Jump to content

Mūsų TeamSpeak kanalo statistika

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Dzioraldas_Golden

Bendrosios teisėsaugos taisyklės (BTT)

Recommended Posts

pPvXl.png

 

Pagrindinės teisėsaugos sričių veiklos

 • Policijos Departamentas - Viešosios tvarkos ir kalėjimo priežiūra, streikų malšinimas, namų apsauga, /gaudomi sąrašo nusikaltėlių paieška, reaguoja į iškvietimus. Prioritetas - viešoji tvarka. Daugiau informacijos: https://wiki.rls.lt/index.php?title=Policijos_Departamentas
 • Kariuomenė - Oro erdvės priežiūra, įkaitų vadavimai, /ieskomi sąrašo nusikaltėlių paieška, narkotikų reidai į nusikaltėlių bazes. Prioritetas - grobimai.  Daugiau informacijos: https://wiki.rls.lt/index.php?title=Kariuomenė

 

Serveryje vykstančių veiksmų tipai

 • Banko plėšimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes ir teisėsauga, kurio metu teisėsaugininkai stengiasi mafijoms sutrukdyti apiplėšti banką, o mafijos žūt būt atlikti viską, kaip suplanuotą. Apiplėšus banką teisėsauga patiria nuostolių, o nusikaltėliai gauna atlygį. Teisėsaugos tikslas šiame apiplėšime yra išminuoti bombą jai dar nesprogus. Tačiau jeigu to nepavyko padaryti, tada paimti visus pinigus ir nugabenti į vieną iš teisėsaugos bazių. Daugiau informacijos
 • Įkaito grobimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes, teisėsauga bei žaidėją įkaitą, kurio metu teisėsaugininkai vyksta į mafijos bazę, kurioje laikomas surištas ir uždarytas narve žaidėjas, o mafijos privalo teisingai saugoti savo bazę ir įkaitą, iš kurio tikimasi pasipelnyti prašant už jį išpirką. Teisėsaugos tikslas yra saugiai išlaisvinti žaidėją jam nemirus. Pareigūnai vyksta į vietą, kurioje laikomas žaidėjas ir po sėkmingo susišaudymo išlaisvina pagrobtąjį iš narvo ir su lyg tuo yra nutraukiamas grobimas. Daugiau informacijos
 • Objekto užgrobimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes ir teisėsauga, kurio metu nusikaltėliai užgrobia tam tikrą objektą, o teisėsaugininkai siekia jį atkovoti. Teisėsaugos tikslas yra vykti į užimtą vietą ir bandyti ją atkovoti vykdant susišaudymą su užgrobėjais. Iššaudžius visus užgrobėjus ir saugiai išvalius objektą, jis yra atkovojamas ir grobimas nutraukiamas.
 • Reketai - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes, teisėsaugą ir žaidėją įkaitą, kurio metu nusikaltėliai pagrobia žaidėją ir jį reketuodami prašo sumokėti išpirką, o teisėsauga siekia įkaitą išlaisvinti. Reketų principas panašus į įkaito grobimo tipą. Teisėsaugininkai gavę pranešimą apie reketą reaguoja greitai ir nepaisant pagrobtojo statuso vyksta į vietą, kurioje, pagal gautą informaciją, vyksta reketavimas. Atvykus vykdomas susišaudymas su pagrobėjais arba gaudynės, o sėkmingų jų atveju įkaitas yra išlaisvinamas ir reketas baigiasi.

 

Naudingos nuorodos

 

Bendrosios teisėsaugos taisyklės

 1. Teisėsaugininkas nesvarbu ar jis su apranga ar be jos išlieka teisėsaugininku, tad už serverio pažeidimus atliekamus be aprangos jis privalo būti nubaustas direktoriaus.
 2. Draudžiama šaudyti į civilius be priežasties.
 3. Teisėsaugininkas privalo laikytis KET ir būti pavyzdys visuomenei (nesilaikyti KET galima tik gaudant bėglį su įjungtais švyturėliais)
 4. Privaloma gerbti kitas teisėsaugos sritis, dirbt išvien dėl bendro tikslo.
 5. Administratoriams dirbantiems teisėsaugoje draudžiama naudoti /pzu komandą su tikslu surinkti įrodymus dėl nubaudimo už nusižengimus. Tokie įrodymai yra negaliojantys ir turint tokius įrodymus įtarimo dėti negalima.
 6. Teisėsaugininkams draudžiama bėgti nuo kitų teisėsaugininkų. Išimtis - abipusis susitarimas treniruojantis. 
 7. Draudžiama išteisinti žaidėjus be priežasties. Išteisinti galima evento dalyvius (DM, BOX), jei to paprašo SERVERIO PRIŽIŪRĖTOJAS arba KOMANDOS NARYS, taip pat tam tikro darbo atstovus, jei to paprašo tos firmos DIREKTORIUS (kuris turi turėti įrodymus apie darytą veiklą, kurioje buvo galima gauti įtarimo)
 8. Prieš nustatant įtariamumo lygius teisėsaugos darbuotojas privalo turėti vaizdinius įrodymus (foto/video), kuriuose aiškiai matomas žaidėjo nusižengimas.
 9. Teisėsaugininkai gali šaudyti iš mašinos gaudant nusikaltėlį, jei nusikaltėlis yra su /bega statusu. Šaudyti galima tik pro langą , vairuojant darbinį transportą.
 10. Už mafijos zonoje padarytus mafijos nario nusižengimus, teisėsaugininkas bausti negali.
 11. Teisėsaugininko pareiga yra klausyti direktorių prižiūrėtojo. 
 12. Darbo metu privaloma būti TeamSpeak teisėsaugos kanale, jei to reikalauja direktorius ar pavaduotojas.
 13. Ligoninėje draudžiamos teisėsaugininko komandos. [išimtis 15 taisyklė].
 14. Draudžiama naudoti administratoriaus komandas, siekiant lengviau pagauti bėglius.
 15. Jeigu bėglys įbėga į ligoninę ir atsisako iš jos pasišalinti, galima jį surakinti, sudėti starus ir iškickinti iš serverio. (bėglys ligoninėje)
 16. Draudžiama pjaustyti, žudyti žaidėjus sraigtasparniu.
 17. Bėgliui nepaklusus išeiti iš namo ar garažo, galima naudoti /kill komandą. 
 18. Žaidėjui nepaklusus išeiti iš interjero, galima jį nušauti. Prieš atliekant šį veiksmą būtini įrodymai, jog žaidėjas buvo informuotas apie prašymą išeiti iš interjero ir nuo to laiko praėjo bent trys minutės. Galima dėti įtarimą už pareigūno neklausymą. [jeigu bėglys ligoninėje, reikia vadovautis 15 taisykle]. 
 19. Draudžiama dirbti su nuosavu transportu, apranga. [Išimtis taikoma sričių direktoriams ir pavaduotojams, tačiau negalioja veiksmų metu].
 20. Draudžiama tikrinti ir konfiskuoti narkotines medžiagas mafijų zonose. [Išimtis taikoma narkotikų reidų metu]. 
 21. Teisėsaugininkui draudžiama užsiimti nusikalstama veika, padėti nusikaltėliams ar kitaip bendradarbiauti su nusikaltėliais.

 22. Bėglio statusą /bega teisėsaugininkai gali nustatyti, norėdami pagauti bėgantį žaidėją, tačiau žaidėjui iškart sustojus teisėsaugininkams draudžiama dėti įtarimo lygį už bėgimą nuo teisėsaugos! Taip pat /bega galima uždėti jei pradedate gaudyti žaidėją, kuris yra netoli jūsų (0,5km atstumu max). Įrodymai būtini.

 23. Sirenas galima naudoti tik šiems atvejams: vykstant į iškvietimą, gaudant nusikaltėlį, vykstant stabdyti maišto kalėjime, vykstant į namo apiplėšimą, vykstant į banko/žmogaus/pastato ar kitus veiksmus.

 24. Įtarti už žaidėjo nusikaltimus galima per 30 minučių nuo nusikaltimo. Išimtis jei nusikaltėlio įrodymai per 30min. yra fiksuojami forume, teisėsaugos sričių skiltyse, jeigu direktoriai naudoja tokias sistemas (pvz. civilių pareiškimai).

 25. Baudą siūlyti du kartus privaloma, trečią - neprivaloma. Vežti žaidėją į banką dėl baudos - neprivaloma.

 26. Draudžiama vartoti/turėti/platinti narkotines medžiagas. 

 27. Teisėsaugai draudžiama rakinti, tikrinti, ar kitaip trukdyti serverio prižiūrėtojui, kuris suteikia pagalbą naujokui, ar kitam serverio žaidėjui. Taip pat teisėsauga negali trukdyti ir tam, kuriam suteikiama pagalba.

 28. Draudžiama tikrinti narkotikus daugiau nei vieną kartą. Patikrinus narkotikus privaloma juos atimti.

 29. Galima dėti įtarimą už DM jeigu žmogus daro drive-by.

 30. Draudžiama naudoti Spray Can (Spray Can taikoma išimtis kalėjime, t.y. kalėjime Spray Can naudoti leidžiama), gesintuvą ir fejerverkus. 

 31. Teisėsaugos direktorius neprivalo darytis įrodymų įtariant žaidėją iki 40 įtarimo lygio. 

 32. Norint skelbti komendanto valandą, reikia abiejų teisėsaugos direktorių-pavaduotojų susitarimo. [Komendanto leidžiamas laikas ne trumpiau 30 min, bet ne ilgiau 1 val..]

 33. Už įžeidimus, užpuolimą ar neklausymą, teisėsaugininkas gali dėti 3x įtarimo lygį (/ita) nusižengusiajam. Už pasikartojančius įžeidimus ar neklausimus įtarimo lygį irgi galima dėti antrą kartą. 

 34. Skelbimai apie narkotikų pardavinėjimą nesiskaito kaip įrodymai su kuriais galima dėti įtarimo lygį (/ita). Konkreti žinutė (/sms) ar siūlymas žmogui pirkti narkotikus jau skaitomas kaip įrodymais.

 35. Tazerį (silencer) galima naudoti visada, išskyrus veiksmuose. (/taz vis dar lieka tik kalėjime ir šturmo metu)

 36. Draudžiama tikrinti ir atiminėti direktorių prižiūrėtojų ir pagrindinių administratorių (5lvl+) narkotikus.

 37. Nuosavos transporto priemonės negali būti laikomos mafijos zonoje. 

 38. Prasidėjus veiksmui teisėsaugininkai neprivalo mafijos nariams nuimti bėglio statuso, jeigu jis buvo gautas prieš prasidedant veiksmui.

 39. Komendantas ir narkotikų reidas negali vykti vienu metu.

 40. Draudžiama bausti naujokus, turinčius iki 2400 XP, tačiau naujokams įžeidinėjant teisėsaugininką, galima jį užtildyti (reikia turėti naujoko /info nuotrauką).

 

Bendrosios veiksmų taisyklės

 • Draudžiama:
  • Naudoti /to ir /get komandas. [Išimtis taikoma susirenkant A51 ir jeigu besiteleportuojant nukrito žaidėjas (galioja tik pačiam teleporte)]
  • Naudoti administratoriaus komandas. [Išimtis /gydyti, norint sutaisyti transportą].
  • Naudoti teisėsaugininko komandas [išimtis taikoma atskirai išskirtoms komandos prie papildomų taisyklių.]
  • Naudotis sraigtasparniais, jais žudyti.
  • Tyčia naudoti ESC mygtuką.
  • Mirus atsijungti (relog).
  • Dalyvauti veiksmuose be darbinės uniformos.
  • Naudoti veiksmus.
  • Naudoti spray can, gesintuvą ir fejerverkus.
  • Naudoti tr. priemones, siekiant trankyti, daužyti, blokuoti ar kitaip kenkti grobėjams.
  • Šaudyti ligoninės interjere ir jos ribose, norint neleisti grobimo dalyviams vykti į veiklą. 
  • Dalinti ginklus priešininkams.
  • Slėptis garažuose.
 • Galima:
  • Mirus teleportuotis prie nuosavos transporto priemonės.
  • Naudoti skydo komandas (/skydas, /nuimtiskyda, /skydasoff.).
  • Būti tik ten, kur galima patekti nenaudojant transporto priemonių.
  • Naudotis medikų paslaugomis, tačiau jų negali būti daugiau nei du. 
  • Naudoti tik darbo bei nuomojamą transportą.
  • Naudoti tik tuos ginklus, kurie yra gaunami iš ginklų dėžės.

 

Papildomos banko plėšimo veiksmo taisyklės

 • Draudžiama naudoti teisėsaugininko komandas, išskyrus /skydas, nuimtiskyda, /skydasoff.
 • Draudžiama banko teritorijoje (žr. priedas nr.1) laikyti nuosavas transporto priemones (mašinas, valtis, dviračius ir t.t), siekiant greičiau grįžti į grobimą.
 • Ne banko viduje galima naudoti /kliutis.
 • Banko viduje draudžiama laikyti policijos motociklus, nuo jų šaudyti.
 • Išminavus banką, draudžiama rakinti grobimo dalyvius iki kol šie nepasišalino iš banko, tačiau ne ilgiau 1 minute. 
 • Vykstant banko grobimui, už zonos (žr. Priedas Nr. 1) ribų draudžiama daryti drive-by (Šaudymas ant tr. priemonių stogo taip pat traktuojama kaip drive-by) iki kol seifas nėra išsprogdintas.
 • Galima apstatyti kliūtimis maišo padėjimo vietą, tačiau privaloma palikti bent minimalų tarpą, kad mafijoms būtų galima padėti maišą.

 

Papildomos įkaitų pagrobimo veiksmo taisyklės

 • Draudžiama naudoti teisėsaugininko komandas, išskyrus /skydas, /c4, /atidaryti ir /kliutis
 • Po įkaito išvadavimo/pralaimėjimo/išpirkos sumokėjimo, teisėsauga privalo palikti mafijos bazę per minutę, pašalinti kliūtis, bei direktoriai/pavaduotojai panaudoti /respawn komandą.
 • Naikintuvo hydros naudojimas galimas praėjus 15-ai minučių nuo grobimo pradžios.
 • Teisėsaugai laimėjus grobimą, iš mafijos, kuri grobė įkaitą, galima prašyti pusės išpirkos sumos. Paprašius, išpirka turi būti sumokėta abiejų sričių teisėsaugos nariams per 24 valandas. Gavus/perdavus pinigus, būtina pasidaryti įrodymus. 

 

Papildomos pastato užgrobimo taisyklės

 • Užgrobti galima tik šiuos pastatus: teisėsaugos srities bazė, apsaugos interjeras, policijos interjeras, klubas EXIT, savivaldybė. 
 • Grobimo vadovai (bosai/parankiniai) viešai turi pranešti: grobiamas pastatas, grobimo dalyviai (cn/rm), užėmimo laikas, išpirka. Papildyti/išimti grupuočių vėliau negalima, paskelbtas viešas pranešimas turi būti nufotografuotas.
 • Jei užimtas pastatas turi savo verslą, verslo savininkas taip pat gali atgrobinėti pastatą, jei nėra mafijos narys.
 • Pastato grobimas vyksta 20min. Maksimali išpirka - 20k. 
 • Išpirką privalo sumokėti kiekvienas teisėsaugos direktorius/pavaduotojas po 10'000€ išpirką paduodant grobimo vadovui. Tą padaryti privaloma per 24 valandas nuo grobimo pabaigos. Grobimo vadovas turi teisę rašyti teisėsaugų vadovams papeikimus dėl nesumokėtos išpirkos. Teisėsaugos direktoriai/pavaduotojai, sumokėdami išpirką turi darytis įrodymus, grobimo vadovas, gavęs pinigus - taip pat.
 • Jei pastato grobimo metu kas nors iš užgrobėjų būna užblokuotas už neleistinų programų naudojimą veiksmo metu, teisėsaugą gali išpirkos nemokėti tol, kol nepasitvirtina ar užblokavimas teisingas, ar ne. Jei tai „freeban“, išpirka turi būti sumokėta per 24h. nuo įrodymų nepasitvirtinimo.
 • Atgrobus pastatą, teisėsaugininkai turi pasidaryti įrodymus, jog pastatas tikrai yra švarus.
 • Naudotis administratoriaus komandomis veiksmo metu - draudžiama.
 • Užgrobėjams turi būti uždėtas /bega statusas.
 • Po pastato grobimo, būtina nuimti /bega grobimo dalyviams, draudžiama rakinti iki kol asmenys pasišalins iš pastato, tačiau ne 1 minute laiko. 
 • 0.5km spinduliu nuo užimto pastato /tpm ; /tpd komandos neleistinos. (išimtis teisėsaugininkams, kurių bazė užimta).
 • Pastatas gali būti užimtas neribotą skaičių kartų, tačiau tarp grobimų turi praeiti bent 2 valandų tarpas.
 • Išlaikiusi pastatą 20 minučių, mafija gali jį toliau laikyti iki 10 minučių (viso 30 minučių), jeigu teisėsaugininkų prisijungę bent 15, jei per tą laiką pastatas nelieka atgrobtas, išpirka didėja iki 30'000. Tačiau jei per tas 10 minučių teisėsauga atgrobia pastatą, grobimo dalyviai negauna išpirkos net ir už išlaikytas 20 minučių.

 

Reketų taisyklės

 • Nusikaltėliai reketuoti galim tik vieną žaidėją (tą patį gali kas 24 val.). Didžiausia suma gali būti iki 15 tūkstančių serverio valiutos arba iki 100 kokaino. Reketas negali trukti ilgiau 15 minučių, tarp reketų turi praeiti bent viena valanda.  Apie reketuojamą žaidėjų privalo pranešti viešai. Reketas negali vykti kitų veiksmų metu.  Reketuojant žmogų draudžiama jį vešti į garažus, interjerus ir darbo bazes, įskaitant ir reketuojančios mafijos zoną. Reketuojamas žmogus turi būti pasiekiamas be pagalbinių priemonių (pvz. lėktuvu, dviračiu), jis negali būti transportuojamas. 
 • Reketuojamą žmogų gali bandyti išlaisvinti tiek teisėsauga, tiek kita mafija. Taip pat išlaisvinti reketuojamą žaidėją gali jo bendradarbiai (tai jei pvz. pagrobtas mechanikas, jį išlaisvinti gali ir kiti mechanikai).
 • Reketo metu, draudžiama naudoti teisėsaugininko komandas, išskyrus /skydas ir /kliutis. 
 • Reketo metu draudžiama naudoti Hydra naikintuvą norint išlaisvint įkaitą.
 • Draudžiama grobėjus rakinti 1 minutę po reketo pabaigos.

 

Teisėsaugos racijos taisyklės

 • Leidžiama pasisveikinti, prašyti pagalbos, diskutuoti su darbu susijusioms temomis.
 • Draudžiama keiktis, aiškintis santykius, skelbti skelbimus, ar rašyti su darbu nesusijusiomis temomis.
 • Tik aukšto rango darbuotojai, direktoriai, pavaduotojai ir darbų prižiūrėtojai gali nurodinėti teisėsaugininkams. Joks žemesnio rango teisėsaugininkas neturi teisės aiškinti kitiems ką ir kaip daryti grobimų metu.

 

A51 zonos taisyklės

 • Draudžiama laikyti nuosavas tr. priemones, dviračius. (Išimtis taikoma TPV bei DP) 
 • Draudžiama būti AFK režime. Leidžiama, jei tuo metu vyksta jūsų darbo treniruotė ir direktorius/pavaduotojas leido tą daryti. Taip pat veiksmų metu leidžiama zonoje būti AFK (prisijungti į TeamSpeak, įsijungti keybind)
 • Draudžiama trukdyti kitoms teisėsaugos sritims treniruotis. Už šį pažeidimą teisėsaugininkas privalo būti nubaustas darbo valdžios, gali būti įkalintas (/jail). Jei taisykles pažeidinėja direktorius ar parankinis - rašomas papeikimas.
 • Treniruotė privalo būti nutraukiama, jeigu pranešama apie veiksmą.
 • Jeigu teisėsaugos sritis zonoje organizuoja treniruotę, privaloma prie įvažiavimo padėtį kliūtį, kaip ženklą apie vykstančią treniruotę ir per /rt informuoti, kad zonoje treniruojamasi.
 • TEISĖSAUGININKUI DRAUDŽIAMA ĮEITI Į ZONĄ, JEI JOJE VYKSTA TRENIRUOTĖ IR YRA PADĖTA KLIŪTIS. Norint pasiimti A51 ginklus, apie tai būtina gauti treniruotės vadovo leidimą.

 

Narkotinių medžiagų patikrinimo reidai

 • Teisėsauga vieną kartą dienoje gali vykdyti reidą į bet kurios mafijos bazę. Reido metu jiems leidžiama konfiskuoti narkotikus, naudoti komandą /taz, tazerį ir /ant. Bazėje negalima bausti mafijos/gaujų narių. Atėmę narkotikus, teisėsauga privalo pasišalinti iš bazės. Jei zonoje yra gaudomų asmenų, galima jiems pasiūlyti baudą arba vežti į kalėjimą (vežant į kalėjimą būtina uždėti /bega),
 • Kiekviename iš šių reidų privalo dalyvauti Policijos ir Armijos direktorius arba pavaduotojas bent su trimis darbuotojais (į tuos tris įeina ir darbo valdžia)

 

Veržimasis į mafijos bazę ar teritoriją

 • Prieš bėglį (kuris /bega gavo ne mafijos zonoje, teritorijoje ar bazėje) galima naudoti visas teisėsaugininko komandos mafijos zonoje/bazėje.
 • Veržtis į bazę gali visi serverio teisėsaugininkai, gaudantys bėglį
 • Prieš veržiantis į bazę būtina turėti įrodymus, jog joje yra bėglys ir kad /bega statusas buvo uždėtas tada, kai bėglys nebuvo mafijos bazėje/teritorijoje.
 • Teisėsaugininkams dalyvaujantiems šturme LEIDŽIAMA atsišaudyti, rakinti, dėti kliūtis bei naudoti skydą mafijos/gaujos zonoje. DRAUDŽIAMA naudoti /ita komandą ar išvežti kitus nusikaltėlius, kurie nebuvo su /bėga statusu šturmo metu. /ita komanda ir išvežimas leidžiamas tik prieš žaidėjus su /bėga statusu.

 

Ginklų licencijos atėmimo taisyklės

 • Ginklų licenciją atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijos narys), kuris šaudo į teisėsaugininką ir yra nubaustas už teisėsaugininko užpuolimą. Būtini įrodymai.
 • Ginklų licenciją atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijos narys), kuris šaudo bent į du civilius (ne teisėsaugininkus) ir yra nubaustas už DM. Būtini įrodymai.

 

Vairavimo teisių atėmimo taisyklės

 • Vairavimo teises atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijos narys), kai šis padarė bent tris KET pažeidimus. Pvz. sukėlė avariją, vairavo NONRP, daužė stulpus. Būtini įrodymai.
 • Vairavimo teises atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijos narys), kai šis padarė bent vieną KET pažeidimą (pvz. vairavo NONRP) ir bėgo nuo teisėsaugininko bent 10 min. Būtini įrodymai.

 

Naikintuvo HYDRA naudojimo taisyklės

 • Jei bėglys bėga nuo teisėsaugos bent 10 min., hydra gali būti naudojama bandant pagauti nusikaltėlį (Hydrą naudoti galima net ir mafijos ar gaujos bazėje, jos teritorijoje) (jeigu bėglys yra su lėktuvu, hydra galima naudoti iškart.) 
 • Galima naudoti norint numušti sraigtasparniu skrendantį nusikaltėlį.
 • Leidžiamas masiškai žudančių žmonių likvidavimas, jei jie yra ant stogų, arba kitų sunkiai pasiekiamų vietų, jei tai neprieštarauja aukščiau paminėtoms taisyklėms.
 • Draudžiama šaudyti be priežasties, ypač į žaidėjus.

 

Kalėjimo taisyklės

 • Kalėjimo maištus malšina policijos departamento pareigūnai. Kitų sričių teisėsaugininkai gali padėti policijos departamento pareigūnams, jeigu maištas yra didelis ir yra pašalinių asmenų.
 • Asmenys, kurie kalėjime naudojo ginklus ir šaudė į kalinius/teisėsaugininkus, privalo būti surakinami, iš jų turi būti atimta ginklų liceczija.
 • Teisėsaugininkai kalėjime gali naudoti tazerį ir spray can, bet negali surakinti.
 • Draudžiama laikyti nuosavą transporto priemonę kalėjimo teritorijoje (išskyrus PD).

 

Priedas nr.1.

 • Raudona zona - zona, galiojusi iki 2019.11.06
 • Mėlynoji zona - zona, galiojanti nuo 2019.11.07

E0jmY.png

 

Net jei šiame sąraše nėra nurodytas koks nors pažeidimas, tai dar nereiškia, jog būsite nenubaustas!

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
This topic is now closed to further replies.

Copyright © 2012-2019 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Important Information

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su Terms of Use.