30'000€. Išpirką privalo sumokėti neatgrobusios savo bazės mafijos direktorius arba pavaduotojas per 24h. nuo grobimo pabaigos. Atgrobus savo mafijos bazę, direktorius/pavaduotojas turi teisę pareikalauti iš grobiančiųjų firmos(-ų) pusės reikalautos išpirkos. Išpirką privalo sumokėti per 24h. nuo grobimo pabaigos. Laimėjusios mafijos valdžia turi teisę rašyti direktoriaus/pavaduotojo papeikimą dėl nesumokėtos išpirkos. Abiejų mafijų atstovai privalo nufotografuoti išpirkos sumokėjimo procedūrą. Pralaimėjusi mafija turi teisę nemokėti išpirkos, jei kita mafija grobimo metu naudojo neleistinas programas. Bent vienas užblokuotas grobiančios mafijos narys su svariais įrodymais - grobimo pralaimėjimas. Besiginanti mafija gali naudoti /tpd, /tpm komandas. Kitos mafijos bazė gali būti užimta neribotą skaičių kartų, tačiau tarp bazės grobimo turi praeiti bent 2h. Užpuolus priešingos gaujos/mafijos bazę, puolančiųjų atstovai įsipareigoja priešininkams suteikti galimybę atsakui. Direktorius/Pavaduotojas įsipareigoja būti aktyvus žaidime dar 5 min. Draudžiama sėdėti transporto priemonės keleivio vietoje, kai joje nėra vairuotojo ir taip yra siekiama išvengti hydros duodamos žalos. Papildomos pastato užgrobimo taisyklės: Užgrobti galima tik šiuos pastatus: klubas EXIT, savivaldybė. Grobimo vadovai (bosai/parankiniai) viešai turi pranešti: grobiamas pastatas, grobimo dalyviai (cn/rm), užėmimo laikas, išpirka. Papildyti/išimti grupuočių vėliau negalima, paskelbtas viešas pranešimas turi būti nufotografuotas. Jei užimtas pastatas turi savo verslą, verslo savininkas taip pat gali atgrobinėti pastatą, jei nėra mafijos narys. Pastato grobimas vyksta 20min. Maksimali išpirka - 20k. Išpirką privalo sumokėti kiekvienas teisėsaugos direktorius/pavaduotojas po puse išpirkos sumos, išpirką paduodant grobimo vadovui. Tą padaryti privaloma per 24h. nuo grobimo pabaigos. Grobimo vadovas turi teisę rašyti teisėsaugų vadovams papeikimus dėl nesumokėtos išpirkos. Teisėsaugos direktoriai/pavaduotojai, sumokėdami išpirką turi darytis įrodymus, grobimo vadovas, gavęs pinigus, taip pat. Jei pastato grobimo metu kas nors iš užgrobėjų būna užblokuotas už neleistinų programų naudojimą veiksmo metu, teisėsaugą gali išpirkos nemokėti tol, kol nepasitvirtina ar užblokavimas teisingas, ar ne. Jei tai „freeban“, išpirka turi būti sumokėta per 24h. nuo įrodymų nepasitvirtinimo. Naudotis administratoriaus komandomis veiksmo metu - draudžiama. Užgrobėjams turi būti uždėtas /bega statusas. Po pastato grobimo, būtina nuimti /bega grobimo dalyviams, draudžiama rakinti iki kol asmenys pasišalins iš pastato, tačiau ne 1 minute laiko. 0.5km spinduliu nuo užimto pastato /tpm, /tpd komandos neleistinos. (išimtis teisėsaugininkams, kurių bazė užimta). Pastatas gali būti užimtas neribotą skaičių kartų, tačiau tarp grobimų turi praeiti bent 2 valandų tarpas. Išlaikiusi pastatą 20 minučių, mafija gali jį toliau laikyti iki 10 minučių (viso 30 minučių), jeigu teisėsaugininkų prisijungę bent 15, jei per tą laiką pastatas nelieka atgrobtas, išpirka didėja iki 30'000. Tačiau jei per tas 10 minučių teisėsauga atgrobia pastatą, grobimo dalyviai negauna išpirkos net ir už išlaikytas 20 minučių. Papildoma bankų grobimų informacija: Galima samdytis mechaniką, jeigu yra prisijungę bent 15 teisėsaugininkų. (Mechanikas pats nustato, kiek norės už paslaugas, tačiau suma negali viršyti 2'000€) Vykstant banko grobimui, už zonos (žr. Priedas Nr. 1) ribų draudžiama daryti drive-by (Šaudymas ant tr. priemonės stogo taip pat traktuojama, kaip drive-by) iki kol seifas nėra išsprogdintas. Draudžiama užblokuoti praėjimą į banką/banko apačią nei su transporto priemonėm, nei stovėti praėjimuose, neleidžiant teisėsaugininkams prabėgti pro jus. Papildoma žmogaus grobimų informacija: Grobti žmogų gali visos nusikalstamos grupuotės. Pagrobus žmogų, grobėjų mafijos bosas ar parankinis viešai privalo pranešti, kuris žaidėjas yra pagrobtas, išpirkos sumą. Paskelbtas pranešimas turi būti nufotografuotas. Maksimali išpirka už žmogų yra 100'000€ arba 1'000 kokaino. Reketų taisyklės Vienu metu reketuoti galima tik vieną asmenį. Tą patį asmenį galima reketuoti kas 24h. Didžiausia reketuojama suma gali būti iki 15 tūkstančių serverio valiutos arba iki 100 kokaino. Patariama prieš reketuojant žmogų pažiūrėti, kiek jis turi pinigų su savimi kišenėje. Reketuoti galima daugiausiai 15 minučių. Tarp reketavimų turi praeiti bent 1h. Reketuojamam žaidėjui draudžiama nueiti afk ar atsijungti (jei afk būna daugiau nei 1min galima baninti /lban 2h). Pradėjus reketuoti, privaloma pranešti per /d reketuojamo asmens vardą pavardę, išsipirkimo sumą, reketo pradžios laiką. Draudžiama reketuoti per grobimą ar kitokį veiksmą. Reketuojant žmogų draudžiama jį vešti į garažus, interjerus ir darbo bazes, įskaitant ir reketuojančios mafijos zoną. Reketuojamas žmogus turi būti pasiekiamas be pagalbinių priemonių (pvz. lėktuvu, dviračiu). Draudžiama reketuojamą asmenį transportuoti. Reketuojamą žmogų gali bandyti išlaisvinti tiek teisėsauga su apsauga, tiek kita mafija ir gaujos. Taip pat išlaisvinti reketuojamą žaidėją gali jo darbo su pakv. bendradarbiai (tai jei pvz. pagrobtas mechanikas, jį išlaisvinti gali ir kiti mechanikai) Reketuoti galima tik mafijoms. Pasibaigus reketavimui, privaloma asmenį atrišti. Priedas nr.1. Raudona zona - zona, galiojusi iki 2019.11.06 Mėlynoji zona - zona, galiojanti nuo 2019.11.07 Net jei šiame sąraše nėra nurodytas koks nors pažeidimas, tai dar nereiškia, jog būsite nenubaustas!
 6. 1 point
  Jūsų Vardas_Pavardė: Satan_Night2. Pažeidėjo @Vardas_Pavardė: @Tokyo_Supreme4. Kaip buvo čytinama:noss modd pats su savo irodimais prisigavo 5. Įrodymai (būtina): 6. Papildomi komentarai (nebūtina):sw
 7. 0 points
This leaderboard is set to Vilnius/GMT+03:00

Skelbimai

Copyright © 2012-2020 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su registracijos taisyklėmis bei slapukais.