Tazas_Romero

Bausmės ir jų taikymas

Recommended Posts

Tazas_Romero    3.807

 

BAUSMĖS IR JŲ TAIKYMAS

 

 

RLS.LT administracija, norėdama užtikrinti ir palaikyti tvarką projekte taiko tam tikras nuobaudas už tam tikrus nusižengimus, parašytus apačioje. Informacija, pateikta serveryje esančioje /bausmes lentelėje yra pripažįstama kaip negaliojanti. Todėl reikia vadovautis ŠIOJE TEMOJE pateikta informacija!

 

 

Laikinas užtildymas (/mute) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

 • Keiksmai (išimtis taikoma mafijoms ir gaujoms, jei keikiamasi bendrajame pokalbių lange). Kalėjime teisėsaugininkai taip pat gali bausti už įžeidimus, kadangi kalėjime negalima dėti įtariamumo lygio - 2700 sek.
 • Žaidėjų įžeidinėjimas (jei teisėsaugininkas įžeidžiamas bendrajame pokalbių lange, bausti draudžiama, kadangi tam skirtas įtarimo uždėjimas (/ita)) - 2700 sek.
 • Pastovus tos pačios informacijos rašymas (x3 tas pats pranešimas per 10sec) (flood'inimas) - 2700 sek. 
  • Už keiksmus, įžeidinėjimus ir flood'ą NEGALIMA TILDYTI esant /pzu ar /dpzu režimuose, nebent yra prašymas iš pažeidimų vietos.
 • Bereikšmės /sms žinutės (unjail, serverio turto, doneitinimo prašymai ir pnš.) - 2700 sek.
 • Netinkamas /d, /vp, /s, /report naudojimas (pvz. skelbimų rašymas, pasisveikinimas, atsisveikinimas) - 3600 sek.
 • Netinkamas /admin naudojimas (pvz. privilegijų prašymas, prašymas užblokuoti/įkalinti/užtildyti ir pnš.) - 1800 sek.
 • Prašymai į /admin ar /sms pagydyti, pakrauti akumuliatorių, pripilti kuro, atiteleportuoti į kurią nors vietą, kai yra prisijunge 3 medikai, mechanikai ar taksistai (nebent jie neatrašo ir nereaguoja) - 1800 sek.
 • Skelbimai į /s, /vp, /vc, /c, /vip (ar /vipams). - 3600 sek.
 • Netinkamas skelbimų sistemos naudojimas, pvz. rašomi ne skelbimai, o pasisveikinimai, žaidėjų įžeidinėjimai ar kitas su skelbimais nesusijęs dalykas - 2700sec.

 

Laikino užtildymo bausmių (/mute) kombinavimas:

 

Netinkamas /d, /vp, /s, /report naudojimas + keiksmai ARBA žaidėjų įžeidinėjimas: 3600 sek. + 2700 sek = 6300 sek.

Netinkamas /d, /vp, /s, /report naudojimas + pastovus tos pačios informacijos rašymas: 3600 sek. + 2700 sek = 6300 sek.

Netinkamas /admin naudojimas + keiksmai ARBA žaidėjų įžeidinėjimas ARBA tos pačios informacijos rašymas: 1800 sek. + 2700 sek. = 4500 sek.

 

KITOKIŲ GALIMŲ LAIKINO UŽTILDYMO BAUSMIŲ KOMBINACIJŲ NĖRA

 

Atitildyti žaidėją gali administratorius, užtildęs žaidėją tada, jei pats to nori ir praėjo bent PUSĖ bausmės laiko.

 

Laikinas įkalinimas (/jail) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

 • Masinis (bent 2 žaidėjų) šaudymas į žaidėjus (išimtis taikoma mafijoms, gaujoms, teisėsaugai. Už šaudymą į juos įkalinti žaidėją draudžiama). Jei šaudoma į mašiną, kurioje yra bent du žaidėjai, bausti taip pat galima. Taip pat galima įkalinti, jeigu tas pats žaidėjas sušaudomas bent 2 kartus iš eilės  - 3600 sek.
 • Serverio renginių (eventų) trukdymas - 2700 sek.
 • Atrankų į darbus su pakvietimu trukdymas - 2700 sek.
 • Darbo su pakvietimu treniruotės trukdymas - 2700 sek.
 • Trukdymas naujokams laikytis vairavimo teises, ginklų licenciją - 2700 sek.
 • Tyčinis buvimas darbo bazėje, esant pašaliniu asmeniu - 2700 sek. Įkalinti galima tik davus įspėjimą, jog tokia bausmė gresia, jei žaidėjas nepasišalins.
 • Šaudymas ligoninėje - 3600 sek.

 

Išspyrimas iš serverio (/kick) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

 • AFK, kai tai trukdo kitiems žaidėjams (pvz. stovėjimas ligoninės "spawn" vietoje, trukdymas patekti į tam tikrą vietą, stovėjimas AFK ant kelio ir pnš.)
 • AFK, kai žaidėjas tyčia nueina AFK PO SURAKINIMO ARBA PO BĖGOS GAVIMO, norėdamas išvengti nuvežimo į kalėjimą (pvz. nueina AFK, pasikviečia per TeamSpeak pagalbą ir grįžta kai būna išvaduotas)
 • Kai sumokėta išpirka žmogaus grobimo metu, galima išspirti pagrobtąjį.
 • CJ RUN.
 • Mušimasis ligoninėje
 • Komandos /heal rašymas daugiau negu 3 kartus (komandos flood'inimas)
 • Melagingą ar bereikšmį tarnybų kvietimą (/kviesti piktnaudžiavimą). Jeigu piktnaudžiaujama kvietimais 3 ar daugiau kartų - 12h lban
 • Nesibaigiantys pranešimai administratoriams dėl TbKick naudojimo. Išmesti iš serverio galima tik tuo atveju, jei žaidėjas buvo perspėtas, paprašytas prisijungti iš naujo ir tą padaryti atsisakė.
 • Stumdymasis GroundRace event'o metu, laukiant event'o pradžios
 • Bėglys ligoninėje, atsisakantis išeiti 

 

Laikinas paskyros užblokavimas (/lban) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

 • Netinkamas Vardas_Pavardė (plačiau http://forumas.rls.lt/index.php?/topic/57318-taisyklės/) - 9999h.
 • Mąsyvus (bent du kartus, aiškiai matomas) netinkamas administratoriaus komandų naudojimas (pvz. ban ne pagal tinkamą priežastį, baudimas ne pagal bausmes, baninimas pagal prašymus ir pnš.)  - 24h.
 • Serverio transporto, verslų, namų, aprangų, paskyrų, kitų žaidimų paskyrų pardavinėjimas/pirkimas už tikrus pinigus - 48h.
 • Netinkami mainai nesilaikant serverio sistemos komandų (pvz.: serverio mokesčių sistemos apeidinėjimas) - 150h
 • Netinkami mainai nesilaikant serverio taisyklių (pvz.: serverio turto pardavinėjimas bankinėmis perlaidomis į banko sąskaitą (išimtis jei mainai vyksta perkant RLS.LT kreditus), serverio turto pardavinėjimas už kitų svetainių paslaugas) - 800h ir turto (ar net paskyros) konfiskavimas
 • Paprastos apgavystės (pvz. daromas event, o prizas neduodamas, atsijungiama) - 48h.
 • Stambios apgavystės (pvz. namų, transporto, verslų, paskyrų vagystė) -  nuo 800h (užblokuoti gali tik pagrindinės serverio komandos nariai !!)
 • Neleistinų programų platinimas - 1500h
 • Pastovus kenkimas projektui, nepaliaujamas čytinimas, pastovūs žaidėjų įžeidinėjimai, keiksmai, visiška nepagarba projekto komandai ir kiti stambūs pažeidimai - iki 9999h (užblokuoti gali tik pagrindinės serverio komandos nariai !!)
 • Nepagarba pagrindinės komandos nariams, jų provokavimas (ir melavimas, pastovus trugdymas dirbti ir t.t.) - iki 48h. (užblokuoti gali tik pagrindinės serverio komandos nariai !!)
 • Pašalinis (dirbantis ne mafijoje/gaujoje) asmuo grobime ANTRĄ KARTĄ (pirmą - /kill) - /lban 2h.
 • Tyčinis teleportavimosi komandų naudojimas (/tpsf ; /tpdrag ; /tpkalnas ; /tplv ; /tpls, /to, /get ir t.t.) grobimo metu, norint apsaugoti žaidėją su MAIŠU perimti maišą (banko grobimo metu) - 24h
 • Teleportavimosi (/to ; /get), gydymosi (/heal ; /gydyti) komandų naudojimasis, norint patekti į banko zoną, gaujos zoną, grobiamą objektą, pasigydyti joje (banko, zonos, pastato grobimo metu) - 48h
 • Teleportavimosi (/to ; /get, /tpm, /tpd) komandų naudojimasis, norint pasprukti nuo teisėsaugininko vos padarius pažeidimą (pvz. pašaudai į teisėsaugininką ir išsiteleportuoji, jam nespėjus uždėti /bega) - 24h
 • Tyčinis atsijungimas gaujos zonoje, prie zonos, kai vyksta zonų kova (Nesvarbu ar zonoje, ar prie zonos, nesvarbu ar perdozavote ar ne, prie gaujų zonų ir pačioje zonoje relogai yra DRAUDŽIAMI. ), tyčinis atsijungimas grobiamame pastate, grobiamame banke - 12h
 • Bėgimas iš zonos, siekiant išvengti kovos, su tikslu, jog mirus neužsiskaitytų nužudymas ir priešininkai gautų taškų. - 12h
 • Teleportavimosi komandų naudojimas norint pabėgti nuo teisėsaugininko, kai šis žaidėją stabdo teisėsaugininkas iš transporto priemonės ir į pokalbių langą yra rašomi žodžiai "darbas: Pasitraukite į šalikelę!". Teleportuotis galima tik praėjus bent 5sec. nuo paskutinės stabdymo žinutės - 12h
 • Bent 2 kartus pasikartojantis teisėsaugininko komandų piktnaudžiavimas (nepagrįstas išteisinimas, "free starai", nepagrįstas licencijų atėmimas ir pnš.) - 24h. Taip pat būtina apie piktnaudžiavimą pranešti teisėsaugininko direktoriui ar direktorių prižiūrėtojams.
 • Atsijungimas/išėjimas AFK, esant surištam ir reketuojamam - 2h
 • Tyčinis žaidimo išjungimas surakinus teisėsaugininkui (kai nėra uždėtas įtarimas) - 24h.
 • Nusikaltelis padarė relog būdamas su /bega netoli pareigūno, kuris jį gaudė - 24h
 • Nusikaltelis tyčia padarė relog vos gavęs /bega. - 24h
 • Nusikaltelis, turėdamas /bega statusą, tyčia atsijungia ligoninėje. - 24h

 

Neterminuotas paskyros užblokavimas (/ban) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

 • Neleistinų programų naudojimas.
 • Tyčinis kitų projektų reklamavimas su tikslu pakviesti žaidėją į kitą projektą.
 • Naudojimasis serverio klaidomis.
 • Neleistinų ginklų turėjimas, jų naudojimas (prieš blokavimą nuginkluokite žaidėją!)
 • Neleistinų ginklų laikymas mašinos bagažinėje arba namo spintoje kurio savininkas esate.
 • DOS/DDOS grąsinimai
 • Viešas (pvz. /vp, /s, /d) žaidėjų įžeidinėjimas ar grasinimas jiems, žaidėjo privatumo pažeidimas (žr. 2.5. taisyklę)
 • CBUG
 • CWALK
 • Patinka 6
 • Pasimetęs(-usi) 1

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
This topic is now closed to further replies.