Jump to content
Gyveni užsienyje? Informacija tau! ×

Mūsų TeamSpeak kanalo statistika

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Džioraldas_Golden

Žaidimo taisyklės ir bausmių taikymas [nuo 10.04]

Recommended Posts

logo.png

 

RLS.lt administracija, siekdama užtikrinti tvarką serveryje, nustato žaidimo taisykles ir už atitinkamus nusižengimus taiko tam tikras nuobaudas, kurios nurodytos apačioje. Aprašytų pažeidimų bei nuobaudų skyrimo tvarka negali būti savaip interpretuojama ir yra būtina vadovautis taisyklėmis, nebent pagrindinė projekto administracija įpareigojo taikyti kitaip.

 

Taisyklės yra gerbiamos, jų yra laikomasi, nežinojimas neatleidžia nuo bausmių. Kiekvienas serverio žaidėjas, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, dalyvaudamas žaidimo veikloje sutinka su taisyklėmis, atsako už savo veiksmus.

 

Už bausmių taikymą yra atsakingi atitinkamų pozicijų žaidėjai, pagal jiems pavestas funkcijas. Atitinkamos bausmės projekto komandos sprendimu gali būti taikomos ne tik paskyrai, tačiau ir žaidėjui bendrai.

 

Bendrieji žaidimo nuostatai:

 • Paskyros kūrėjas yra jos savininkas. Niekas kitas negali žaisti už kito žmogaus paskyrą. Draudžiama dalintis savo žaidimo paskyros duomenimis su kitais asmenimis, pardavinėti savo kurtą paskyrą. Net pagrindinė administracija neprašo paskyros duomenų be priežasties, todėl visa atsakomybė už paskyros duomenis prisiima pats jos savininkas;

 • Už paskyros saugumą yra atsakingas paskyros kūrėjas. Projektas suteikia įvairias galimybes apsaugoti savo paskyrą, todėl paskyros vagysčių ir kitais atvejais paskyros turtas nėra gražinamas;

 • Paskyros duomenys nėra perkeliami iš vienos paskyros į kitą be rimtos priežasties. Paskyros slapyvardis nekeičiamas.

 • Kuriant naują paskyrą žaidime, jos formatas privalo būti „Vardas_Pavarde“. Slapyvardis turi būti logiškas, jame negali būti necenzūrinių ar įžeidžiančių žodžių;

 • Laikytis esminių žaidimo taisyklių: nesikeikti, neįžeidinėti kitų, neišjungti žaidimo, siekiant išvengti bausmės, nesinaudoti serverio klaidomis, o apie jas pranešti VVP sistemoje (vvp.rls.lt), nešaudyti į žaidėjus be priežasties, naudoti serverio komandas pagal jų paskirtį, neapgaudinėti, neteršti bendrojo pokalbių lango, nesinaudoti neleistinomis programomis. Elgtis taip, jog dėl jūsų elgesio nenukentėtų kiti projekto žaidėjai bei nebūtų sutrikdyta jų laisvė žaisti.

  Serverio turimą turtą draudžiama pardavinėti už bet ką kitą nei serverio valiuta. Vienintelė išimtis yra ta, jog serverio žaidėjai gali nupirkti kitiems serverio žaidėjams kreditų už serverio valiutą, naudojantis serveryje esančia /ds sistema;

 • Už žaidėjų pažeidimus gali būti toliau nurodytos bausmės, tokios kaip: nužudymas (KILL), išspyrimas iš serverio (KICK), laikinas užtildymas (MUTE), laikinas įkalinimas (JAIL), laikinas blokavimas (LBAN), neterminuotas blokavimas (BAN), uždrausta galimybė dalyvauti projekto veikloje asmeniui arba paskyrai (FULLBAN arba RCON).

dTFSwXm.png

Nužudymo bausmė (KILL) taikoma žaidėjui atlikus šiuos pažeidimus:

 • Pašalinis žaidėjas vykstančio veiksmo teritorijoje pirmą kartą (antrą kartą - laikino blokavimo 6 val. bausmė);
 • Renginio taisyklių nesilaikymas;
 • BMT/BTT pažeidimai veiksmo metu, kuomet žaidėjas dėl pažeidimo įgauna pranašumą prieš kitus (pavyzdžiui, kokaino vartojimas esant teisėsaugininku, neleistinų ginklų naudojimas, netolygus medikų kiekis, t.t.;)(antrą kartą - laikino blokavimo 6 val. bausmė);

 • Trukdymas administratoriui atlikti savo pareigą (pavyzdžiui, suteikti pagalbą naujokui ir kt.).

dTFSwXm.png

Laikino užtildymo bausmė (MUTE) taikoma žaidėjui atlikus šiuos pažeidimus:

 • Keiksmažodžiai ir kita necenzūrinė leksika - 3600 s. (60 min);
 • Žaidėjų įžeidinėjimas - į kitą žaidėją nukreipti įžeidžiantys žodžiai, kurie skatina konfliktą, o ne pavienės replikos (jeigu teisėsaugininkas įžeidžiamas bendrajame pokalbių lange (netaikoma kalėjime), šis negali bausti žaidėjo šia bausme (pasirenkama bausmė /ita lentelėje)) - 3600 s (60 min);
 • Pastovus (flood) tos pačios informacijos rašymas (x3 toks pat pranešimas per 10 s) - 1800 s. (30 min);
 • Grasinimai žaidėjui (bausmė gali būti taikoma, kai grasinimus yra realu išpildyti, pavyzdžiui, parašyti papeikimą ar nužudyti) - 1800 s. (30 min);
  • Užtildymo bausmė už viršuje paminėtus pažeidimus negali būti taikoma, jeigu šie užfiksuoti esant administratoriaus ar direktoriaus/pavaduotojo darbuotojų stebėjimo rėžimuose (/pzu, /dpzu). Išimtis taikoma serverio prižiūrėtojams ir projekto komandos nariams, jeigu gautas /padmins arba /sms pranešimas su prašymu stebėti žaidėją dėl galimai atliekamo taisyklės pažeidimo.
 • Bereikšmės /sms žinutės (pavyzdžiui, įkyrūs unjail, serverio turto, doneitinimo prašymai ir kt.) - 1800 s. (30 min);
 • Netinkamas viešų komandų /dvp, /pvp, /s naudojimas (pavyzdžiui, skelbimų pranešimai, pasisveikinimai ir atsisveikinimai, susirašinėjimai ir kt.) - 3600 s. (60 min);
 • Netinkamas /padmins naudojimas (pavyzdžiui, privilegijų ar turto prašymas, prašymai suteikti paslaugą (/get, /heal, /uzvesti ir kt.), kai yra prisijungę 3 ir daugiau medikų ar mechanikų, ar taksistų (nebent vyksta minėtų darbų veiklos ar dėl kitokių priežasčių paslaugos negali būti suteikiamos) - 1800 s. (30 min);
 • Skelbimų pranešimas administratoriaus pranešimu (/s), žinute administratoriams (/padmins), radijo susirašinėjime (/rc), VIP susirašinėjime (/vc, /vipams, /vip) - 3600 s. (60 min);
 • Netinkamas skelbimų funkcijos naudojimas (pavyzdžiui, rašomi ne skelbimai, o pasisveikinimai, žaidėjų įžeidimai ir kt.) - 3600 s. (60 min);
 • Žaidėjų provokavimas ar kitoks agresyvus bendravimas pokalbių languose (/c, /vc, /rc ar bendrame lange), su tikslu sukelti ginčą ar kitaip sumenkinti kitą žaidėją - 3600 s (60 min).

dTFSwXm.png

Laikino įkalinimo bausmė (JAIL) taikoma žaidėjui atlikus šiuos pažeidimus:

 • Masinis šaudymas į žaidėjus (į 2 žaidėjus ir daugiau). Jeigu šaudoma į transporto priemonę, kurioje yra bent 2 žaidėjai, šią bausmę taip pat galima taikyti. Taip pat bausmė gali būti taikoma, jeigu tas pats žaidėjas sušaudomas 2 kartus iš eilės (Išimtis taikoma mafijų nariams ir teisėsaugininkams - už šaudymą į šiuos žaidėjus bausmę taikyti yra draudžiama) - 3600 s. (60 min);
 • Trukdymas vykstantiems renginiams (event), atrankoms į darbą, darbų treniruotėms bei kitoms veikloms - 2700 s. (45 min);
 • Trukdymas serverio naujokams laikyti vairavimo teisių teorijos testą, praktinį vairavimą bei ginklų licencijos praktiką, trukdyti jų darbui, sprogdinti ar skandinti jų transporto priemones ir kt.)  - 3600 s. (60 min);
 • Tyčinis būvimas darbo bazėje, esant pašaliniu žaidėju, kai darbo valdžia ar darbuotojai reikalauja iš jos pasišalinti. Įkalinti galima tik žaidėją perspėjus, jog tokia bausmė šiam gresia. (/bausti lentelėje pasirenkama bausmė "atrankų, treniruočių, event trukdymas) - 2700 s. (45 min);
 • Šaudymas ligoninėje - 3600 s. (60 min);
 • Tyčinis transporto priemonių NON-RP, kuris trikdo kitų serverio žaidėjų veiklą (pavyzdžiui, gaisrininkų darbiniu transportu tyčia užtveriamos gatvės ar šiuo transportu trankymasis į kitus žaidėjus) - 3600 s (60min).

dTFSwXm.png

Išspyrimo iš serverio bausmė (KICK) taikoma žaidėjui atlikus šiuos pažeidimus:

 • AFK būsena, kai žaidėjo pozicija trukdo kitiems žaidėjams (pavyzdžiui, stovėjimas žaidėjų išleidimo iš ligoninės vietoje, ant kelio, trukdymas patekti į tam tikrą vietą, išėjimas AFK veiksmo teritorijoje ir kt.);
 • AFK būsena, kai žaidėjas tyčia šią pasirenka po surakinimo arba po bėglio statuso (/bega) gavimo, siekdamas išvengti nuvežimo į kalėjimą;
 • Sumokėta išpirka už pagrobtąjį žaidėją žaidėjo pagrobimo veiksmo metu;
 • CJ RUN klaida;
 • Teisėsaugininkams gaudant įtariamumo lygių turintį žaidėją, kuris nepasišalina iš ligoninės;
 • Melagingas ar bereikšmis tarnybų iškvietimas (/kviesti);
 • Nesibaigiantys pranešimai dėl tbKick naudojimo;
 • Teisėsaugininko netinkamas kliūčių (/kliutis) naudojimas.

dTFSwXm.png

Laikino paskyros užblokavimo bausmė (LBAN) taikoma žaidėjui (paskyrai arba asmeniui) atlikus šiuos pažeidimus:

 • Netinkamas žaidėjo slapyvardis (Vardas_Pavardė) - 9999 val;
 • Bent 2 kartus pasikartojantis ir aiškiai matomas netinkamas administratoriaus komandų naudojimas (pavyzdžiui, pasikartojantis netinkamas administratoriaus komandų panaudojimas veiksmų metu, iš eilės visiems žaidėjams skiriamos be priežastinės bausmės, skiriamos bausmės su tikslu atsikirsti į ką tik gautą bausmę, blokavimas pagal prašymus ir kt.) - 24 val;
 • Bent 2 kartus pasikartojantis ir aiškiai matomas netinkamas teisėsaugininko komandų naudojimas (pavyzdžiui, tokie du ir daugiau kartų pasikartojantys BTT pažeidimai, kaip nepagrįsti išteisinimai ar įtariamumo lygių uždėjimai, licencijų atėmimai ir kt.) - 24 val;
 • Serverio sistemų apeidinėjimas, žaidėjui siekiant gauti naudos (pavyzdžiui, transporto priemonių, namų pardavimas nesinaudojantis tam skirtomis komandomis, mokesčių apeidinėjimas, žaisti /skaicius iš daugiau nei leidžia sistema ir kt.) - 150 val;
 • Nedidelio mąsto apgavystės (pavyzdžiui, organizuojamas renginys, tačiau jo laimėtojui neperduodamas prizas) - 24 val;
 • Pašalinis žaidėjas vykstančio veiksmo teritorijoje antrą kartą (pirmą kartą - /kill bausmė) - 6 val;
 • Bėgimas iš zonos, kai vyksta zonų kova, siekiant išvengti kovos, su tikslu, jog žaidėjui mirus nužudymas nebūtų užskaitytas ir priešininkai negautų taškų. (/bausti lentelėje pasirenkama bausmė "grubus atrankų, treniruočių ar event trukdymas") - 6 val;
 • Bandymas papirkti serverio administratorių, komandos narį ar kitas pareigas užimantį žaidėją, su tikslu susikurti geresnę padėtį, atlikti tam tikrą veiksmą - 150 val.
 • Paskyros dalijimasis su kitu asmeniu, kuris yra įtrauktas į nelaukiamų žaidėjų sąrašą (RCON blokavimas) - 750 val;
 • Netinkamas teleportavimosi ar pasigydymo komandų naudojimas (/bausti lentelėje pasirenkama bausmė "piktnaudžiavimas privilegijų statusu"
  • Teleportavimosi komandų (/to, /get, /tpsf, /tpdrag ir kt.) naudojimas veiksmų metu, siekiant apsaugoti žaidėją su pinigų maišu (banko veiksmo metu - 24 val;
  • Teleportavimosi (/to, /get) komandų naudojimas, siekiant patekti į banko, sandėlio zonas, grobiamą objektą; gydymosi (/heal, /gydyti) komandų naudojimas, siekiant pasigydyti banko, sandėlio, zonos, objekto, darbo bazės veiksmų metu - 24 val;
  • Teleportavimosi (/to, /get, /tpm, /tpd, /back) komandų naudojimas, siekiant pabėgti nuo teisėsaugininko vos padarius pažeidimą (pavyzdžiui, šaudyti į teisėsaugininką ir išsiteleportuoti, nespėjus šiam uždėti bėglio statuso (/bega) - 24 val;
  • Teleportavimosi komandų naudojimas, siekiant pabėgti nuo teisėsaugininko, kai šis žaidėjas yra stabdomas ir pokalbių lange rodomas tekstas "sritis: Pasitraukite į šalikelę!". Teleportavimasis galimas tik praėjus bent 5 sekundėms nuo paskutinio stabdymo pranešimo - 24 val.
 • Neteisėtas atsijungimas iš žaidimo (relog) ar AFK būsena.
  • Atsijungimas mafijos zonoje, prie zonos, kai vyksta zonų kova (nepaisant to, zonoje ar prie zonos, žaidėjas perdozavo ar ne); tyčinis atsijungimas grobiamame pastate, banke - 24 val;
  • Atsijungimas ar AFK būsena esant surištam ir reketuojamam. (/bausti lentelėje pasirenkama bausmė "grubus atrankų, treniruočių ar event trukdymas") - 6 val;
  • Atsijungimas, kai teisėsaugininkas surakino žaidėją, tačiau įtariamumo lygis nėra uždėtas; Kai žaidėjas turi bėglio statusą (/bega) ir yra šalia teisėsaugininko, kuris jį gaudė; Kai žaidėjas vos tik gavo bėglio statusą (/bega); Kai žaidėjas su bėglio statusu (/bega) yra ligoninėje; Kai žaidėjas teisėsaugininko yra stabdomas ir pokalbių lange rodomas tekstas "sritis: Pasitraukite į šalikelę!" - 24 val;
  • Atsijungimas, kai kalėjimo maištautojas taip siekė išvengti nušovimo - 24 val;
  • Atsijungimas dėl prasto ryšio (bausmė taikoma visais relog atvejais) - 24 val.

dTFSwXm.png

Neterminuoto užblokavimo bausmė (BAN) taikoma žaidėjui (paskyrai arba asmeniui) atlikus šiuos pažeidimus:

 • Neleistinų programų naudojimas ar platinimas;
 • Vaizdo medžiagos iš žaidėjo perspektyvos, kurioje matomas neleistinų programų naudojimas, įkėlimas į forumą, nepaisant to, matoma data ar ne, vaizdo medžiaga redaguota ar ne ir kam vaizdo medžiaga priklauso);
 • Tyčinis kitų projektų reklamavimas su tikslu pakviesti žaidėją į kitą projektą;
 • Naudojimasis serverio ar SA:MP klaidomis; Piktnaudžiavimas serverio ar SA:MP sistemomis, siekiant išvengti mirties ar bausmės, ar įgauti pranašumą prieš kitus žaidėjus;
 • Neleistinų ginklų turėjimas, jų naudojimas (prieš bausmės taikymą žaidėjas yra nuginkluojamas); Neleistinų ginklų laikymas mašinos bagažinėje ar namo spintoje;
 • Grasinimai susidoroti DDoS būdu;
 • Stambios apgavystės (pavyzdžiui, namų transporto priemonių, verslų, paskyrų vagystė ir kt.);
 • Serverio turto prekyba realia valiuta ar keitimas į kitą, su projektu nesusijusį turtą (transporto priemonės, namai, verslai, pinigai, narkotikai ir kt.);

dTFSwXm.png

Draudimo asmeniui arba atitinkama paskyra žaisti serveryje bausmė (RCON/FULLBAN/ACC FREEZE) taikoma žaidėjui atlikus šiuos pažeidimus:

 • Neleistinų programų naudojimas veiksmų metu - FULLBAN bausmė (laikinasis blokavimas 2000 val.); Antrą kartą naudojamos neleistinos programos veiksmų metu t.y antroji FULLBAN bausmė lygu RCON bausmei;
 • Pasikartojantis masyvus neleistinų programų naudojimas;
 • Serverio klaidų išnaudojimas arba neleistinų programų naudojimas, kuris turėjo/turi didelių pasekmių serverio ekonomikai ar kitai turto sistemai (neteisėtas žaidėjo praturėjimas);
 • Nuolatinis kenkimas projekto veiklai, sukčiavimas, kenkėjiškas elgesys, žaidėju apgaudinėjimas (pavyzdžiui, žaidėjų apgaudinėjimas išviliojant iš jų turtą, didelius kiekius realių pinigų per doneitinimą, masyvios paskyrų ar kitos informacijos vagystės ir kt.)
 • Patinka 14

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
Ši forumo tema yra užrakinta, todėl tolimesnis komentavimas yra negalimas.

Copyright © 2012-2021 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su registracijos taisyklėmis bei slapukais.