Jump to content

Mūsų TeamSpeak kanalo statistika

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Jason_Costello

Bendros Gaujų Taisyklės (BGT)

Recommended Posts

Bendrosios gaujų taisyklės

 

Serverio gaujos:

 • The Ballas
 • Grove Street

 

Bendrosios gaujų taisyklės:

 1. Draudžiama be lysti į kitos gaujos bazės teritoriją, jei joje nėra bent 6 gaujinių.
 2. Draudžiama naudoti žaidimą lengvinančias programas.
 3. Draudžiama bendradarbiauti su teisėsauga.
 4. Gaujos negali pulti viena kitos nepraėjus 48h po naujojo direktoriaus išrinkimo(išimtis taikoma, jeigu pats direktorius pradeda kariauti)
 5. Draudžiama laikyti tr. priemones kito nusikalstamo darbo zonoje.
 6. Draudžiama laikyti tr. priemones kalėjime.
 7. Draudžiama kenkti, šaudyti be priežasties civilius, naujokus. 
 8. Galima naudoti visus ginklus, išskyrus tuos, kurių neleidžia pats serveris ir neleistinus.
 9. Draudžiama naudoti Fejerverkus, norint padaryti žalą priešininkams.
 10. Vykstant grobimui, draudžiama šaudyti ligoninės ribose, norint neleisti grobimo dalyviams vykti į veiklą. 
 11. Draudžiama šaudyti ligoninės interjere vykstant bet kokiam grobimui.
 12. Grobimuose draudžiama dalinti ginklus priešininkams.

 

Grobimų (bazių, zonų, banko, žmogaus) taisyklės: 

 1. Draudžiama gydytis.
 2. Draudžiama atkelti narius(/get) ir daryti(/to). Prie zonos (t.y. net ir šiek tiek už jos), draudžiama naudoti teleportavimosi komandos.
 3. Draudžiama naudoti sraigtasparnius, žudyti su jais arba bandyti patekti ten, kur neįmanoma be sraigtasparnio.
 4. Draudžiama tyčia naudoti ESC mygtuką.
 5. Draudžiama atsijungti mirus ir vėl prisijungti(relog)
 6. Draudžiama dalyvauti veikloje be aprangos.
 7. Draudžiama laikyti tr. priemones kitų nusikalstamų darbų zonose.
 8. Draudžiama naudoti veiksmus.
 9. Draudžiama laikyti tr. priemones banko zonoje(priedas Nr.1)
 10. Draudžiama naudoti Spray Can ir gesintuvą.
 11. Draudžiama vartus ar garažą užtverti su ,,Journey''.
 12. Draudžiama slėptis požeminiuose garažuose.
 13. Draudžiama naudotis medikų paslaugomis.
 14. Atsijungti arba pabėgti iš grobimo nepranešus bosui/parankiniui.
 15. Galima teleportuotis prie tr.priemones mirus.
 16. Galima vartoti narkotikus.
 17. Draudžiama išbėgti iš puolamos/ginamos zonos.
 18. Puolamoje/ginamoje zonoje galima būti tik ten, kur įmanomą patekti su atstovaujamu žaidėju. Draudžiama naudoti dviračius, kitas tr. priemones.
 19. Draudžiama užimti zoną kai kita gauja daro atranką. Darant atranką, gaujos direktorius ar pavaduotojas įsipareigoja atranka vygdyti mažiau nei 20min. ir dar 20min. būti aktyvus žaidime.
 20. Išlaikius priešininkų bazę iš jos privaloma pasišalinti per dvi minutes.
 21. Viešai pranešant apie vykstantį kitos mafijos/gaujos bazės grobimą, rašyti tik tos mafijos/gaujos pavadinimą, kiti įvairūs pavadinimai nėra toleruojami.
 22. Užpuolus priešingos gaujos zoną, puolančiųjų atstovai įsipareigoja priešininkams suteikti galimybę atsakui. Direktorius/Pavaduotojas įsipareigoja būti aktyvus žaidime dar 5 min. po grobimo pabaigos, bei užtikrina minimaliai 3 darbuotojų buvimą serveryje. 
 23. Draudžiama veržtis į kitos gaujos bazę GW ar grobimų metu. 
 24. Draudžiama "buginti" gyvybes suvartojus ir įsėdus į mašinos keleivio vietą. 

 

Mafijų bazės užėmimo taisyklės: 

 1. Gauja turi teisę užimti mafijos bazę. Bazė yra zona už mafijos sienos (vartų).
 2. Užimant mafiją būtini įrodymai, jog yra prisijungęs grobiamos mafijos direktorius arba pavaduotojas.
 3. Draudžiama užimti mafiją, kai ji daro atranką. Darant atranką, mafijos direktorius ar pavaduotojas įsipareigoja atranka vygdyti mažiau nei 20min. ir dar 20min. būti aktyvus žaidime.
 4. Skelbti apie grobimą būtina per /d. Skelbime paminėti grobimo pradžią, išpirkos sumą.
 5. Mafijos bazė gali būti užimta daugiausiai dviejų frakcijų.
 6. Tokios kovos metu, abi grupuotės negali būti užimtos, rakinama teisėsaugos, rengti kitų grobimų (pvz. grobti mafijos bazę ir dar kovoti zonoje - negalima).
 7. Sėkmingai išlaikiu mafijos bazę, būtina padaryti įrodymus, jog pasibaigus grobimo terminui mafijos bazėje yra užgrobėjų.
 8. Tokios kovos metu naudojami tik tie ginklai, kurie yra gunami iš mafijųs ginklų pickupo. Gaujų uzi - nenaudojamas.
 9. Mafijos bazės grobimas vyksta 20min. Maksimali išpirka grobiant bazę - 30'000€. 
 10. Išpirką privalo sumokėti mafijos direktorius arba pavaduotojas per 24h. nuo grobimo pabaigos. Gaujos valdžia turi teisę rašyti mafijos direktoriaus/pavaduotojo papeikimą dėl nesumokėtos išpirkos. Abiejų grupuočių atstovai privalo nufotografuoti išpirkos sumokėjimo procedūrą.
 11. Mafija turi teisę nemokėti išpirkos, jei gaujos nariai grobimo metu naudojo neleistinas programas. Bent vienas užblokuotas grobiančios gaujos narys su svariais įrodymais - grobimo pralaimėjimas.
 12. Besiginanti mafija gali naudoti /tpd ; /tpm komandas.
 13. Vienos mafijos bazė gali būti užimta neribotą skaičių kartų, tačiau tarp bazės grobimo turi praeiti bent 2h.
 14. Užpuolus priešingos gaujos/mafijos bazę, puolančiųjų atstovai įsipareigoja priešininkams suteikti galimybę atsakui. Direktorius/Pavaduotojas įsipareigoja būti aktyvus žaidime dar 5 min. 

 

Gaujos bazės užėmimo taisyklės: 

 1. Viena gauja turi teisę užimti kitos gaujos interjerą.
 2. Užimant gaujos bazę, būtini įrodymai, jog yra prisijungęs priešingos gaujos direktorius arba pavaduotojas.
 3. Draudžiama užimti priešingos gaujos bazę, kai ji daro atranką. Darant atranką, gaujos direktorius ar pavaduotojas įsipareigoja atranka vygdyti mažiau nei 20min. ir dar 20min. būti aktyvus žaidime.
 4. Skelbti apie grobimą būtina per /d. Skelbime paminėti grobimo pradžią, išpirkos sumą.
 5. Gaujos bazė gali būti užimta daugiausiai dviejų frakcijų. 
 6. Zonos negali būti užiminėjamos tokio grobimo metu.
 7. Gaujų kovos metu, abi grupuotės negali būti užimtos, rakinamos teisėsaugos, rengti kitus grobimus (pvz. zonų)
 8. Atgrobus bazę būtina padaryti įrodymų, jog užimtos gaujos interjere nėra pašalinių asmenų
 9. Kovos metu naudojami tik tie ginklai, kurie yra gunami iš gaujų ginklų pickupo NE pagal gaujų XP. 
 10. Gaujos bazės grobimas vyksta 20min. Maksimali išpirka grobiant bazę - 30'000€. 
 11. Išpirką privalo sumokėti pralaimėjusios gaujos direktorius arba pavaduotojas per 24h. nuo grobimo pabaigos. Laimėjusios gaujos valdžia turi teisę rašyti pralaimėjusiai gaujai direktoriaus/pavaduotojo papeikimą dėl nesumokėtos išpirkos. Abiejų grupuočių atstovai privalo nufotografuoti išpirkos sumokėjimo procedūrą.
 12. Pralaimėjusi gauja turi teisę nemokėti išpirkos, jei užėmėjų gauja grobimo metu naudojo neleistinas programas. Bent vienas užblokuotas užgrobėjų gaujos narys su svariais įrodymais - grobimo pralaimėjimas.
 13. Besiginanti gauja gali naudoti /tpd ; /tpm komandas (interjere transporto būti negali)
 14. Gaujos bazė gali būti užimta neribotą skaičių kartų, tačiau tarp bazės grobimo turi praeiti bent 2h.
 15. Užpuolus priešingos gaujos/mafijos bazę, puolančiųjų atstovai įsipareigoja priešininkams suteikti galimybę atsakui. Direktorius/Pavaduotojas įsipareigoja būti aktyvus žaidime dar 5 min. 

 

Pastato grobimo taisyklės: 

 1. Užgrobti galima tik šiuos pastatus: savivaldybė, teisėsaugos srities bazė, apsaugos interjeras, policijos interjeras, „exit“ klubas, ginklų parduotuvės interjeras, degalinių parduotuvės interjeras.
 2. Užimant pastatą, pirmas nusikalstamos grupuotės vadovas (dir./pav.) paskelbęs apie grobimą tampa grobimo vadovu. Grobimo vadovo firma - pagrindinė užėmėjų firma.
 3. Grobimo vadovas per /d turi pranešti: grobiamas pastatas, grobimo dalyviai (tb/gs/cn/rm), užėmimo laikas, išpirka. Papildyti/išimti grupuočių vėliau negalima, paskelbtas /d pranešimas turi būti nufotografuotas.
 4. Pastatą atgrobinėja tik teisėsauga, jei pastatą grobią vieną nusikalstama grupuotė.
 5. Jei pastatą grobia dvi ir daugiau frakcijos, atgrobime dalyvauja teisėsauga ir apsauga.
 6. Jei užimtas pastatas turi savo verslą, verslo savininkas taip pat gali atgrobinėti pastatą, jei nėra mafijos/gaujos narys.
 7. Pastato grobimas vyksta 20min. Maksimali išpirka - 20k.
 8. Išpirką privalo sumokėti kiekvienas teisėsaugos direktorius/pavaduotojas po 5k, išpirką paduodant grobimo vadovui. Tą padaryti privaloma per 24h. nuo grobimo pabaigos. Grobimo vadovas turi teisę rašyti teisėsaugų vadovams papeikimus dėl nesumokėtos išpirkos. Teisėsaugos direktoriai/pavaduotojai, sumokėdami išpirką turi darytis įrodymus, grobimo vadovas, gavęs pinigus, taip pat.
 9. Jei pastato grobimo metu kas nors iš užemėjų būna užblokuotas už čytinimą, teisėsaugą gali išpirkos nemokėti tol, kol nepasitvirtina ar banas teisingas ar ne. Jei tai „freeban“, išpirka turi būti sumokėta per 24h. nuo įrodymų nepasitvirtinimo.
 10. Atgrobus pastatą, teisėsaugininkai turi pasidaryti įrodymus, jog pastatas tikrai yra švarus.
 11. Teleportuotis užimtų objektų viduje, naudotis administratoriaus komandomis - draudžiama.
 12. Užėmėjams turi būti uždėtas /bega statusas, o paskelbus apie grobimo pabaigą - nuimtas per 2min.
 13. 0.5km spinduliu nuo užimto pastato /tpm ; /tpd komandos neleistinos. (išimtis teisėsaugininkams/apsauginiams, kurių bazė užimta).
 14. Pastatas gali būti užimtas neribotą skaičių kartų, tačiau tarp grobimų turi praeiti bent 2h.
 15. Išlaikę pastatą 20minučių, galite jį toliau laikyti iki 10 minučių (viso 30minučių), jeigu teisėsaugininkų prisijungę bent 15, jei per tą laiką pastatas nelieka atgrobtas, išpirka didėja iki 30'000. Tačiau jei per tas 10 minučių teisėsauga atgrobia pastatą, grobimo dalyviai negauna išpirkos net ir už išlaikytas 20 minučių.
 16. Galite rengti okupacijas (pastato, bazės ir t.t.), už tai negaudami jokio atlygio. Maximalus okupacijos laikas - 15 minučių. Okupacija gali vykti neribotą skaičių kartų, tačiau tarp grobimų turi praeiti bent 2h. (Grobimo vadovai(dir/pav) per -/d turi pranešti: Pastato okupacija, grobimo dalyviai (tb/gs/cn/rm), užėmimo laikas.)
 17. Pastato grobimo metu, draudžiama bėgti iš pastato, jeigu tuo metu jame yra teisėsaugos. 
 18. Galite rengti okupacijas (pastato, bazės ir t.t.), už tai negaudami jokio atlygio. Maximalus okupacijos laikas - 15 minučių. Okupacija gali vykti neribotą skaičių kartų, tačiau tarp grobimų turi praeiti bent 2h. (Grobimo vadovai(dir/pav) per -/d turi pranešti: Pastato okupacija, grobimo dalyviai (tb/gs/cn/rm), užėmimo laikas.)

 

(Priedas Nr.1)

 

GFbgf1a.png

 

Net jei šiame sąraše nėra nurodytas koks nors pažeidimas, tai dar nereiškia, jog būsite nenubaustas!

 • Patinka 1

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
This topic is now closed to further replies.

Copyright © 2012-2019 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Important Information

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su Terms of Use.