Jump to content

Mūsų TeamSpeak kanalo statistika

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Rytis_Gun

Direktorių Priežiūros komandos atnaujinimai bei pakeitimai.

Recommended Posts

eoOwgo2.png

 

Čia bus skelbiami Direktorių Priežiūros komandos atnaujinimai bei pakeitimai.

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

[2019.09.22]

Direktorių/pavaduotojų taisyklės

 • Pakeista taisyklė "Direktoriai, pavaduotojai turi teisę rašyti grubų pažeidimą, jei darbuotojas iš darbo išeina nuo įsidarbinimo dienos nepraėjus 5 dienoms.". Dabar bus galima rašyti kaip grubų pažeidimą, jeigu darbuotojas nepradirbo iki trijų dienų, tačiau išsipirkimo kaina truputį gali didėti.
 • Nuo šiandien neribotų atrankų teisė bus taikoma tik naujiems direktoriams, kurie poste yra ne ilgiau 48 valandų.
 • Nauja taisyklė "Darbo valdžia teisingai ir neatmestinai turi reaguoti į darbuotojams parašytus papeikimus, bausti atitinkamai pagal pažeidimą (už sunkų pažeidimą negali būti žodinis įspėjimas)"
 • Pagal DP gali būti taikomos išimtys dėl pavaduotojo išbuvimo laikotarpio (7 dienų).
 • "Nauja" taisyklė "Atmesti papeikimus, rašytus iš netinkamos forumo paskyros arba kai forumo slapyvardis neatitinka žaidimo slapyvardžio."
 • Nauja taisyklė "Draudžiama darbe laikyti darbuotoją, kuris be priežasties (neužpildęs neaktyvumo anketos ar kitaip nepranešęs apie neaktyvumą) neprisijungia, jeigu tai trukdo į darbą priimti kitus žaidėjus."
 • Pridėta nauja grupė taisyklių. - III. Pavaduotojas ir jo galios.
  • Kiekvienas firmos direktorius gali turėti vieną pavaduotoją.
  • Pavaduotojas turi galių tiek, kiek jų per /pvp sistemą yra suteikęs darbo direktorius..
  • Direktoriui esant neaktyvume svarbu pavaduotojui suteikti galimybes pilnai jį pavaduoti ir suteikti galimybes per /pvp. Pavaduotojas, direktoriui esant neaktyvume, privalo atlikti direktoriaus darbą.
  • Nusižengęs pavaduotojas, kai direktorius jau yra nušalintas arba atsistatydinęs, gali būti įrašytas į DPS.
  • Laikinas pavaduotojas gali būti priskiriamas tik direktoriaus neaktyvumo atveju.

 

 • Patinka 2

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

[2019.10.18]

 • Atnaujintos visos direktorių skilties temos;
 • Sukurtas naujas direktorių priežiūros logotipas;
 • Sukurti nauji darbų logo darbų direktorių/pavaduotojų temoje.

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

[2019.10.28]

 • Nuo šiandien nebėra privaloma pildyti anketos dėl žaidėjų, kurie naudojo neleistinas programas. Blokavimų prižiūrėtojams patvirtinus blokavimą vvp.rls.lt sistemoje jis automatiškai direktorių prižiūrėtojo yra įrašomas į visų darbų juodąjį sąrašą. Priklausomai nuo padaryto pažeidimo priklauso ir išsipirkimo suma. Taikomos išimtys dėl sunkių pažeidimų, pirmą kartą įrašyti žaidėją be išsipirkimo galimybės su galimybę ją gauti ateityje.
 • Patinka 1

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

[2019.11.06]

Bendrieji pasikeitimai BTT ir BMT

 • Veiksmų metu draudžiama naudoti /to ir /get komandas. Teisėsaugai išimtis taikoma besiteleportuojant į A51 zoną. Mafijoms - besiteleportuojant prie mafijos zonos. Tiek mafijoms, tiek teisėsaugai - besiteleportuojant nukrito žaidėjas (galioja tik pačiam teleporte).
 • Veiksmų metu draudžiama naudoti administratoriaus komandas. [Išimtis /gydyti, norint sutaisyti transportą].
 • Sukonkretintos bendros veiksmų(grobimų) taisyklės: kas draudžiama, o kas leidžiama. Apačioje nurodyti dalykai yra nauji:
  • Draudžiama: naudotis sraigtasparniais; Tyčia naudoti ESC mygtuką; Dalyvauti veiksmuose be darbinės uniformos; Naudoti veiksmus; Naudoti fejerverkus; Slėptis garažuose.
  • Galima: būti tik ten, kur galima patekti nenaudojant transporto priemonių; Naudoti tik darbo bei nuomojamą transportą; Naudoti tik tuos ginklus, kurie yra gaunami iš ginklų dėžės.
 • Įkaito grobimo veiksme teisėsaugai laimėjus grobimą, iš mafijos, kuri grobė įkaitą, galima prašyti pusės išpirkos sumos. Paprašius, išpirka turi būti sumokėta abiejų sričių teisėsaugos nariams per 24 valandas. Gavus/perdavus pinigus, būtina pasidaryti įrodymus. 

 • Nebegalima užimti ginklinių;

 • Atsisakyta okupacijų idėjos;

 • Padidėjo banko grobimų metu galiojanti raudonoji zona. Ji taisyklėse dabar pažymėta mėlyna spalva.

Bendrosios teisėsaugos taisyklės (BTT)

 • Pridėta šiek tiek naudingos informacijos naujiems teisėsaugininkams;
 • Sukurtos/pridėtos/atnaujintos/pakeistos taisyklės:
  • Sričių direktoriams ir pavaduotojams leidžiama dirbti su nuosavu transportu ir apranga (kaip ir buvo ankščiau), tik dabar to daryti negalima veiksmų metu;
  • Pabrėžta, jog teisėsaugininkui draudžiama užsiimti nusikalstama veika, padėti nusikaltėliams ar kitaip bendradarbiauti su nusikaltėliais;
  • Teisėsaugininkas neprivalo vežti į banką ar dar kažkur dėl baudos;
  • Teisėsaugos direktorius nebeturi konfiskuoti narkotikų naujam žaidėjui įsidarbinant į teisėsaugą (praktikoj tai tiesiog neegzistavo);
  • Komendanto valanda negali trukti trumpiau 30-ties minučių. 
  • Prasidėjus veiksmui teisėsaugininkai neprivalo mafijos nariams nuimti bėglio statuso, jeigu jis buvo gautas prieš prasidedant veiksmui.

  • Komendantas ir narkotikų reidas negali vykti vienu metu

  • Išminavus bombą banke ar pasibaigus objekto grobimo laikui draudžiama rakinti grobėjus kol jie nepasišalino iš banko/grobiamo objekto, bet ne ilgiau kaip 1 minutę;

  • Ištrintos streikų/maištų taisyklės, nes nėra reikalingos (praktikoje nenaudojama);

Bendrosios mafijų taisyklės (BMT)

 • Pridėta trumpa informacija apie veiksmų tipus (kaip jei vyksta);
 • Sukurtos/pridėtos/atnaujintos/pakeistos taisyklės:
  • Nebereikia viešai pranešti apie pradėtą banko grobimą. Apie kitus veiksmus pranešti reikia.
  • Visi kiti pasikeitimai nurodyti viršuje (bendri su teisėsauga);

Kiti pasikeitimai

 • Karo medikai, gydantys veiksmuose, negali nieko kito daryti, kaip tik gydyti ir teikti kitas medikų paslaugas. Tai reiškia, kad šaudyti ir atlikti kitus veiksmus yra draudžiama. Taip pat karo medikas privalo vilkėti darbinę aprangą. Banko zonoje negali būti daugiau nei du medikai. Už taisyklių pažeidimą medikui gresia bausmė nuo įspėjimo iki juodojo sąrašo;
 • Likus pusvalandžiui iki ir pačio securicar apsaugos žaidimo metu negalima organizuoti jokių veiksmų/grobimų. 

Nežinau iš kur buvot ištraukę, bet tiek nusikaltėliai, tiek teisėsauga galėdavo daryti drive by nuo stogo banko plėšimo metu sprogus bombai. Kol kas taip viskas ir išlieka, o ateityje po truputį bus matyti. Pasikeitimai įsigalioja nuo 2019.11.07 00;00. Bet dar neįsigaliojusiais pasikeitimais piktnaudžiaujant, būsite nubausti ir iki tol.

 • Patinka 7
 • Nepatinka 1

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

[2019.11.25]

 • Įgyvendinant TRV darbo projektą, nuo šios dienos į TRV darbą bus galima patekti tik pildant anketą forume. Anketoms paskelbti bus skirtas laikas ir pats procesas gali vykti ne daugiau kaip du kartus per savaitę, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus darbe. Sistema bus stebima ateityje ir, esant poreikiui, tobulinama. 
 • Patinka 4
 • Dėkingas(-a) 1
 • Pasimetęs(-usi) 3
 • Nepatinka 1

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

[2019.01.08]

 • Siekdami užtikrinti, kad grobimai būtų stebimi, serverio prižiūrėtojų prašymu grąžinu seną BMT taisyklę: Mafijos bosas ar parankinis privalo apie vykdomą grobimą pranešti /dvp. Jeigu vyksta grobimas kai nėra prisijungusios valdžios, vienas iš mafijos narių apie grobimą praneša /padmins.
 • Patobulina teisėsaugos premijų sistema. https://forumas.rls.lt/topic/77281-premijos-teisėsaugos-sritims/

@Egis_Nike@Jonas_Gargalyne

 • Patinka 3

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

[2020.02.05]

 • Keitėsi BMT dalies "Veiksmuose draudžiama" pirmo punkto formuluotė: 
  • Naudoti /to ir /get komandas. [Išimtis taikoma susirenkant prie pat mafijos zonos (netaikoma įkaito pagrobime), teleportacijų vietose.]
 • Keitėsi BTT dalies "Veiksmuose draudžiama" pirmo punkto formuluotė:
  • Naudoti /to ir /get komandas. [Išimtis taikoma susirenkant A51 ir teleportacijų vietose].
Redaguota . Redagavo Dzioraldas_Golden
 • Pasimetęs(-usi) 2
 • Nepatinka 3

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

[2020,04,26]

 • Keičiama Direktoriu Grubių Pažeidimų sąrašo struktūra: nuo šiol egzistuos trys atskiri sąrašai:
  • Neišperkamas sąrašas - už pačius grubiausius pažeidimus, kuomet žinoma, jog asmeniu daugiau pasitikėti nebebus įmanoma. Iš šio sąrašo išsibraukti neįmanoma išskyrus itin retus atvejus su DP ir pagrindinės administracijos palaiminimu.
    
  • Paprastas grubių pažeidimų sąrašas - išskyrus aukščiau minimus pažeidimus, tai yra sąrašas, kurį turime ir dabar. Vienintelis skirtumas yra sudaromos viešos, visiem prieinamos sąlygos teikti prašymus dėl bausmės sušvelninimo/pašalinimo praėjus konkrečiam laiko tarpui (detalės bus nurodytos temoje).
    
  • Archyvas - Siekiant nesimaišyti tarp šią minutę aktyvių bausmių ir asmenų, kurie jau yra pašalinti iš sąrašų tiesiog būtų įrašomi į pažeidėjų archyvą. Archyvavimas yra reikalingas, tiesiog jį galima atskirti - bus paprasčiau nagrinėti egzistuojančias bausmes.

Tai iš esmės yra tik formalus pakeitimas - panašų dalyką turime ir dabar, tik vienintelis skirtumas yra tas, jog viskas sugrūsta vienoje vietoje (kas yra tiesiog nepatogu) ir viskas yra neoficialu: vieni išsipirkimų prašo bet kada ir šiaip sau, kiti prašo bausmių sušvelninimų dėl vienos ar kitos priežasties, dar kiti net nežino, jog turi tokią galimybę. Reikia suprasti, kad visi darome klaidų ir didžiąją dalį klaidų tikrai galime atleisti, ypač jeigu tai įvykti galėjo prieš pusę metų, prieš metus ar net prieš du metus - jeigu asmuo gražiai, pavyzdingai tiek laiko praleido mūsų serveryje būdami grubių pažeidėjų sąraše, galbūt būtų protinga suteikti jiems tą papildomą šansą? 

 

Kadangi panašus dalykas jau yra, tik nerašytai, formalizavimas visus susipažindintų su faktiškai egzistuojančia grubių pažeidimų struktūra bei būtų tiek paprasčiau naviguoti tarp pažeidimų, tiek paprasčiau patiem žaidėjam žinoti savo galimybes, jeigu jie siekia iš jo pasišalinti.

 

Tai turėtų būti atnaujinta iki rytojaus.

 

 • Laikinai sugražinamas Teisėsaugos Pajėgų Vadas

Teisėsauga nuo pat mano atėjimo į DP pareigas RLS buvo nelabai smagioje padėtyje - ne patys stipriausi vadovai, konfliktuojančios teisėsaugos pusės, itin silpnos komandos. Deja, iki dabar nepavyko išspręsti šio rebuso su teisėsauga, nors bandyta buvo daug dalykų. Iš esmės reikėjo vieno tvirto žmogaus, kuris galėtų teisėsaugai pakloti solidžius pamatus, įtvirtinti kiekvieną firmą, perduoti savo žinias visiems likusiems darbuotojams. Žinoma, šią funkciją turėtų atlikti direktoriai ir jų pavaduotojai, tačiau iki dabar jiems labai sunkiai sekėsi tai padaryti - tai buvo daroma labai lėtai ir rezultatai nebuvo itin sėkmingi. Kuo toliau, tuo labiau pradėjo matytis kalbos apie TPV, porą pasiūlymų susilaukiau asmeniškai, tačiau iki dabar tiesiog nebuvo žmogaus, kuris galėtų tas pareigybes adekvačiai užpildyti. Bent jau iki dabar.

 

Kalbėdamas su vienu asmeniu gavau pasiūlymą būtent dėl to žmogaus ir TPV. To nesureikšminau iki tol, kol pamačiau kaip žmogus sugeba imtis iniciatyvos, vesti komandą į priekį ir kas atnešė realius rezultatus. Be abejonės tai yra ne pirmas jo postas šioje srityje ir jis tikrai yra žinomas dėl savo nepriekaištingo darbo teisėsaugos srityje ir būtent šiose pareigose. Padiskutavus su juo, aptarus visas detales, dabartinę teisėsaugos padėtį, susipažinus su asmeniu tiek tiesiogiai, tiek pabendravus su kitais komandos nariais, buvo pasiūlyta ši galimybė - tai tiesiog atrodo kaip logiškiausias sprendimas ir šią minutę vienintelis validus sprendimas norint sustiprinti teisėsaugą. You're our "Get out of Jail for Free" card. :) 

 

Džiaugiuosi galėdamas oficialiai pranešti, kad į TPV pareigas yra skiriamas Lukas_Cola. (what a surprise)

 

Kol kas TPV yra gražinamas laikinai, būtent kaip galimybė šiam žmogui smarkiai prisidėti prie teisėsaugos sugražinimo į savas vėžes. Jeigu ši priemonė pasiteisins, tai gali tapti ilgalaikiu dalyku.

 

 

Jeigu turite kokių nors klausimų, kreipkitės į mane asmenine forumo žinute. :) 

Redaguota . Redagavo Alan_Paradox
nemoku rašyt :(
 • Patinka 6
 • Dėkingas(-a) 3

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

[2020.05.05]

 

Taisyklių pakeitimai dėl grobimų (BMT, BTT atnaujinimai)

 

 • Draudžiamos mafijos sąjungos
  Tai būtų bet kokiu atveju nerašyta taisyklė po sekančio atnaujinimo, kai mafijos turės tiesiogiai kariauti tarpusavyje dėl sandėlių, tačiau galima tuo užsiimti ir iš anksto. Šiuo metu tai nelabai pakeis veiksmo serveryje, kadangi mafijos ir taip nėra sąjungoje, bet netolimoje ateityje, jeigu turėtume dvi stiprias mafijas serveryje, jos negalėtų susijungti ir turėti visišką persvarą prieš teisėsaugą, kas tiesiog būtų spardymas į vienus vartus ir niekam nuo to nebūtų smagu, tiesiog mafijoms pelninga.
   
 • Draudžiama grobti teisėsaugos bazes
  Pastaruoju metu išryškėjo problema, kai ramia sąžine galima užimti armijos laivą ir vienam, jeigu protingai vartoji, išlaikyti jį prieš bene visą teisėsaugą. Paprasčiausiai nulipi žemiau ir šaudai - iš savo pusės gali taikytis į visą kūną teisėsaugininko, tuo tarpu šaudant į mafijozą, galima pataikyti tik į galvą. Be jokios abejonės tai gaunasi nesąžininga kova, nors pati strategija neleisti taip lengvai teisėsaugai iškelti hydros yra labai validi. Siekiant išlaikyti pačią strategiją, tačiau ją paversti labiau sąžininga, uždrausime pilnai grobimo metu būti teisėsaugos bazėse bei jas grobti. Tai nereiškia, jog draudžiama būti už teisėsaugos bazės ribų ir trukdyti armijai pakelti hydrą, tačiau tai padaryti bus sudėtingiau ir teisėsaugininkai turės būdų kaip prieš tai galėtų kovoti. 
   
 • Draudžiamas mafijos transportas teisėsaugos bazėse bei teisėsaugos transportas mafijų bazėse.
  Susidūrėme su situacija, pagrinde iš mafijų pusės šiuo atveju, kai teisėsaugos bazėje būdavo paliekamas dviratis ar koks nors kitas mafijos nario transportas, grobimo metu tiesiog būdavo atsiteleportuojama į ją ir tada prasideda problema, kuri yra minima aukščiau. Dėl šventos ramybės, taip pat analogiškai, kaip prevencinę priemonę (jog tai neįvyktų prieš mafijas), uždraužiame laikyti savo transportą priešiškoje bazėje. Jeigu jis yra ten ir norite jį pašalinti, tiesiog susitarkite su atitinkamos grupės atstovais, kad pagelbėtų tuo klausimu,
   
 • Medikai grobimuose - mafijos gali turėti tik vieną mediką, teisėsauga - iki trijų.
  Atsižvelgiant į kokaino neabejotiną pranašumą prieš teisėsaugos skydą ir vienintelį jo minusą (nukritimas HP po tam tikro laiko/perdozavimo rizika), o tą minusą sėkmingai likviduoja medikų buvimas bazėje. Be jokios abejonės grobime nužudyti mediką yra tikslas kiekvienai pusei, tačiau labai svarbu nužudyti mafijų medikus, nes mafija be mediko yra automatiškai žymiai silpnesnė. Atsižvelgiant į tai ir norėdami paskatinti medikų dalyvavimą teisėsaugos pusėje, priėmėm sprendimą leisti mafijų pusėje būti po vieną karo mediką, tuo tarpu teisėsauga vienu metu gali turėti tris karo medikus.
   
 • Teisėsaugininkai nuo šiol veža mafijozus į kalėjimą nesiūlant baudos.
  Mafijos iš esmės turėtų būti High Risk, HIgh Reward. Dabar turime Low RIsk, High Reward situaciją. Be jokios abejonės mafijos nariai turėtų rizikuoti atlikdami savo veiklą - šiuo metu tiesiog susirenka starų, tai skiria tam 10-25% pinigų, kuriuos laimi per dieną nuo grobimų ir toliau visi be didesnių pasėkmių terorizuoja San Fierro. Norint tą pažaboti ir įdėti daugiau rizikos vykdant mafijos nario veiklą, mafijos nariams bus neskiriamos baudos, o jie bus vežami tiesiai į kalėjimą. Žinoma, kalėjime sėdėti niekam nėra smagu, bet turi būti kažkokia atsvara, o atsižvelgiant į dabartines galimybes, tai geriausia ką galime pasiūlyti.. Tikimės, kad tai šiek tiek labiau pažabos mafijas ir paskatins teisėsaugininkus aktyviau atlikti teisėsaugos funkcijas, o ne tik grobimas po grobimo.

  Už aukščiau minimus pakeitimus dėkoju už pagalbą teisėsaugos atstovams bei Cosa Nostra iškeliant šiuos klausimus bei diskutuojant dėl jų įgyvendinimo. <3 
   
 • Perskaičiuotos teisėsaugos sričių premijos
  Anksčiau, dėl itin sėkmingos teisėsaugos veiklos, buvo priimtas sprendimas pamažinti gaunamas premijas teisėsaugos sritims už atliktas užduotis. Dabar, kai turime stiprų nusikalstamą pasaulį, prieš kurį teisėsaugai yra sudėtinga pakovoti ir jų fondai kenčia žymiai smarkiau, nuspręsta, jog geriausias sprendimas būtų perskaičiuoti sumas, siekiant ne tik smarkiau paskatinti laimėjus grobimą, tačiau ir ženkliai paditinti premijas už kitas organizuojamas veiklas, kurios yra nesusijusios su grobimų laimėjimais. Kol kas padidėjimas yra ne itin drastiškas ir toliau vertinsime teisėsaugos fondų situaciją, jog galėtume priimti tolimesnių sprendimų dėl koregavimo, jeigu to prireiks.


  Susipažinti su pokyčiais galite:
  https://forumas.rls.lt/topic/77281-premijos-teisėsaugos-sritims/
  https://forumas.rls.lt/topic/76611-bendrosios-teisėsaugos-taisyklės-btt/
  https://forumas.rls.lt/topic/76608-bendrosios-mafijų-taisyklės-bmt/
 • Patinka 8
 • Pasimetęs(-usi) 3
 • Liūdnas(-a) 1
 • Nepatinka 6

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

05.11 Taisyklių pakeitimai


 

Direktorių ir pavaduotojų taisyklės:

 

 • Išskirta "Laikinas Pavaduotojas" taisyklių skiltis.
  Pastaruoju metu yra padažnėjęs laikinų pavaduotojų skyrimas, kai dažnu atveju tam nėra poreikio. Ši galimybė buvo išnaudojama per daug liberaliai, ypač atsižvelgiant į faktą, kad direktoriai turi savo pavaduotojus, kurie gali atlikti tą funkciją kol direktorius yra neaktyvume. Siekiant apriboti valdžios pareigų dalinimą dėl minorinių priežasčių, kaip poros dienų neaktyvumas, griežčiau apribosime laikino pavaduotojo paskyrimą. Tą padarę tikimės, jog ši galimybė bus naudojama atsakingai ir bus daugiau pasitikėjimo pavaduotojais direktoriaus neaktyvumo atveju - visgi pavaduotojo pareiga ir yra pavaduoti direktorių (it's in the name).
   
 • Pavaduotojo minimalus išbuvimo terminas prailginamas iki 14 dienų. Išimtys netaikomos*.
  Norime užtikrinti, kad mūsų darbo valdžia yra stabili ir į tai būtų žiūrima kaip į atsakomybę, o ne į trumpalaikį dalyką. Prieš tai egzistavęs 7 dienų terminas būnant pavaduotoju iš esmės leidžia duoti pavaduotoją savaitei, praėjus tam laiko tarpui, keisti pavaduotoją ir susidaro bereikalinga valdžios rotacija. Turint stabilią, labiau ilgalaikę valdžią, galima tikėtis didesnio darbų tęstinumo, atsakingesnių pavaduotojų ir rezultatyvesnės komandos.

  Taip pat panaikinu "DP skiria išimtis". Nors visada yra sveiko proto logika, kai kažkas nutinka nekontroliuojamo, dėl ko pavaduotojas negali atlikti savo tiesioginių funkcijų, nors ir savo darbą atliko labai gerai, Bausti už tai, kas nepriklauso nuo asmens, būtų labai nelogiška, todėl savaime aišku, kad galima skirti išimtis visur, tačiau norint akcentuoti išbuvimo pareigose svarbą, tą detalę išimsime ir tikiuosi, kad tų išimčių bus labai mažai arba iš viso nebus.
   
 • Direktoriai, kurie atsistatydina iš savo pareigų praėjus minimaliam direktoriavimo laikotarpiui, turi pranešti direktorių prižiūrėtojui 3 dienas prieš atsistatydinimą.
  Valdžios kaita be jokios abejonės destabilizuoja darbą. Rinkimai taip pat nėra įvykdomi per dieną. Tada tenka skirti asmenis, kurie yra laikinai atsakingi už firmą, o žinant, kad vadovų reikia "čia ir dabar", visuomet yra rizika, kad paskirtas žmogus neatitiks visų keliamų lūkesčių. Siekiant minimalizuoti poreikį skirti tokius asmenis, prašysime direktorių iš anksto planuoti savo atsistatydinimą ir apie jį informuoti direktorių prižiūrėtoją. Tuomet, kol direktorius jau paskutines dienas vykdo savo pareigas, galima išrinkti naują direktorių. Tai papildomai stabilizuotų firmas be bereikalingo valdžių keitimo iš nuolatinės į laikiną ir iš laikinos atgal į nuolatinę.

   

Bendrosios Mafijų Taisyklės:

 

 • Draudžiama organizuoti veiksmus prieš teisėsaugą, jeigu teisėsaugos įmonė vykdo atranką.
  Susiduriame su situacijomis, kada teisėsauga vykdo atranką siekiant papildyti savo darbuotojų gretas, tuo tarpu mafijos sugalvoja užgrobti banką. Tuomet teisėsaugos vadovui yra dilema - ar tęsti atranką ir leisti mafijoms be didesnio pasipriešinimo laimėti grobimą arba dalį grobimo praleisti be veiksmo, arba nukelti atranką. Bet kuris atvejis nėra labai gerai. Šiuo metu jau yra panašus nuostatas su mafijų užgrobimu: "Draudžiama užimti kitą mafiją, kai ji daro atranką. Darant atranką, mafijos direktorius ar pavaduotojas įsipareigoja atranka vykdyti mažiau nei 20min. ir dar 20min. būti aktyvus žaidime.". Jį analogiškai pritaikysime teisėsaugai. Su papildyta teisėsauga veiksmai turėtų būti konkurencingesni, ir nebeliks plėšymosi tarp atrankos ir veiksmo, ko ir taip neturėtų būti.
   
 • Draudžiamas relog veiksmo metu.
  Šiuo metu draudžiamas relog tik mirus, kas irgi nėra gerai. Tačiau realiame pasaulyje tai yra ganėtinai sudėtinga stebėti, nes reikia užfiksuoti tiek mafijos nario mirtį, tiek atsijungimą, tiek prisijungimą ir tą įrodyti. Tuomet kyla klausimas, dėl ko dar galima reloginti, jeigu ne mirus. Reloginus, atsistato narkotikų perdozavimo rizika- t.y., vienas iš minusų vartojant narkotikus. Tai buvo sisteminis būdas paversti narkotikus ne tokius efektyvius ilgalaikėms kovoms, o dabar gaunasi taip, kad šis sisteminis ribojimas yra apeidinėjamas. Taip pat mafijos nariai turi mediką, kurį gali išnaudoti norėdami susileisti vaistų nuo perdozavimo, o tai taip pat paskatins šiek tiek atsakingesnį ir protingesnį narkotikų vartojimą veiksme, o ne jo spam'inimą be pasekmių. Plius, karo medikai tampa dar labiau svarbūs.

   

Atidedamas dėl kilusių papildomų klausimų po diskusijų su projekto pagalbininkų. Reikalingas performatavimas ir pilnai neatsižvelgta į visus faktorius. Nors kažkas panašios formos tikrai bus, tai bus ateityje. 

Redaguota . Redagavo Alan_Paradox
 • Nepatinka 5

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

05.14 - Pakeitimas

 

Panaikinamas Teisėsaugos Pajėgų Vadas

 

Ši priemonė buvo sugražinta kaip laikinas būdas paspartinti teisėsaugos atsistojimą ant kojų bei tobulėjimą. Lukas savo iškeltus tikslus ir mano lūkesčius tikrai pasiekė ir dabar turime teisėsaugą su stipriu pamatu ir tolimesniu potencialu augti. Po šiandieninio pokalbio su Luku pasišnekėjom ir buvo prieita prie sprendimo, kad jo darbas jau yra atliktas ir jis pats nebemato poreikio būti TPV. 


Dėkoju Lukui už jo labai didelį indėlį į teisėsaugos atstatymą ir jos augimo paspartinimą, perteiktą patirtį kolegoms ir labai didelę pagalbą. Skoloj Jack'o. ;) 

 • Dėkingas(-a) 1
 • Liūdnas(-a) 1

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
Ši forumo tema yra užrakinta, todėl tolimesnis komentavimas yra negalimas.

Copyright © 2012-2020 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su registracijos taisyklėmis bei slapukais.