Jump to content

Mūsų TeamSpeak kanalo statistika

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Dzioraldas_Golden

Bendrosios mafijų taisyklės (BMT)

Recommended Posts

39404b0a28a34ed90e3632e94796e0c7210.png

Serverio mafijos

 

Serveryje vykstančių veiksmų tipai

 • Banko plėšimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes ir teisėsauga, kurio metu teisėsaugininkai stengiasi mafijoms sutrukdyti apiplėšti banką, o mafijos žūt būt atlikti viską, kaip suplanuota. Apiplėšus banką teisėsauga patiria nuostolių, o nusikaltėliai gauna atlygį. Teisėsaugos tikslas šiame apiplėšime yra išminuoti bombą jai dar nesprogus ir tuomet apsaugoti banką nuo tolimesnių puolimų. Nepavykus to padaryti, teisėsauga stengiasi neleisti mafijos nariams padėti maišo į savo seifą. Bankas priskiriamas prie sisteminių pastatų grobimų.  Daugiau informacijos
 • Įkaito grobimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes, teisėsauga bei žaidėją įkaitą, kurio metu teisėsaugininkai vyksta į mafijos bazę, kurioje laikomas surištas ir uždarytas narve žaidėjas, o mafijos privalo teisingai saugoti savo bazę ir įkaitą, iš kurio tikimasi pasipelnyti prašant už jį išpirką. Teisėsaugos tikslas yra saugiai išlaisvinti žaidėją jam nemirus. Pareigūnai vyksta į vietą, kurioje laikomas žaidėjas ir po sėkmingo susišaudymo išlaisvina pagrobtąjį iš narvo ir su lyg tuo yra nutraukiamas grobimas. Daugiau informacijos
 • Objekto užgrobimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes ir teisėsauga, kurio metu nusikaltėliai užgrobia tam tikrą objektą, o teisėsaugininkai siekia jį atkovoti. Teisėsaugos tikslas yra vykti į užimtą vietą ir bandyti ją atkovoti vykdant susišaudymą su užgrobėjais. Iššaudžius visus užgrobėjus ir saugiai išvalius objektą, jis yra atkovojamas ir grobimas nutraukiamas.
 • Reketai - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes, teisėsaugą ir žaidėją įkaitą, kurio metu nusikaltėliai pagrobia žaidėją ir jį reketuodami prašo sumokėti išpirką, o teisėsauga siekia įkaitą išlaisvinti. Reketų principas panašus į įkaito grobimo tipą. Teisėsaugininkai gavę pranešimą apie reketą reaguoja greitai ir nepaisant pagrobtojo statuso vyksta į vietą, kurioje, pagal gautą informaciją, vyksta reketavimas. Atvykus vykdomas susišaudymas su pagrobėjais arba gaudynės, o sėkmingų jų atveju įkaitas yra išlaisvinamas ir reketas baigiasi.
 • Mafijos bazės užgrobimas - tai veiksmas, kurio metu viena mafija užgrobia kitos mafijos bazę su tikslu gauti pinigų iš kitos mafijos. Puolančiųjų tikslas yra išsilaikyti priešų bazėje, tuo tarpu besiginančių tikslas – išvalyti visus priešininkus iš savo bazės ir ją atkovoti.
 • Karas dėl sandėlių - tai veiksmas, kurio metu dvi mafijos kariauja dėl vieno iš keturių sandėlių, esančių Los Santos kaimeliuose. Pradėjus karą dėl sandėlio, mafijos narių tikslas yra nužudyti kuo daugiau priešiškos mafijos narių, išsilaikyti ginklų sandėlio teritorijoje ir taip jį užvaldyti.

 

Bendrieji mafijų nuostatai

 1. Draudžiama būti kitos mafijos zonoje ir atlikti nusikalstama veiką [Išimtis: mafijos bazės grobimas];
 2. Draudžiama bendradarbiauti su teisėsauga;
 3. Mafijos negali pulti viena kitos nepraėjus 48h po naujojo direktoriaus išrinkimo. [Išimtis taikoma, jeigu pats direktorius pradeda kariauti];
 4. Draudžiama kenkti, šaudyti be priežasties civilius, naujokus;
 5. Draudžiama laikyti transporto priemones kitos mafijos zonoje arba teisėsaugos bazėje;
 6. Draudžiama laikyti transporto priemones kalėjime;
 7. Viešai pranešant apie vykstantį kitos mafijos bazės grobimą, rašyti tik tos mafijos pavadinimą - kiti įvairūs pavadinimai nėra toleruojami;
 8. Mafijos bosas ar parankinis privalo apie vykdomą grobimą pranešti /dvp. Jeigu vyksta grobimas kai nėra prisijungusios valdžios, vienas iš mafijos narių apie grobimą praneša /padmins;
 9. BMT atžvilgiu, mafijai priklausantis sandėlys prilyginamas mafijos bazei.
 10. Mafijoms draudžiama būti sąjungoje, jeigu tokį apribojimą tuo metu taiko direktorių prižiūrėtojas. [apribojimo šiuo metu nėra]

 

Bendrosios veiksmų taisyklės

 • Draudžiama:
  • Naudoti /to ir /get komandas. [Išimtis taikoma susirenkant prie pat mafijos zonos (netaikoma įkaito pagrobime), teleportacijų vietose];
  • Naudoti administratoriaus komandas. [Išimtis /gydyti, norint sutaisyti transportą];
  • Naudotis sraigtasparniais norėdami jais žudyti;
  • Tyčia naudoti ESC mygtuką;
  • Mirus atsijungti (relog);
  • Dalyvauti veiksmuose be darbinės aprangos;
  • Naudoti veiksmus;
  • Naudoti spray can, gesintuvą ir fejerverkus;
  • Naudoti transporto priemones, norėdami trankyti, daužyti, blokuoti ar kitaip kenkti;
  • Šaudyti ligoninės interjere ir jos ribose, norint neleisti veiksmo dalyviams ar teisėsaugininkams vykti į veiklą;
  • Dalinti ginklus priešininkams;
  • Šaudyti ar kitaip kenkti teisėsaugininkams A51 zonoje. (/tpa51 teleportas prisiskaito kaip A51 zona);
  • Slėptis garažuose;
  • Norint pagrobti žmogų jam meluoti į /sms (pvz. „/sms tpsf baudą“ ir surišate). Žmogaus pagrobimas turi būti švarus ir be apgavysčių. Tokiais atvejais galioja apgavysčių bausmė, t.y. 48h ban;
  • "Buginti" gyvybes suvartojus ir įsėdus į mašinos keleivio vietą;
  • Grobti teisėsaugininką, jeigu yra prisijungę mažiau negu 10 teisėsaugininkų;
  • Būti bet kurios teisėsaugos srities bazėje bet kokio veiksmo metu;
  • Draudžiama uždėti blokadą ant pickup’o ar įėjimo į interjerą;
  • Draudžiama naudoti C-BUG važiuojant ant transporto priemonės stogo.
  • Laikyti nuosavą transporto priemonę 0,25km spinduliu nuo vykstančio veiksmo vietos.
 • Galima:
  • Vartoti narkotikus;
  • Mirus teleportuotis prie nuosavos transporto priemonės, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė yra prie teisėsaugos bazės arba yra joje;
  • Būti tik ten, kur galima patekti nenaudojant transporto priemonių;
  • Naudotis medikų paslaugomis, tačiau jų negali būti daugiau nei du (draudžiama mafijų zonų kovų metu);
  • Naudoti tik darbo bei nuomojamą transportą. /tpvip transportas traktuojamas kaip nuomojamas transportas;
  • Naudoti tik tuos ginklus, kurie yra gaunami iš ginklų sandėlių bei juodosios rinkos;

 

Mafijų bazės užėmimo taisyklės

 • Mafija turi teisę užimti kitos mafijos bazę. Mafijos bazės ribos apibrėžiamos minimap‘e;
 • Draudžiama užimti kitą mafiją, kai ji organizuoja atranką. Darant atranką, mafijos bosas ar parankinis įsipareigoja atranka vykdyti mažiau nei 20 min ir dar 20min būti aktyvus žaidime;
 • Skelbti apie grobimą būtina viešai. Skelbime paminėti grobimo pradžią;
 • Mafijų kovos metu, kita mafija negali būti užimta, rakinama teisėsaugos, rengti kitus grobimus (pvz. banko grobimo ir kitos mafijos bazės vienu metu grobti negalima);
 • Besiginanti mafija gali naudoti /tpd, /tpm komandas;
 • Užpuolus priešingos mafijos bazę, puolančiųjų atstovai įsipareigoja priešininkams suteikti galimybę atsakui - bosas/parankinis įsipareigoja būti aktyvus žaidime dar 10 min;
 • Draudžiama naudotis blokadomis siekiant blokuoti kopėčių naudojimą;
 • Užbaigus grobimą, puolančios mafijos valdžios atstovas privalo atstatyti darbines transporto priemones.

 

 

 

Papildomos pastato užgrobimo taisyklės:

 • Grobiami pastatai: prekybos centras; drabužių parduotuvė;
 • Nesistemiškai grobiami pastatai: klubas EXIT, savivaldybė;
 • Grobimo vadovai (bosai/parankiniai) viešai turi pranešti: koks objektas yra užimtas, grobimo dalyviai (CN/TR), užėmimo laikas, išpirka. Papildyti/išimti grupuočių vėliau negalima;
 • Jei užimtas pastatas turi savo verslą, verslo savininkas taip pat gali atgrobinėti pastatą, jei nėra mafijos narys;
 • Nesistemiškai užgrobto pastato grobimas vyksta 20min. Maksimali išpirka - 20k;
 • Išpirką privalo sumokėti kiekvienas teisėsaugos direktorius/pavaduotojas po 10'000€ išpirką paduodant grobimo vadovui. Tą padaryti privaloma per 24 valandas nuo grobimo pabaigos. Grobimo vadovas turi teisę rašyti teisėsaugų vadovams papeikimus dėl nesumokėtos išpirkos. Teisėsaugos direktoriai/pavaduotojai, sumokėdami išpirką turi darytis įrodymus, grobimo vadovas, gavęs pinigus - taip pat. Sisteminis užgrobimas automatiškai suteikia pinigus mafijai, todėl išpirkos pateikti neprivaloma;
 • Jei pastato grobimo metu kas nors iš užgrobėjų būna užblokuotas už neleistinų programų naudojimą veiksmo metu, teisėsaugą gali išpirkos nemokėti tol, kol nepasitvirtina ar užblokavimas teisingas, ar ne. Jei tai „freeban“, išpirka turi būti sumokėta per 24h. nuo įrodymų nepasitvirtinimo. Taip pat už neleistinų modifikacijų naudojimą taikomos finansinės nuobaudos;
 • Užgrobėjams turi būti uždėtas /bega statusas;
 • Po pastato grobimo, būtina nuimti /bega grobimo dalyviams, draudžiama rakinti iki kol asmenys pasišalins iš pastato, tačiau ne 1 minute laiko;
 • 0.5km spinduliu nuo užimto pastato /tpm, /tpd komandos neleistinos. (išimtis teisėsaugininkams, kurių bazė užimta);
 • Ne sistemiškai pastatas gali būti užimtas neribotą skaičių kartų, tačiau nuo praeito grobimo pabaigos turi būti praėjusi viena valanda;
 • Išlaikiusi nesistemiškai užgrobtą pastatą 20 minučių, mafija gali jį toliau laikyti iki 10 minučių (viso 30 minučių), jeigu teisėsaugininkų prisijungę bent 15, jei per tą laiką pastatas nelieka atgrobtas, išpirka didėja iki 30'000. Tačiau jei per tas 10 minučių teisėsauga atgrobia pastatą, grobimo dalyviai negauna išpirkos net ir už išlaikytas 20 minučių;
 • Draudžiama fiziškai blokuoti drabužių parduotuvės ir prekybos centro laiptus, eskalatorius;
 • Draudžiama naudoti blokadas siekiant užblokuoti įėjimą tiek interjere, tiek eksterjere.

 

Papildoma bankų grobimų informacija: 

 • Galima samdytis mechaniką, jeigu yra prisijungę bent 15 teisėsaugininkų. (Mechanikas pats nustato, kiek norės už paslaugas, tačiau suma negali viršyti 2'000€)
 • Vykstant banko grobimui, už zonos (žr. Priedas Nr. 1) ribų draudžiama daryti drive-by (Šaudymas ant tr. priemonės stogo taip pat traktuojama, kaip drive-by) iki kol seifas nėra išsprogdintas.
 • Draudžiama užblokuoti praėjimą į banką/banko apačią nei su transporto priemonėm, nei stovėti praėjimuose, neleidžiant teisėsaugininkams prabėgti pro jus.
 • Draudžiama uždėti blokadą lifto apačioje arba viršuje, siekiant blokuoti jo naudojimą.
 • Banko metu, esant lauke ir ne banko teritorijoje, leidžiama naudoti Sniper Rifle ginklą.

 

Papildoma žmogaus grobimų informacija: 

 • Grobti žmogų gali visos nusikalstamos grupuotės. Pagrobus žmogų, grobėjų mafijos bosas ar parankinis viešai privalo pranešti, kuris žaidėjas yra pagrobtas (pilnas slapyvardis bei ID). Paskelbtas pranešimas turi būti nufotografuotas.
 • Draudžiama sėdėti transporto priemonės keleivio vietoje, kai joje nėra vairuotojo ir taip yra siekiama išvengti hydros duodamos žalos.

 

 

Papildoma karo dėl sandėlių informacija:

 

·         Kovą dėl sandėlių gali inicijuoti bet kuri mafija. Pradedant kova dėl sandėlio, turi būti paskelbta viešai: kas pradėjo karą, kurio miestelio sandėlis yra užgrobiamas, kada pradėtas karas;

·         Draudžiama užtverti praėjimą į sandėlio vidų, ginklų dėžę, kopėčias naudojant transporto priemones ar blokadas;

·         Dėl sandėlio kovoti gali tik mafijų nariai. Mafijos nariams draudžiama naudotis bet kokia išorine pagalba (medikais, mechanikais, taksi ir t.t). Tai galioja zonos ribose;

·         Užbaigus kovą dėl sandėlio, abiejų mafijų valdžios atstovai turi atstatyti darbines transporto priemones. Jeigu mafijos valdžios atstovo nėra, mafijos nariai patys turi pašalinti transportą.

 

 

Reketų taisyklės

 • Vienu metu reketuoti galima tik vieną asmenį;
 • Tą patį asmenį galima reketuoti kas 24h;
 • Didžiausia reketuojama suma gali būti iki 15 tūkstančių serverio valiutos arba iki 100 kokaino. Patariama prieš reketuojant žmogų pažiūrėti, kiek jis turi pinigų su savimi kišenėje;
 • Reketuoti galima daugiausiai 15 minučių;
 • Tarp reketavimų turi praeiti bent 1 val;
 • Reketuojamam žaidėjui draudžiama nueiti AFK ar atsijungti;
 • Pradėjus reketuoti, privaloma pranešti per /d reketuojamo žaidėjo slapyvardį, išsipirkimo sumą, reketo pradžios laiką;
 • Draudžiama reketuoti per grobimą ar kitokį veiksmą;
 • Reketuojant žmogų draudžiama jį vežti į garažus, interjerus ir darbo bazes, įskaitant ir reketuojančios mafijos zoną. Reketuojamas žmogus turi būti pasiekiamas be pagalbinių priemonių (pvz. lėktuvų, dviračių);
 • Draudžiama reketuojamą asmenį transportuoti;
 • Reketuojamą žmogų gali bandyti išlaisvinti tiek teisėsauga, tiek kita mafija. Taip pat išlaisvinti reketuojamą žaidėją gali jo bendradarbiai (tai jei pvz. pagrobtas mechanikas, jį išlaisvinti gali ir kiti mechanikai);
 • Reketuoti galima tik mafijoms;
 • Pasibaigus reketavimui ir gavus pinigus, privaloma asmenį atrišti ir saugiai paleisti.

 

Priedai:

 

Priedai:

 

San Fierro Banko teritorija

 

94aoX2I.png

 

Cosa Nostra bazė (pažymėta Raudonai)

The Triads bazė (pažymėta Mėlynai)

 

BzWcfnc.png

 

Mafijų sandėlių teritorijos

 

2U1NYh0.png

 

 

 

Net jei šiame sąraše nėra nurodytas koks nors pažeidimas, tai dar nereiškia, jog būsite nenubaustas!

 

image.png

Redaguota . Redagavo Alan_Paradox
Atnaujinta 06.05
 • Patinka 1

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
Ši forumo tema yra užrakinta, todėl tolimesnis komentavimas yra negalimas.

Copyright © 2012-2020 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su registracijos taisyklėmis bei slapukais.