Jump to content

Mūsų TeamSpeak kanalo statistika

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Tom_White

Bausmės ir jų taikymas

Recommended Posts

Vaizdo rezultatas pagal užklausÄ ârls ltâ

 

BAUSMĖS IR JŲ TAIKYMAS

 

RLS.LT administracija, norėdama užtikrinti ir palaikyti tvarką projekte taiko tam tikras nuobaudas už tam tikrus nusižengimus, parašytus apačioje. Šioje temoje visos bausmės yra plačiau išaiškintos, nei /bausti lentelėje serveryje. Vadovaudamiesi šia informacija galite taikyti bausmes serveryje.

dTFSwXm.png

 

Laikinas užtildymas (/mute) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

 • Keiksmai (išimtis taikoma mafijoms ir gaujoms, jei keikiamasi bendrajame pokalbių lange) - 60 min.
 • Žaidėjų įžeidinėjimas (jei teisėsaugininkas įžeidžiamas bendrajame pokalbių lange, bausti draudžiama, kadangi tam skirtas įtarimo uždėjimas (/ita)) Kalėjime teisėsaugininkai taip pat gali bausti už įžeidimus, kadangi kalėjime negalima dėti įtariamumo lygio - 60 min.
 • Pastovus tos pačios informacijos rašymas (x3 tas pats pranešimas per 10sec) (flood'inimas) - 30 min. 
  • Už keiksmus, įžeidinėjimus ir flood'ą NEGALIMA TILDYTI esant /pzu ar /dpzu režimuose, nebent yra prašymas iš pažeidimų vietos.
 • Bereikšmės /sms žinutės (unjail, serverio turto, doneitinimo prašymai ir pnš.) - 30 min.
 • Netinkamas /dvp pranešimas , /s naudojimas (pvz. skelbimų rašymas, pasisveikinimas, atsisveikinimas) - 60 min.
 • Netinkamas /padmins naudojimas (privilegijų prašymas,  prašymai pakrauti akumuliatorių, pripilti kuro, atiteleportuoti į kurią nors vietą, kai yra prisijunge 3 medikai, mechanikai ar taksistai (nebent jie neatrašo ir nereaguoja) - 30 min.
 • Skelbimai į /s, /vc, /c, /rc, /padmins, /vip (ar /vipams). - 60 min.
 • Netinkamas skelbimų sistemos naudojimas, pvz. rašomi ne skelbimai, o pasisveikinimai, žaidėjų įžeidinėjimai ar kitas su skelbimais nesusijęs dalykas - 60 min.
 • Grasinimai - 30 min.

dTFSwXm.png

 

Laikinas įkalinimas (/jail) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

 • Masinis (bent 2 žaidėjų) šaudymas į žaidėjus (išimtis taikoma mafijoms, gaujoms, teisėsaugai, apsaugai. Už šaudymą į juos įkalinti žaidėją draudžiama). Jei šaudoma į mašiną, kurioje yra bent du žaidėjai, bausti taip pat galima. Taip pat galima įkalinti, jeigu tas pats žaidėjas sušaudomas bent 2 kartus iš eilės  - 60 min.
 • Serverio renginių (eventų), atrankų bei treniruočių trukdymas - 45 min.
 • Trukdymas naujokams laikytis vairavimo teises, ginklų licenciją - 60 min.
 • Tyčinis buvimas darbo bazėje, esant pašaliniu asmeniu. Įkalinti galima tik davus įspėjimą, jog tokia bausmė gresia, jei žaidėjas nepasišalins. Įkalinti /bausti lentelėje pasirinkus bausmę "Atrankų, treniruočių, event trukdymas" - 45 min.
 • Šaudymas ligoninėje - 60 min.

dTFSwXm.png

 

Išspyrimas iš serverio (/kick) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

 • AFK, kai tai trukdo kitiems žaidėjams (pvz. stovėjimas ligoninės "spawn" vietoje, trukdymas patekti į tam tikrą vietą, stovėjimas AFK ant kelio ir pnš.)
 • AFK, kai žaidėjas tyčia nueina AFK PO SURAKINIMO ARBA PO BĖGOS GAVIMO, norėdamas išvengti nuvežimo į kalėjimą (pvz. nueina AFK, pasikviečia per TeamSpeak pagalbą ir grįžta kai būna išvaduotas)
 • Kai sumokėta išpirka žmogaus grobimo metu, galima išspirti pagrobtąjį.
 • CJ RUN.
 • Atrankų, treniruočių, event trugdymas
 • Turintis įtarimo lygį bėglys ligoninėje, iš kurios nepasišalina.
 • Melagingą ar bereikšmį tarnybų kvietimą (/kviesti piktnaudžiavimą). Išmetama iš serverio /bausti lentelėje pasirinkus "Kita".
 • Nesibaigiantys pranešimai administratoriams dėl TbKick naudojimo. Išmesti iš serverio galima tik tuo atveju, jei žaidėjas buvo perspėtas, paprašytas prisijungti iš naujo ir tą padaryti atsisakė. Išmetama iš serverio /bausti lentelėje pasirinkus "Kita".
 • Stumdymasis GroundRace event'o metu, laukiant event'o pradžios. Išmetama iš serverio /bausti lentelėje pasirinkus "Kita".

dTFSwXm.png

 

Laikinas paskyros užblokavimas (/lban) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

 • Netinkamas Vardas_Pavardė (plačiau https://forumas.rls.lt/topic/72814-žaidimo-taisyklės/) - 9999h.
 • Mąsyvus (bent du kartus, aiškiai matomas) netinkamas administratoriaus ar teisėsaugininko komandų naudojimas (pvz. ban ne pagal tinkamą priežastį, baudimas ne pagal bausmes, baninimas pagal prašymus, masinis ir pnš.)  - 24h.
 • Serverio sistemų apeidinėjimas siekiant naudos sau (pvz. mašinų, namų pardavinėjimas nesinaudojant tam skirtų komandų - mokesčių išvenginėjimas) - 150h
 • Bent 2 kartus pasikartojantis teisėsaugininko komandų piktnaudžiavimas (nepagrįstas išteisinimas, "free starai", nepagrįstas licencijų atėmimas ir pnš.) - 24h. Taip pat būtina apie piktnaudžiavimą pranešti teisėsaugininko direktoriui ar direktorių prižiūrėtojams.
 • Paprastos apgavystės (pvz. daromas event, o prizas neduodamas, atsijungiama) - 24h.
 • Pastovus kenkimas projektui, nepaliaujamas čytinimas, pastovūs žaidėjų įžeidinėjimai, keiksmai, visiška nepagarba projekto komandai ir kiti stambūs pažeidimai - iki 9999h (užblokuoti gali tik pagrindinės serverio komandos nariai !!)
 • Pašalinis (dirbantis ne mafijoje/gaujoje) asmuo grobime ANTRĄ KARTĄ (pirmą - /kill) - 6h.
 • Tyčinis teleportavimosi komandų naudojimas (/tpsf ; /tpdrag ; /tpkalnas ; /tplv ; /tpls, /to, /get ir t.t.) grobimo metu, norint apsaugoti žaidėją su MAIŠU perimti maišą (banko grobimo metu). Blokuojama /bausti lentelėje pasirenkant bausmę "Piktnaudžiavimas privilegijų statusu" - 24h.
 • Teleportavimosi (/to ; /get), gydymosi (/heal ; /gydyti) komandų naudojimasis, norint patekti į banko zoną, gaujos zoną, grobiamą objektą, pasigydyti joje (banko, zonos, pastato, darbo bazės grobimo metu). Blokuojama /bausti lentelėje pasirenkant bausmę "Piktnaudžiavimas privilegijų statusu" - 24h
 • Teleportavimosi (/to, /get, /tpm, /tpd, /back) komandų naudojimasis, norint pasprukti nuo teisėsaugininko vos padarius pažeidimą (pvz. pašaudai į teisėsaugininką ir išsiteleportuoji, jam nespėjus uždėti /bega). Blokuojama /bausti lentelėje pasirenkant bausmę "Piktnaudžiavimas privilegijų statusu" - 24h.
 • Tyčinis atsijungimas gaujos zonoje, prie zonos, kai vyksta zonų kova (Nesvarbu ar zonoje, ar prie zonos, nesvarbu ar perdozavote ar ne, prie gaujų zonų ir pačioje zonoje relogai yra DRAUDŽIAMI. ), tyčinis atsijungimas grobiamame pastate, grobiamame banke - 24h.
 • Bėgimas iš zonos, siekiant išvengti kovos, su tikslu, jog mirus neužsiskaitytų nužudymas ir priešininkai gautų taškų. Blokuojama /bausti lentelėje pasirenkant bausmę "Grubus atrankų, treniruočių ar event trukdymas" - 6h
 • Teleportavimosi komandų naudojimas norint pabėgti nuo teisėsaugininko, kai šis žaidėją stabdo teisėsaugininkas iš transporto priemonės ir į pokalbių langą yra rašomi žodžiai "darbas: Pasitraukite į šalikelę!". Teleportuotis galima tik praėjus bent 5sec. nuo paskutinės stabdymo žinutės. Blokuojama /bausti lentelėje pasirenkant bausmę "Piktnaudžiavimas privilegijų statusu" - 24h
 • Atsijungimas/išėjimas AFK, esant surištam ir reketuojamam. Blokuojama /bausti lentelėje pasirenkant bausmę "Grubus atrankų, treniruočių ar event trukdymas" - 6h
 • Tyčinis žaidimo išjungimas surakinus teisėsaugininkui (kai nėra uždėtas įtarimas) - 24h.
 • Nusikaltelis padarė relog būdamas su /bega netoli pareigūno, kuris jį gaudė - 24h
 • Nusikaltelis tyčia padarė relog vos gavęs /bega. - 24h
 • Nusikaltelis, turėdamas /bega statusą, tyčia atsijungia ligoninėje. - 24h
 • Nusikaltelis, kurį stabdo teisėsaugininkas su "H", tyčia atsijungia. - 24h
 • Maištautojas padarė relog, siekdamas išvengti nušovimo - 24h
 • Nusikaltėlis atsijungė dėl prarasto ryšio (bausmė taikoma visais relog atvejais) - 24h

dTFSwXm.png

 

Neterminuotas paskyros užblokavimas (/ban) taikomas pažeidžiant šias taisykles:

 

dTFSwXm.png

 

RLS.LT administracija.

 • Neleistinų programų naudojimas ar platinimas. Už čytinimą dirbant mafijoje arba teisėsaugoje gręsia FULL BAN (/ban + lban 2000hr, antras kartas -  rcon).
 • Tyčinis kitų projektų reklamavimas su tikslu pakviesti žaidėją į kitą projektą.
 • Naudojimasis serverio ar SAMP klaidomis. Piktnaudžiavimas serverio/SAMP sistemomis norint išvengti mirties ar kokios nors bausmės.
 • Neleistinų ginklų turėjimas, jų naudojimas (prieš blokavimą nuginkluokite žaidėją!
 • Neleistinų ginklų laikymas mašinos bagažinėje arba namo spintoje kurio savininkas esate (blokuojant pasirenkama priežastis - Čytinimas).
 • DOS/DDOS grąsinimai
 • Stambios apgavystės (pvz. namų, transporto, verslų, paskyrų vagystė).
Redaguota . Redagavo Mantas_Sviderskas
Pridėta relog bausmė maištautojams.
 • Patinka 4

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
Ši forumo tema yra užrakinta, todėl tolimesnis komentavimas yra negalimas.

Copyright © 2012-2020 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su registracijos taisyklėmis bei slapukais.