Jump to content

Mūsų TeamSpeak kanalo statistika

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Lukas_Monstr

Bendrosios Teisėsaugos Taisyklės (BTT)

Recommended Posts

 

9cc8d8b827686e3ae40cbb51064f6ef6903.png

Pagrindinės teisėsaugos sričių veiklos     

 • Policijos Departamentas - Viešosios tvarkos ir kalėjimo priežiūra, streikų malšinimas, namų apsauga, /gaudomi sąrašo nusikaltėlių paieška, reaguoja į iškvietimus. Prioritetas - viešoji tvarka. Daugiau informacijos: https://wiki.rls.lt/index.php?title=Policijos_Departamentas
 • Kariuomenė - Oro erdvės priežiūra, įkaitų vadavimai, /ieskomi sąrašo nusikaltėlių paieška, narkotikų reidai į nusikaltėlių bazes. Prioritetas - grobimai.  Daugiau informacijos: https://wiki.rls.lt/index.php?title=Kariuomenė

 

Serveryje vykstančių veiksmų tipai

 • Banko plėšimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes ir teisėsauga, kurio metu teisėsaugininkai stengiasi mafijoms sutrukdyti apiplėšti banką, o mafijos žūt būt atlikti viską, kaip suplanuota. Apiplėšus banką teisėsauga patiria nuostolių, o nusikaltėliai gauna atlygį. Teisėsaugos tikslas šiame apiplėšime yra išminuoti bombą jai dar nesprogus ir tuomet apsaugoti banką nuo tolimesnių puolimų. Nepavykus to padaryti, teisėsauga stengiasi neleisti mafijos nariams padėti maišo į savo seifą. Bankas priskiriamas prie sisteminių pastatų grobimų.  Daugiau informacijos
 • Įkaito grobimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes, teisėsauga bei žaidėją įkaitą, kurio metu teisėsaugininkai vyksta į mafijos bazę, kurioje laikomas surištas ir uždarytas narve žaidėjas, o mafijos privalo teisingai saugoti savo bazę ir įkaitą, iš kurio tikimasi pasipelnyti prašant už jį išpirką. Teisėsaugos tikslas yra saugiai išlaisvinti žaidėją jam nemirus. Pareigūnai vyksta į vietą, kurioje laikomas žaidėjas ir po sėkmingo susišaudymo išlaisvina pagrobtąjį iš narvo ir su lyg tuo yra nutraukiamas grobimas. Daugiau informacijos
 • Objekto užgrobimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes ir teisėsauga, kurio metu nusikaltėliai užgrobia tam tikrą objektą, o teisėsaugininkai siekia jį atkovoti. Teisėsaugos tikslas yra vykti į užimtą vietą ir bandyti ją atkovoti vykdant susišaudymą su užgrobėjais. Iššaudžius visus užgrobėjus ir saugiai išvalius objektą, jis yra atkovojamas ir grobimas nutraukiamas.
 • Reketai - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes, teisėsaugą ir žaidėją įkaitą, kurio metu nusikaltėliai pagrobia žaidėją ir jį reketuodami prašo sumokėti išpirką, o teisėsauga siekia įkaitą išlaisvinti. Reketų principas panašus į įkaito grobimo tipą. Teisėsaugininkai gavę pranešimą apie reketą reaguoja greitai ir nepaisant pagrobtojo statuso vyksta į vietą, kurioje, pagal gautą informaciją, vyksta reketavimas. Atvykus vykdomas susišaudymas su pagrobėjais arba gaudynės, o sėkmingų jų atveju įkaitas yra išlaisvinamas ir reketas baigiasi.

 

Naudingos nuorodos

 

Bendrieji teisėsaugos nuostatai

 1. Teisėsaugininkas, nesvarbu ar jis su apranga ar be jos, visada išlieka teisėsaugininku, todėl už serverio pažeidimus, atliekamus be aprangos, jis privalo būti nubaustas darbo valdžios;
 2. Draudžiama šaudyti į civilius be priežasties;
 3. Teisėsaugininkas privalo laikytis KET (nesilaikyti KET galima tik gaudant bėglį su įjungtais švyturėliais);
 4. Privaloma gerbti kitas teisėsaugos sritis, dirbti išvien dėl bendro tikslo;
 5. Administratoriams, dirbantiems teisėsaugoje, draudžiama naudoti /pzu komandą su tikslu surinkti įrodymus, už kuriuos siekiama nubausti. Tokie įrodymai yra negaliojantys ir turint tokius įrodymus įtarimo dėti negalima;
 6. Teisėsaugininkams draudžiama bėgti nuo kitų teisėsaugininkų (net ir nedarbo metu). Išimtis - abipusis susitarimas treniruojantis;
 7. Draudžiama išteisinti žaidėjus be priežasties. Išteisinti galima evento dalyvius (DM, BOX), jei to paprašo SERVERIO PRIŽIŪRĖTOJAS arba PROJEKTO KOMANDOS NARYS, taip pat tam tikro darbo atstovus, jei to paprašo tos firmos DIREKTORIUS (kuris turi turėti įrodymus apie darytą veiklą, kurioje buvo galima gauti įtarimo);
 8. Prieš nustatant įtariamumo lygius, teisėsaugininkas privalo turėti vaizdinius įrodymus (foto/video), kuriuose aiškiai matomas žaidėjo nusižengimas;
 9. Teisėsaugininkai gali šaudyti iš mašinos gaudant nusikaltėlį, jei nusikaltėlis yra su /bega statusu. Šaudyti galima tik iš darbinės transporto priemonės;
 10. Už mafijos zonoje padarytus mafijos nario nusižengimus teisėsaugininkas bausti negali;
 11. Teisėsaugininko pareiga yra klausyti direktorių prižiūrėtojo;
 12. Darbo metu privaloma būti Discord teisėsaugos kanale, jei to reikalauja direktorius ar pavaduotojas;
 13. Ligoninėje draudžiamos teisėsaugininko komandos. [išimtis 15 taisyklė];
 14. Draudžiama naudoti administratoriaus komandas, siekiant lengviau pagauti bėglį;
 15. Jeigu bėglys įbėga į ligoninę ir atsisako iš jos pasišalinti, galima jį surakinti, sudėti starus ir iškickinti iš serverio. (bėglys ligoninėje);
 16. Draudžiama pjaustyti, žudyti žaidėjus sraigtasparniu;
 17. Bėgliui nepaklusus išeiti iš namo ar garažo, galima naudoti /kill komandą. Prieš atliekant šį veiksmą būtini įrodymai, jog bėglys buvo informuotas apie prašymą išeiti ir nuo to laiko praėjo bent 2 minutės;
 18. Žaidėjui nepaklusus išeiti iš interjero, galima jį nušauti. Prieš atliekant šį veiksmą būtini įrodymai, jog žaidėjas buvo informuotas apie prašymą išeiti iš interjero ir nuo to laiko praėjo bent 2 minutės. Galima dėti įtarimą už pareigūno neklausymą. [jeigu bėglys ligoninėje, reikia vadovautis 15 taisykle]; 
 19. Draudžiama dirbti su nuosavu transportu ir/ar apranga. [Išimtis taikoma sričių direktoriams ir pavaduotojams, tačiau negalioja veiksmų metu];
 20. Draudžiama tikrinti ir konfiskuoti narkotines medžiagas mafijų zonose. [Išimtis taikoma narkotikų reidų metu];
 21. Teisėsaugininkui draudžiama užsiimti nusikalstama veika, padėti nusikaltėliams ar kitaip bendradarbiauti su nusikaltėliais;
 22. Bėglio statusą (/bega) teisėsaugininkai gali nustatyti norėdami pagauti bėgantį žaidėją, tačiau žaidėjui iškart sustojus. teisėsaugininkams draudžiama dėti įtarimo lygį už bėgimą nuo teisėsaugos! Taip pat /bega galima uždėti jei pradedamas gaudyti žaidėjas, kuris yra netoliese (0,15km atstumu max). Įrodymai būtini;
 23. Sirenas galima naudoti tik šiems atvejams: vykstant į iškvietimą, gaudant nusikaltėlį, vykstant stabdyti maišto kalėjime, vykstant į namo apiplėšimą, vykstant į banko/įkaito/objekto ar kitus veiksmus;
 24. Įtarti už žaidėjo nusikaltimus galima per 30 minučių nuo nusikaltimo. Išimtis taikoma, jeigu nusikaltėlio įrodymai per 30min. yra fiksuojami forume, teisėsaugos sričių skiltyse (direktoriams naudojant atitinkama sistemas (pvz. civilių pareiškimai));
 25. Baudą siūlyti du kartus privaloma, trečią - neprivaloma. Vežti žaidėją į banką dėl baudos – neprivaloma;
 26. Draudžiama vartoti/turėti/platinti narkotines medžiagas;
 27. Teisėsaugai draudžiama rakinti, tikrinti, ar kitaip trukdyti serverio prižiūrėtojui, kuris suteikia pagalbą naujokui ar kitam serverio žaidėjui. Taip pat teisėsauga negali trukdyti ir tam, kuriam suteikiama pagalba;
 28. Draudžiama tikrinti narkotikus daugiau nei vieną kartą. Patikrinus ir radus narkotikų privaloma juos atimti. Per klaidą patikrinus narkotikus antra kartą ir jų radus, draudžiama juos atimti ir mafijos narys turi būti išteisintas;
 29. Galima dėti įtarimą už DM jeigu žmogus daro drive-by;
 30. Draudžiama naudoti Spray Can (Spray Can taikoma išimtis kalėjime, t.y. kalėjime Spray Can naudoti leidžiama), gesintuvą ir fejerverkus;
 31. Teisėsaugos direktorius neprivalo darytis įrodymų įtardamas žaidėją iki 40 įtarimo lygio;
 32. Norint skelbti komendanto valandą, reikia abiejų teisėsaugos direktorių ir/ar pavaduotojų susitarimo. [Komendanto leidžiamas laikas ne trumpiau 30 min, bet ne ilgiau 1 val..]. Komendanto valanda gali būti skelbiama vieną kartą per dieną;
 33. Už įžeidimus, užpuolimą ar neklausymą, teisėsaugininkas gali dėti 3x įtarimo lygį (/ita) nusižengusiajam. Už pasikartojančius įžeidimus ar neklausimus įtarimo lygį irgi galima dėti antrą kartą;
 34. Skelbimai apie narkotikų pardavinėjimą nesiskaito kaip įrodymai su kuriais galima dėti įtarimo lygį (/ita). Konkreti žinutė (/sms) ar siūlymas žmogui pirkti narkotikus jau skaitomas kaip įrodymais;
 35. Tazerį (silencer) galima naudoti visada, išskyrus veiksmuose. (/taz vis dar lieka tik kalėjime ir šturmo metu);
 36. Draudžiama tikrinti ir atiminėti direktorių prižiūrėtojų ir pagrindinių administratorių (5lvl+) narkotikus;
 37. Nuosavos transporto priemonės negali būti laikomos mafijos zonoje ar prie grobiamų objektų 0,25km spinduliu;
 38. Prasidėjus veiksmui prieš teisėsaugą, teisėsaugininkai neprivalo mafijos nariams nuimti bėglio statuso, jeigu jis buvo gautas prieš prasidedant veiksmui.
 39. Prasidėįus veiksmui tarp mafijų, teisėsaugininkai privalo nuimti /bega statusą gaudomam mafijos nariui, nebent mafijos narys yra tuo metu gaudomas ir yra atitolęs nuo gaudančio teisėsaugininko ne daugiau nei 0,25km.
 40. Komendantas ir narkotikų reidas negali vykti vienu metu;
 41. Draudžiama bausti naujokus, turinčius iki 2400 XP, tačiau naujokams įžeidinėjant teisėsaugininką, galima jį užtildyti (reikia turėti naujoko /info nuotrauką);
 42. Draudžiama rakinti (/ant) nuo transporto priemonės stogo.
 43. Draudžiama tarnybinius ginklus atiduoti ar parduoti ne teisėsaugos sričių atstovams.
 44. BTT atžvilgiu, mafijai priklausantis sandėlys prilyginamas mafijos bazei.
 45. Draudžiama duoti mafijos nariui baudą, jeigu jo įtarimo lygis viršija 20.

 

Bendrosios veiksmų taisyklės

 • Draudžiama:
  • Naudoti neleistinas, žaidimą palengvinančias modifkacijas. Už jų naudojimą veiksmo metu, skiriama dviguba nuobauda darbo pelnui;
  • Naudoti /to ir /get komandas. [Išimtis taikoma susirenkant A51, bazėje ir teleportacijų vietose];
  • Naudoti administratoriaus komandas. [Išimtis /gydyti, norint sutaisyti transportą];
  • Naudoti teisėsaugininko komandas [išimtis taikoma atskirai išskirtoms komandos prie papildomų taisyklių];
  • Naudotis sraigtasparniais, norint jais žudyti;
  • Tyčia naudoti ESC mygtuką;
  • Mirus atsijungti (relog);
  • Dalyvauti veiksmuose be darbinės uniformos;
  • Naudoti veiksmus;
  • Naudoti spray can, gesintuvą ir fejerverkus;
  • Naudoti transporto priemones, siekiant trankyti, daužyti, blokuoti ar kitaip kenkti grobėjams;
  • Šaudyti ligoninės interjere ir jos ribose, siekdami neleisti grobimo dalyviams vykti į veiklą;
  • Dalinti ginklus priešininkams;
  • Slėptis garažuose;
  • Naudoti daugiau negu tris “Enforcer” automobilius vienu metu;
  • Dalyvauti veiksmuose, kurie yra vykdomi tarp mafijų ar kitaip kištis į juos.
 • Galima:
  • Mirus teleportuotis prie nuosavos transporto priemonės;
  • Naudoti skydo komandas (/skydas, /nuimtiskyda, /skydasoff.);
  • Būti tik ten, kur galima patekti nenaudojant transporto priemonių, kliūčių; [NEW]
  • Naudotis medikų paslaugomis, tačiau jų negali būti daugiau nei du;
  • Naudoti tik darbo bei nuomojamą transportą. /tpvip transportas traktuojamas kaip nuomojamas transportas;
  • Naudoti tik tuos ginklus, kurie yra gaunami iš ginklų dėžės.

 

Papildomos banko plėšimo veiksmo taisyklės

 • Draudžiama banko teritorijoje (žr. priedas nr.1) laikyti nuosavas transporto priemones (mašinas, valtis, dviračius ir t.t), siekiant greičiau grįžti į grobimą;
 • Ne banko viduje galima naudoti kliūtis, jeigu kliūtys neblokuoja įėjimo; Draudžiama naudotis kliūtimis, siekiant užsikelti ant banko stogo; Draudžiama naudoti kliūtis prie lifto, ant banko stogo.
 • Hydrą galima naudoti tik mafijos veiksmų stebėjimo tikslais – griežtai draudžiama šaudyti, naudoti “kamikadzes”. Negalima tada, kai maišas yra SF miesto teritorijoje. Už neteisėtą Hydros naudojimą grobimo metu skiriama 150tūkst. nuobauda firmos pelnui;
 • Pasibaigus grobimui, draudžiama rakinti grobimo dalyvius 3 minutes;
 • Vykstant banko grobimui, už zonos (žr. Priedas Nr. 1) ribų draudžiama daryti drive-by (Šaudymas ant tr. priemonių stogo taip pat traktuojama kaip drive-by) iki kol seifas nėra išsprogdintas;
 • Draudžiama blokuoti praėjimus banko viduje;
 • Mafijos bazės išorėje galima dėti kliūtis, jeigu nėra užblokuojamas praėjimas link maišo padėjimo vietos. Bazės interjere kliūtys draudžiamos;
 • Banko metu gali būti naudojamas tik vienas SWAT Van. Draudžiama su SWAT Van purkšti vandenį ant įėjimų į interjerą.

 

Papildomos įkaitų pagrobimo veiksmo taisyklės

 • Draudžiama naudoti teisėsaugininko komandas, išskyrus /skydas, /c4, /gatidaryti ir /kliutis;
 • Po įkaito išvadavimo/pralaimėjimo/išpirkos sumokėjimo, teisėsauga privalo palikti mafijos bazę per minutę, pašalinti kliūtis, bei direktoriai/pavaduotojai panaudoti /respawn komandą;
 • Naikintuvo hydros naudojimas galimas praėjus 20-iai minučių nuo grobimo pradžios;
 • Teisėsaugai laimėjus grobimą, iš mafijos, kuri grobė įkaitą, galima prašyti pusės išpirkos sumos Paprašius, išpirka turi būti sumokėta abiejų sričių teisėsaugos nariams per 24 valandas. Gavus/perdavus pinigus, būtina pasidaryti įrodymus;
 • Draudžiama naudoti SWAT Van;
 • Pasibaigus veiksmui, draudžiama rakinti grobimo dalyvius 3 minutes.

 

Papildomos pastatų užgrobimo taisyklės

 • Sistemoje prieinami grobiami pastatai: prekybos centras, drabužių parduotuvė. Nesistemiškai grobiami pastatai: klubas EXIT, savivaldybė;
 • Grobimo vadovai (bosai/parankiniai) viešai turi pranešti: koks pastatas yra užimtas, grobimo dalyviai (CN/TR), užėmimo laikas, išpirka. Papildyti/išimti grupuočių vėliau negalima;
 • Jei užimtas pastatas turi savo verslą, verslo savininkas taip pat gali atgrobinėti pastatą, jei nėra mafijos narys;
 • Nesistemiškai užgrobto pastato grobimas vyksta 20min. Maksimali išpirka - 20k;
 • Išpirką privalo sumokėti kiekvienas teisėsaugos direktorius/pavaduotojas po 10'000€ išpirką paduodant grobimo vadovui. Tą padaryti privaloma per 24 valandas nuo grobimo pabaigos. Grobimo vadovas turi teisę rašyti teisėsaugų vadovams papeikimus dėl nesumokėtos išpirkos. Teisėsaugos direktoriai/pavaduotojai, sumokėdami išpirką turi darytis įrodymus, grobimo vadovas, gavęs pinigus - taip pat. Sisteminis užgrobimas automatiškai suteikia pinigus mafijai, todėl išpirkos pateikti neprivaloma;
 • Jei pastato grobimo metu kas nors iš užgrobėjų būna užblokuotas už neleistinų programų naudojimą veiksmo metu, teisėsaugą gali išpirkos nemokėti tol, kol nepasitvirtina ar užblokavimas teisingas, ar ne. Jei tai „freeban“, išpirka turi būti sumokėta per 24h. nuo įrodymų nepasitvirtinimo. Taip pat už neleistinų modifikacijų naudojimą taikomos finansinės nuobaudos;
 • Atgrobus pastatą, teisėsaugininkai turi pasidaryti įrodymus, jog pastatas tikrai yra švarus;
 • Naudotis administratoriaus komandomis veiksmo metu – draudžiama (Išimtis: /pzu norint uždėti /bega grobimo dalyviams);
 • Užgrobėjams turi būti uždėtas /bega statusas;
 • Po pastato grobimo būtina nuimti /bega grobimo dalyviams, draudžiama rakinti iki kol asmenys pasišalins iš pastato, tačiau ne ilgiau nei 3 minutes laiko;
 • 0.5km spinduliu nuo užimto pastato /tpm ; /tpd komandos neleistinos;
 • Nesistemiškai pastatas gali būti užimtas neribotą skaičių kartų, tačiau nuo pastarojo grobimo pabaigos turi būti praėjusi viena valanda;
 • Išlaikiusi nesistemiškai užgrobtą pastatą 20 minučių mafija gali jį toliau laikyti iki 10 minučių (viso 30 minučių), jeigu teisėsaugininkų prisijungę bent 15, jei per tą laiką pastatas nelieka atgrobtas, išpirka didėja iki 30'000. Tačiau jei per tas 10 minučių teisėsauga atgrobia pastatą, grobimo dalyviai negauna išpirkos net ir už išlaikytas 20 minučių;
 • Drabužių parduotuvės interjere draudžiama naudoti kliūtis. Prekybos centre leidžiama naudotis kliūtimis, jeigu jos: nėra dedamos viena ant kitos; neblokuoja jokių praėjimų.
 • Grobiant EXIT ar savivaldybę, draudžiama kliūtimis blokuoti praėjimus.
 • Draudžiama fiziškai blokuoti drabužių parduotuvės ir prekybos centro laiptus, eskalatorius;
 • Draudžiama naudoti kliūtis siekiant užblokuoti įėjimą tiek interjere, tiek eksterjere;

 

Reketų taisyklės

 • Nusikaltėliai reketuoti galim tik vieną žaidėją (tą patį gali kas 24 val.). Didžiausia suma gali būti iki 15 tūkstančių serverio valiutos arba iki 100 kokaino. Reketas negali trukti ilgiau 15 minučių, tarp reketų turi praeiti bent viena valanda.  Apie reketuojamą žaidėjų privalo pranešti viešai. Reketas negali vykti kitų veiksmų metu.  Reketuojant žmogų draudžiama jį vešti į garažus, interjerus ir darbo bazes, įskaitant ir reketuojančios mafijos zoną. Reketuojamas žmogus turi būti pasiekiamas be pagalbinių priemonių (pvz. lėktuvu, dviračiu), jis negali būti transportuojamas;
 • Reketuojamą žmogų gali bandyti išlaisvinti tiek teisėsauga, tiek kita mafija. Taip pat išlaisvinti reketuojamą žaidėją gali jo bendradarbiai (tai jei pvz. pagrobtas mechanikas, jį išlaisvinti gali ir kiti mechanikai);
 • Reketo metu draudžiama naudoti teisėsaugininko komandas, išskyrus /skydas ir /kliutis;
 • Reketo metu draudžiama naudoti Hydra su tikslu išlaisvinti įkaitą;
 • Draudžiama grobėjus rakinti 3 minutes po reketo pabaigos.

 

Teisėsaugos racijos taisyklės

 • Leidžiama pasisveikinti, prašyti pagalbos, diskutuoti su darbu susijusioms temomis;
 • Draudžiama keiktis, aiškintis santykius, skelbti skelbimus, ar rašyti su darbu nesusijusiomis temomis;
 • Tik aukšto rango darbuotojai, direktoriai, pavaduotojai ir darbų prižiūrėtojai gali nurodinėti teisėsaugininkams. Joks žemesnio rango teisėsaugininkas negali aiškinti kitiems, ką ir kaip daryti veiksmų metu.

 

A51 zonos taisyklės

 • Draudžiama laikyti nuosavas tr. priemones, dviračius (Išimtis taikoma DP); 
 • Draudžiama būti AFK režime. Leidžiama, jei tuo metu vyksta jūsų darbo treniruotė ir direktorius/pavaduotojas leido tą daryti. Taip pat veiksmų metu leidžiama zonoje būti AFK (prisijungti į TeamSpeak, įsijungti keybind);
 • Draudžiama trukdyti kitoms teisėsaugos sritims treniruotis. Už šį pažeidimą teisėsaugininkas privalo būti nubaustas darbo valdžios, gali būti įkalintas (/jail). Jei taisykles pažeidinėja direktorius ar parankinis - rašomas papeikimas;
 • Treniruotė privalo būti nutraukiama, jeigu pranešama apie organizuojamą veiksmą;
 • Jeigu viena teisėsaugos sritis zonoje organizuoja treniruotę, privaloma prie įvažiavimo padėtį kliūtį, kaip ženklą apie vykstančią treniruotę ir per /rt informuoti, kad zonoje treniruojamasi; Teisėsaugininkui draudžiama įeiti į zoną, jei joje vyksta treniruotė ir yra padėta kliūtis. Norint pasiimti A51 ginklus, apie tai būtina gauti treniruotės vadovo leidimą.

 

Narkotinių medžiagų patikrinimo reidai

 • Teisėsauga vieną kartą dienoje gali vykdyti reidą į bet kurios mafijos bazę. Reido metu jiems leidžiama konfiskuoti narkotikus, naudoti komandą /taz, tazerį ir /ant. Bazėje negalima bausti mafijos/gaujų narių. Atėmę narkotikus, teisėsauga privalo pasišalinti iš bazės. Jei zonoje yra gaudomų asmenų, galima juos vežti į kalėjimą (vežant į kalėjimą būtina uždėti /bega);
 • Kiekviename iš šių reidų privalo dalyvauti Policijos ir Kariuomenės direktorius arba pavaduotojas bent su trimis darbuotojais (į tuos tris įeina ir darbo valdžia).

 

Veržimasis į mafijos bazę ar teritoriją

 • Prieš bėglį (kuris /bega gavo ne mafijos zonoje, teritorijoje ar bazėje) galima naudoti visas teisėsaugininko komandos mafijos zonoje/bazėje;
 • Veržtis į bazę gali visi serverio teisėsaugininkai, gaudantys bėglį;
 • Prieš veržiantis į bazę būtina turėti įrodymus, jog joje yra bėglys ir kad /bega statusas buvo uždėtas tada, kai bėglys nebuvo mafijos bazėje/teritorijoje;
 • Teisėsaugininkams dalyvaujantiems šturme LEIDŽIAMA atsišaudyti, rakinti, dėti kliūtis bei naudoti skydą mafijos/gaujos zonoje. DRAUDŽIAMA naudoti /ita komandą ar išvežti kitus nusikaltėlius, kurie nebuvo su /bėga statusu šturmo metu. /ita komanda ir išvežimas leidžiamas tik prieš žaidėjus su /bėga statusu.

 

Ginklų licencijos atėmimo taisyklės

 • Ginklų licenciją atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijos narys), kuris šaudo į teisėsaugininką ir yra nubaustas už teisėsaugininko užpuolimą. Būtini įrodymai;
 • Ginklų licenciją atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijos narys), kuris šaudo bent į du civilius (ne teisėsaugininkus) ir yra nubaustas už DM. Būtini įrodymai.

 

Vairavimo teisių atėmimo taisyklės

 • Vairavimo teises atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijos narys), kai šis padarė bent tris KET pažeidimus. Pvz. sukėlė avariją, vairavo NONRP, daužė stulpus. Būtini įrodymai;
 • Vairavimo teises atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar mafijos narys), kai šis padarė bent vieną KET pažeidimą (pvz. vairavo NONRP) ir bėgo nuo teisėsaugininko bent 10 min. Būtini įrodymai.

 

Naikintuvo HYDRA naudojimo taisyklės (nenurodytos aukščiau esančiose taisyklėse)

 • Jei bėglys bėga nuo teisėsaugos bent 10 min., hydra gali būti naudojama bandant pagauti nusikaltėlį (Hydrą naudoti galima net ir mafijos ar gaujos bazėje, jos teritorijoje) (jeigu bėglys yra su lėktuvu, hydra galima naudoti iškart.);
 • Galima naudoti norint numušti sraigtasparniu skrendantį nusikaltėlį;
 • Leidžiama naudoti prieš masiškai šaudančius, jei jie yra ant stogų, arba kitų sunkiai pasiekiamų vietų, jei tai neprieštarauja aukščiau paminėtoms taisyklėms;
 • Draudžiama šaudyti be priežasties;
 • Draudžiama ant Hydra stogo “vežti“ kitus asmenis, juos įsodinti.

 

Kalėjimo taisyklės

 • Kalėjimo maištus malšina policijos departamento pareigūnai. Kitų sričių teisėsaugininkai gali padėti policijos departamento pareigūnams, jeigu maištas yra didelis ir yra pašalinių asmenų;
 • Asmenys, kurie kalėjime naudojo ginklus ir šaudė į kalinius/teisėsaugininkus, privalo būti surakinami, iš jų turi būti atimta ginklų liceczija;
 • Teisėsaugininkai kalėjime gali naudoti tazerį ir spray can, bet negali surakinti;
 • Draudžiama laikyti nuosavą transporto priemonę kalėjimo teritorijoje (išskyrus PD).

 

Priedai:

 

San Fierro Banko teritorija

 

uqfK9IM.png

 

Cosa Nostra bazė (pažymėta Raudonai)

The Triads bazė (pažymėta Mėlynai)

 

BzWcfnc.png

 

Mafijų sandėlių teritorijos

 

2U1NYh0.png

 

Net jei šiame sąraše nėra nurodytas koks nors pažeidimas, tai dar nereiškia, jog būsite nenubaustas!

Redaguota . Redagavo Lukas_Monstr
 • Patinka 2

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
Ši forumo tema yra užrakinta, todėl tolimesnis komentavimas yra negalimas.

Copyright © 2012-2020 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su registracijos taisyklėmis bei slapukais.