d0Nt

Taisyklės

Recommended Posts

d0Nt    185

fblogom.png

 

Taisyklės

 

1. Sąvokos

1.1. Serverio turtas - tai serveryje egzistuojantys daiktai, kurie priklauso kažkam iš žaidėjų, tokie kaip aprangos, namai, verslai, automobiliai ir pan.

1.2. Serverio prižiūrėtojas (toliau - prižiūrėtojas) - tai serverio žaidėjas, įpareigotas padėti žaidėjams ir juos konsultuoti. Serverio prižiūrėtojai gauna nemokamas trečio lygio administratoriaus privilegijas.

1.3. Unikalus registracijos ID - tai unikalus numeris, kuris suteikiamas kiekvienai registracijai jos sukūrimo metu. Jis pasikeisti negali.

1.4. Registracijos susigrąžinimui reikalingi duomenys - tai tokie duomenys, kurių reikia administracijai norint patikrinti ar registracija jūsų(pvz.: el. paštas, IP adresas, unikalus registracijos ID).

1.5. Spamas - pranešimų/temų kartojimas, šiukšlinimas, nereikšmingos informacijos kūrimas.

1.6. Komandos narys - privilegijuoti serverio žaidėjai, atsakingi už tam tikrus aspektus. Į komandą įeina projekto pagrindinė administracija, direktorių prižiūrėtojai, emigracijų prižiūrėtojai, administratorių prižiūrėtojai, forumo (globalūs) moderatoriai. (DĖMESIO! Į komanda neįeina TeamSpeak komandos nariai ir išrinkti 4 lygio administratoriai)

1.7. Direktorius - serverio žaidėjas, kuriam yra pavesta valdyti ir prižiūrėti tam tikrą serverio firmą, į kurią norint įsidarbinti reikalingas direktoriaus pakvietimas. Dažniausiai renkamas DPKT narių. Direktoriaus privilegijas galite rasti šioje temoje >> https://forumas.rls.lt/index.php?/topic/19320-svarbiausios-serverio-komandos/

1.8. Pavaduotojas - serverio žaidėjas, kuriam pavesta padėti direktoriui valdyti ir prižiūrėti tam tikrą serverio firmą, į kurią norint įsidarbinti reikalingas direktoriaus pakvietimas. Dažniausias renkamas direktoriaus. Pavaduotojo privilegijas galite rasti šioje temoje >> https://forumas.rls.lt/index.php?/topic/19320-svarbiausios-serverio-komandos/

1.9. VIP narys - serverio žaidėjęs už kreditus nusipirkęs laikinas privilegijas. VIP nario privilegijas galite rasti šioje temoje >> https://forumas.rls.lt/index.php?/topic/19320-svarbiausios-serverio-komandos/. VIP narystę įsigyti galima http://VVP.RLS.LT

1.10. Administratorius - serverio žaidėjas už kreditus nusipirkęs laikinas privilegijas. Pirktiniai administratoriai skirstomi į tris lygius. Už pažeidimus yra galimybė prarasti savo pareigas, gauti draudimą jas pirkti tam tikrą laiko tarpą. Administratoriaus privilegijas galite rasti šioje temoje >> https://forumas.rls.lt/index.php?/topic/19320-svarbiausios-serverio-komandos/. Administratoriaus privilegijas įsigyti galima http://VVP.RLS.LT

1.11.  4 lygio administratorius - serverio tvarkos prižiūrėtojas, turintis nemokamas privilegijas, kurių dėka turi didesnes galimybes padėti žaidėjams bei surengti įvairius renginius žaidime.

1.11. 5 lygio administratorius - serverio direktorių prižiūrėtojai, turintys visas žemesnių administratorių lygių galimybes, papildomai turintys komandas susijusias su direktorių uždėjimu ir kt.

 

 

2. Bendrosios taisyklės

2.1. Serverio administracija niekada:

2.1.1. Neprašys jokių registracijos duomenų(išskyrus sugrąžinimui reikalingus duomenis);

2.1.2. Neperkelinės jokių duomenų ar turto iš vienos registracijos į kitą;

2.1.3. Nepardavinės turto už realius pinigus tiesiogiai žaidėjams;

2.1.4. Nenaudos jūsų duomenų asmeniniams tikslams;

2.1.5. Nesiūlys papildomų paslaugų už tam tikrą mokesti(visos galimos paslaugos http://vvp.rls.lt); 

2.2. Taisykles privalo žinoti visi, kurie naudojasi forumu/serveriu ar kitomis su projektu susijusiomis paslaugomis;

2.3. Už patalpintą turinį forume rls.lt administracija neatsako, kiekvienas forumo dalyvis už jį atsakingas individualiai;

2.4. Draudžiama įžeidinėti komandos narius ir kitaip kurstyti nesantaiką tarp jų.

2.5. Draudžiama pažeidinėti kitų žaidėjų privatumą, dalintis žaidėjo asmeniniais dalykais (pvz. tel. numeris, soc. tinklų paskyros, nuotraukos ir pan.)

 

3. Serverio turto pardavimai/mainai

3.1. Norint saugiai parduoti savo turtą serveryje reikia:

3.1.1. Išsikviesti prižiūrėtoją, kuris tarpininkaus jūsų mainams;

3.1.2. Jei tokio turto mainams yra komanda, būtina ja naudotis;

3.1.3. Jei vyksta mainai įrodymus patariama pasidaryti tiek žaidėjui, tiek prižiūrėtojui prižiūrinčiam mainus.

3.2. Parduodant turtą draudžiama:

3.2.1. Perduoti pinigus į rankas norint išvengti mokesčių(jei tam yra sukurta komanda);

3.2.2. Apgauti kitą mainų/pardavimo šalį, siekiant sau naudos;

3.3. Parduoti/pirkti turtą draudžiama už:

3.3.1. Realius pinigus(pvz.: bankinius pervedimus, grynuosius);

3.3.2. Už kitus virtualius daiktus, kurie nesusiję su šiuo serveriu;

3.3.3. Namus, verslus, automobilius už kreditus. Tokiu atveju reikėtų pardavinėti turtą už sumą, kuri atitinkamai konvertuotusi į norimą kreditų kiekį (Pvz.: Jei norima parduoti Sandking visureigį už 1000 kreditų, tada reiktų parduoti jį už RLS valiutos kiekį, už kurį būtų galima nusipirkti kreditų iš kito asmens)

 

4. Žaidėjų taisyklės ir pareigos

4.1. Žaidėjai privalo:

4.1.1. Laikytis visų čia nurodytų taisyklių;

4.1.2. Gerbti kitus žaidėjus ir administraciją;

4.1.3. Registruojantis pasirinkti tinkamą vardą savo registracijai:

4.1.3.1. Draudžiami vardai su reklaminiu turiniu;

4.1.3.2. Draudžiami panašūs vardai į kitų žaidėjų(pvz.: viena raide daugiau);

4.1.3.3. Draudžiami vardai su įžeidžiamu/necenzūriniu turiniu;

4.2. Žaidėjams draudžiama:

4.2.1. Įžeidinėti kitus žaidėjus ar naudoti necenzūrinę leksiką;

4.2.2. Kenkti kitiems žaidėjams;

4.2.3. Naudoti papildomas programas/skriptus, kurie nėra leidžiami(leidžiamų programų/skriptų sąrašas prie sąvokų) ar kaip nors kitaip prisidėti prie jų naudojimo;

4.2.4. Naudotis serverio klaidomis;

4.2.5. Rašyti tą pačia žinutę daugiau nei 4 kartus iš eilės per 10sec.;

4.2.6. Reklamuoti kitus projektus, svetaines be savininkų žinios;

4.2.7. Pirkti/parduoti serverio registracijas;

 

5. VIP žaidėjų taisyklės ir pareigos

5.1. VIP žaidėjai privalo:

5.1.1. Laikytis 2,3,4 ir šiame punkte nurodytų taisyklių;

5.1.2. Naudotis /vp komanda tik būtinais atvejais(pvz.: norint paskelbti renginį);

5.2. VIP žaidėjams draudžiama:

5.2.1. Draudžiama skelbti skelbimus į /vp ; /vc.

5.2.2. Naudotis privilegijomis norint pakenkti serveriui ar jo žaidėjams;

5.3. VIP žaidėjai gali:

5.3.1. Reklamuoti savo darbo paslaugas jei dirba neutraliame darbe ar policijoje. Tokius /vp skelbimus skelbti galima kas 10min.

5.3.2. Reklamuoti savo narkotikų pardavinėjimus jei nėra prisijungusio direktoriaus ar pavaduotojo (mafijos, gaujos). Tokius /vp skelbimus skelbti galima kas 10min.

 

6. Administratorių taisyklės ir pareigos

6.1. Administratoriai privalo:

6.1.1. Laikytis 2,3,4 ir šiame punkte nurodytų taisyklių;

6.1.2. Blokuoti žaidėją su tinkama priežastimi. T.y. blokuojant už "aim" į priežastį įrašyti "aim" ar kitą pažeidimą, už kurį žaidėjas yra blokuojamas.

6.2. Administratoriams draudžiama:

6.2.1. Blokuoti, užtildyti žaidėją neturint tinkamų įrodymų;

6.2.2. Blokuoti, užtildyti žaidėją su netinkama ar bausmės neatitinkančia priežastimi;

6.2.3. Į priežastį prirašyti nereikalingų žodžių;

6.2.4. Naudoti administratoriaus komandas savom reikmėms;

6.2.5. Naudoti necenzūrinę leksiką viešai matomuose pranešimuose(įskaitant ir užblokavimo priežastis);

6.2.6. Naudoti /mute komandą norint kažką pasakyti/perduoti;

6.2.7. Blokuoti žaidėją keletą kartų su tais pačiais įrodymais;

6.2.8. Naudotis administratoriaus komandomis(tokiomis, kaip /drop), norint kažko išvengti;

6.2.9. Blokuoti žaidėją, kai įrodymai senesni nei 48h. Taikoma smulkių apgavysčių, naudojimosi serverio klaidomis ar kitų stambių pažeidimų metu.

6.2.10. Blokuoti žaidėją, kai įrodymai senesni nei 24h. Taikoma pareigų piktnaudžiavimo, naudojimosi žaidimą palengvinančiomis programomis ar kitų smulkių pažeidimų metu. 

6.2.11. Naudoti /drop komandą visų grobimų metu, įskaitant gaujų zonų kovas;

6.2.12. Užtildyti serverio žaidėjus, jei jie įžeidžia serverio gaujas ar mafijas (bendrai firmas, o ne atskirą tos firmos darbuotoją);

6.3. Papildomos 4 lygio administratorių taisyklės:

6.3.1. 4 lygio administracijos privilegijos yra svarbesnės nei kitos, pvz. direktoriaus ar pavaduotojo, todėl būnant 4 lygio administratoriu draudžiama prioritetus skirstyti kitur nei šiam darbui.

6.3.2. Surinktus tris įspejimus administratorius yra šalinamas iš savo pareigų. Įspejimai yra fiksuojami forume, dėl to juos išsipirkti per VVP yra nereikalinga ir bereikšmiška.

6.3.3. Administratoriai baudžiami lygiai taip pat kaip ir kiti administratoriai, švelnesnių bausmių nėra.

6.3.4. 4 lygio administratoriai privalo fiksuoti savo aktyvumą kasdien be papildomo pranešimo ir pateikti jas pagrindinei administracijai ar administracijos prižiūrėtojui kai šis to prašo. Aktyvumo nuotraukas reikia saugoti bent 7d. nuo jos padarymo.

6.3.5. 4 lygio administratoriams privaloma pražaisti bent 60 minučių per dieną.

6.3.6. 4 lygio administratorius prižiūri bei renka administratorių prižiūrėtojas.

6.4. Papildomos 5 lygio administratorių taisyklės:

6.4.1. Draudžiama naudotis jetpack skraidykle grobimų metu, ypač gabenant pinigų maišą. Išimtis: grobimo stebėjimas, o ne dalyvavimas jame;

6.4.2. Draudžiama išlaisvinti žaidėjus iš kalejimo be svarios priežasties. Norint išlaisvinti žaidėją iš kalejimo yra BŪTINA turėti įrodymus, patvirtinančius žaidėjo nekaltumą ir saugoti juos bent 24h. nuo išlaisvinimo bei pateikti juos pagrindinei administracijai, jei šis to reikalauja;

6.4.3. Norint naudoti neleistinas programas (pvz. renginio metu, kad būtų patogiau ar norint nufilmuoti renginį), būtina gauti pagrindinės administracijos leidimą. Visi neleistinų programų naudojimai be leidimo yra baudžiami;

6.4.4. Nedaryti lengvatų tam tikrai vienam darbui, neišskirti firmų ir sugebėti likti nešališkam.

6.4.5. Neapsistoti ties vienu darbu, jei firma gerai funkcionuoja, vien tik dėl noro ten padirbti. Turint šias pareigas, žaidimo malonumai turėtų rūpėti mažiausiai;

6.4.6. Draudžiama būti direktoriumi ar jo pavaduotoju, jei firma turi savo valdžią ir neprašo pagalbos valdyti darbą;

6.4.7. Viename darbe su pakvietimu vienu metu gali dirbti tik vienas 5 lygio administratorius.

6.4.8. Papildomos komanos, kaip /healall, /gunall ir kt. naudojamos tik renginių metu griežtai.

7. Forumo taisyklės

7.1. Naudodamiesi forumu privalote:

7.1.1. Laikytis visų atskirose skiltyse parašytų taisyklių, jei tokios yra;

7.1.2. Gerbti kitus forumo dalyvius ir neįžeidinėti jų;

7.1.3. Kurdami temą naudoti tinkamą pavadinimą:

7.1.3.1. Pavadinime negali būti necenzūrinių ar įžeidžiančių žodžių;

7.1.3.2. Temos pavadinimas turi būti susijęs su jos turiniu;

7.1.4. Rašyti lietuvių kalba;

7.1.5. Rašyti temas į tam skirtas skiltis;

7.1.6. Naudoti forumo slapyvardį(toliau vardas) atitinkantį šias taisykles:

8.1.6.1. Vardas turi būti toks pat, kaip ir serveryje;

8.1.6.2. Varde negali būti jokių papildomų simbolių;

7.2. Forumo dalyviams draudžiama:

7.2.1. "Spaminti"(1.5. sąvoka), rašyti visiškai bereikšmius pranešimus ar kitaip teršti forumą;

7.2.2. Bet kokia kito projekto/projektų reklama be administracijos pritarimo;

7.2.3. Didelį plotą užimantys parašai;

7.2.4. .swf ar kitokio tipo pranešimai/parašai, kurie skleidžia garsus ar muzika;

7.2.5. Keitinėti savo gimtadienio datą;

7.2.6. Kurtis laikinas registracijas, jei pagrindinė užblokuota;

7.2.7. Kelti sau reputaciją iš kitų registracijų;

7.2.8. Bandyti apgauti ar kitaip pakenkti forumo dalyviui;

7.2.9. Naudoti parašus, kurie įžeidžia ar kitaip kenkia kitam forumo dalyviui;

7.2.10. Naudoti forumo dalyvio informaciją prieš jį;

7.2.11. Platinti ar kitaip viešai skleisti asmeninę narių informaciją;

 

8. Forumo pokalbių(šaukyklos) taisyklės

8.1. Pokalbiuose draudžiama:

8.1.1. Įžeidinėti kitus forumo dalyvius;

8.1.2. Keiktis ar naudoti necenzūrinius žodžius;

8.1.3. Reklamuoti kitas svetaines, nesusijusias su RLS.LT projektu;

8.1.4. Skleisti melagingą, neinformatyvią informaciją;

8.2. Pažeidus forumo pokalbių sistemos taisykles, forumo vartotojai pokalbiuose būna užblokuojami.

 

9. Moderatorių taisyklės ir pareigos

9.1. Moderatoriai privalo:

9.1.1. Laikytis 8 punkte nurodytų taisyklių;

9.1.2. Padėti forumo dalyviams, jei jiems reikalinga pagalba ir jie gali ją suteikti;

9.2. Moderatoriams draudžiama:

9.2.1. Platinti bet kokią informaciją apie vartotoją;

9.2.2. Nuimti/uždėti įspėjimus be priežasties;

9.2.3. Redaguoti ar panaikinti kito forumo dalyvio pranešimus/temas, jei jos atitinka taisykles;

9.2.4. Ištrinti temas/pranešimus be administracijos žinios, jei jos atitinka taisykles;

9.2.5. Ištrinti temas/pranešimus be autoriaus/administracijos žinios, jei jie yra senesni nei 7 dienos ir juose nėra akivaizdžių pažeidimų, kenkiančių forumui ar ar serveriui;

9.2.6. Įspėti forumo dalyvius, jei jei pažeidimas užfiksuotas ne moderatoriaus prižiūrimoje skiltyje;

9.2.7. Įspėti forumo dalyvį daugiau nei 1 kartą už tą patį pažeidimą;.

9.2.8. Ištrinti pranešimus, kurie pažeidė taisykles (juos reikia paslėpti, jei būtų skundas dėl netinkamo įspejimo);

9.2.9. Kurti, redaguoti skilties taisykles, informaciją, prieš tai nepasitarus su projekto administracija;

 

10. Paslaugų teikimo taisyklės

10.1 Naudodamiesi mūsų paslaugomis automatiškai sutinkate su šiomis taisyklėmis. Kitu atveju, paslaugas pirkti draudžiama.

10.2 Paslaugų apmokėjimo būdai:

10.1.1 Macro mokėjimai;

10.1.2 Sms žinutės;

10.3 Paslaugų atsisakymas arba grąžinimas:

10.3.1 Pinigai už apmokėtas paslaugas nėra grąžinamos;

10.3.2 Užsakytos paslaugos aktyvuojamos tik užsakiusiam žaidėjui;

 

Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

  • Patinka 1
  • Dėkingas(-a) 1
  • Cha Cha 1

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
This topic is now closed to further replies.

  • Dabar skaito   0 nariai

    Registruoti nariai šiuo metu šios temos neperžiūri