Jump to content
⚠️⚠️ Atsisakome SMS mokėjimų! ×

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Dėmesio! Jūs matote tik dalį forumo diskusijų. Norint matyti visas diskusijų skiltis bei jose dalyvauti, reikia užsiregistruoti arba prisijungti!
Džioraldas_Golden

Žaidimo taisyklės ir bausmių taikymas

Recommended Posts

logo.png

 

RLS.lt administracija, siekdama užtikrinti tvarką serveryje, nustato žaidimo taisykles ir už atitinkamus nusižengimus taiko tam tikras nuobaudas, kurios nurodytos apačioje. Aprašytų pažeidimų bei nuobaudų skyrimo tvarka negali būti savaip interpretuojama ir yra būtina vadovautis taisyklėmis, nebent pagrindinė projekto administracija įpareigojo taikyti kitaip.

 

Taisyklės yra gerbiamos, jų yra laikomasi, nežinojimas neatleidžia nuo bausmių. Kiekvienas serverio žaidėjas, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, dalyvaudamas žaidimo veikloje sutinka su taisyklėmis, atsako už savo veiksmus.

 

Už bausmių taikymą yra atsakingi atitinkamų pozicijų žaidėjai, pagal jiems pavestas funkcijas. Atitinkamos bausmės projekto komandos sprendimu gali būti taikomos ne tik paskyrai, tačiau ir žaidėjui bendrai.

 

Bendrieji žaidimo nuostatai:

 • Paskyros kūrėjas yra jos savininkas. Draudžiama pardavinėti savo kurtą paskyrą. Net pagrindinė administracija neprašo paskyros duomenų be priežasties, todėl visa atsakomybė už paskyros duomenis prisiima pats jos savininkas;

 • Už paskyros saugumą yra atsakingas paskyros kūrėjas. Projektas suteikia įvairias galimybes apsaugoti savo paskyrą, todėl paskyros vagysčių ir kitais atvejais paskyros turtas nėra gražinamas;

 • Paskyros duomenys nėra perkeliami iš vienos paskyros į kitą be rimtos priežasties. Paskyros slapyvardis nekeičiamas.

 • Kuriant naują paskyrą žaidime, jos formatas privalo būti „Vardas_Pavarde“. Slapyvardis turi būti logiškas, jame negali būti necenzūrinių ar įžeidžiančių žodžių;

 • Laikytis esminių žaidimo taisyklių: nesikeikti, neįžeidinėti kitų, neišjungti žaidimo, siekiant išvengti bausmės, nesinaudoti serverio klaidomis, o apie jas pranešti VVP sistemoje (vvp.rls.lt), nešaudyti į žaidėjus be priežasties, naudoti serverio komandas pagal jų paskirtį, neapgaudinėti, neteršti bendrojo pokalbių lango, nesinaudoti neleistinomis programomis. Elgtis taip, jog dėl jūsų elgesio nenukentėtų kiti projekto žaidėjai bei nebūtų sutrikdyta jų laisvė žaisti.

 • Serverio turimą turtą draudžiama pardavinėti už bet ką kitą nei serverio valiuta. Vienintelė išimtis yra ta, jog serverio žaidėjai gali nupirkti kitiems serverio žaidėjams kreditų už serverio valiutą, naudojantis serveryje esančia /ds sistema;

 • Žaidėjas serveryje gali turėti ne daugiau nei vieną namą, vieną serverio verslą. Nuostata taikoma ne paskyrai, o žaidėjui bendrai.

 • Už žaidėjų pažeidimus gali būti toliau nurodytos bausmės, tokios kaip: nužudymas (KILL), išspyrimas iš serverio (KICK), laikinas užtildymas (MUTE), laikinas įkalinimas (JAIL), laikinas blokavimas (LBAN), neterminuotas blokavimas (BAN), uždrausta galimybė dalyvauti projekto veikloje asmeniui arba paskyrai.

dTFSwXm.png

Nužudymo bausmė (KILL) taikoma žaidėjui atlikus šiuos pažeidimus:

 • Renginio taisyklių nesilaikymas;
 • Policijos/Klubų taisyklių pažeidimai veiksmo metu, kuomet žaidėjas dėl pažeidimo įgauna pranašumą prieš kitus (pavyzdžiui, kokaino vartojimas esant teisėsaugininku, neleistinų ginklų naudojimas, netolygus medikų kiekis, t.t.;) (antrą kartą - laikino blokavimo 6 val. bausmė);

 • Trukdymas administratoriui atlikti savo pareigą (pavyzdžiui, suteikti pagalbą naujokui ir kt.).

http://i.imgur.com/dTFSwXm.png

Laikino užtildymo bausmė (MUTE) taikoma žaidėjui atlikus šiuos pažeidimus:

 • Keiksmažodžiai ir kita necenzūrinė leksika viešuose pranešimuose (visam serveriu matomuose, pvz: /s. /dvp. skelbimai) - 3600 s. (60 min);
 • Žaidėjų įžeidinėjimas - į kitą žaidėją nukreipti įžeidžiantys žodžiai, kurie skatina konfliktą, o ne pavienės replikos (jeigu teisėsaugininkas įžeidžiamas bendrajame pokalbių lange (netaikoma kalėjime), šis negali bausti žaidėjo šia bausme (pasirenkama bausmė /ita lentelėje)) - 3600 s (60 min);
 • Pastovus (flood) tos pačios informacijos rašymas (x3 toks pat pranešimas per 10 s) - 1800 s. (30 min);
 • Grasinimai žaidėjui (bausmė gali būti taikoma, kai grasinimus yra realu išpildyti, pavyzdžiui, parašyti papeikimą ar nužudyti) - 1800 s. (30 min);
  • Užtildymo bausmė už viršuje paminėtus pažeidimus negali būti taikoma, jeigu šie užfiksuoti esant administratoriaus ar direktoriaus/pavaduotojo darbuotojų stebėjimo rėžimuose (/pzu, /dpzu). Išimtis taikoma serverio prižiūrėtojams ir projekto komandos nariams, jeigu gautas /padmins arba /sms pranešimas su prašymu stebėti žaidėją dėl galimai atliekamo taisyklės pažeidimo.
 • Bereikšmės /sms žinutės (pavyzdžiui, įkyrūs unjail, serverio turto, doneitinimo prašymai ir kt.) - 1800 s. (30 min);
 • Netinkamas viešų komandų /dvp, /pvp, /s naudojimas (pavyzdžiui, skelbimų pranešimai, pasisveikinimai ir atsisveikinimai, susirašinėjimai ir kt.) - 3600 s. (60 min);
 • Netinkamas /padmins naudojimas (pavyzdžiui, privilegijų ar turto prašymas, prašymai suteikti paslaugą (/get, /heal, /uzvesti ir kt.), kai yra prisijungę 3 ir daugiau medikų ar mechanikų, ar taksistų (nebent vyksta minėtų darbų veiklos ar dėl kitokių priežasčių paslaugos negali būti suteikiamos) - 1800 s. (30 min);
 • Skelbimų pranešimas administratoriaus pranešimu (/s), žinute administratoriams (/padmins), radijo susirašinėjime (/rc), VIP susirašinėjime (/vc, /vipams, /vip) - 3600 s. (60 min);
 • Netinkamas skelbimų funkcijos naudojimas (pavyzdžiui, rašomi ne skelbimai, o pasisveikinimai, žaidėjų įžeidimai ir kt.) - 3600 s. (60 min);
 • Žaidėjų provokavimas ar kitoks agresyvus bendravimas pokalbių languose (/c, /vc, /rc ar bendrame lange), su tikslu sukelti ginčą ar kitaip sumenkinti kitą žaidėją - 3600 s (60 min).

dTFSwXm.png

Laikino įkalinimo bausmė (JAIL) taikoma žaidėjui atlikus šiuos pažeidimus:

 • Masinis šaudymas į žaidėjus (į 2 žaidėjus ir daugiau).  Taip pat bausmė gali būti taikoma, jeigu tas pats žaidėjas sušaudomas 2 kartus iš eilės. Abejais atvejais žaidėjai turi būti pilnai nužudyti (o ne viena kliudyta kulka) (Išimtis taikoma teisėsaugininkams - už šaudymą į šiuos žaidėjus bausmę taikyti yra draudžiama) - 3600 s. (60 min); [PAKOREGUOTA 01.08]
 • Trukdymas vykstantiems renginiams (event), atrankoms į darbą, darbų treniruotėms bei kitoms veikloms - 2700 s. (45 min);
 • Trukdymas serverio naujokams laikyti vairavimo teisių teorijos testą, praktinį vairavimą bei ginklų licencijos praktiką, trukdyti jų darbui, sprogdinti ar skandinti jų transporto priemones, šaudyti į juos pačius)  - 3600 s. (60 min); [PAKOREGUOTA 01.08]
 • Tyčinis būvimas darbo bazėje, esant pašaliniu žaidėju, kai darbo valdžia ar darbuotojai reikalauja iš jos pasišalinti. Įkalinti galima tik žaidėją perspėjus, jog tokia bausmė šiam gresia. (/bausti lentelėje pasirenkama bausmė "atrankų, treniruočių, event trukdymas) - 2700 s. (45 min);
 • Tyčinis transporto priemonių NON-RP, kuris trikdo kitų serverio žaidėjų veiklą (pavyzdžiui, gaisrininkų darbiniu transportu tyčia užtveriamos gatvės ar šiuo transportu trankymasis į kitus žaidėjus) - 3600 s (60min).

dTFSwXm.png

Išspyrimo iš serverio bausmė (KICK) taikoma žaidėjui atlikus šiuos pažeidimus:

 • AFK būsena, kai žaidėjo pozicija trukdo kitiems žaidėjams (pavyzdžiui, stovėjimas žaidėjų išleidimo iš ligoninės vietoje, ant kelio, trukdymas patekti į tam tikrą vietą, išėjimas AFK veiksmo teritorijoje ir kt.);
 • AFK būsena, kai žaidėjas tyčia šią pasirenka po surakinimo arba po bėglio statuso (/bega) gavimo, siekdamas išvengti nuvežimo į kalėjimą;
 • CJ RUN klaida;
 • Teisėsaugininkams gaudant įtariamumo lygių turintį žaidėją, kuris nepasišalina iš ligoninės;
 • Melagingas ar bereikšmis tarnybų iškvietimas (/kviesti);
 • Teisėsaugininko netinkamas kliūčių (/kliutis) naudojimas.

dTFSwXm.png

Laikino paskyros užblokavimo bausmė (LBAN) taikoma žaidėjui (paskyrai arba asmeniui) atlikus šiuos pažeidimus:

 • Netinkamas žaidėjo slapyvardis (standartas - Vardas_Pavardė) - 9999 val;
 • Bent 2 kartus pasikartojantis ir aiškiai matomas netinkamas administratoriaus komandų naudojimas (pavyzdžiui, pasikartojantis netinkamas administratoriaus komandų panaudojimas veiksmų metu, iš eilės visiems žaidėjams skiriamos be priežastinės bausmės, skiriamos bausmės su tikslu atsikirsti į ką tik gautą bausmę, blokavimas pagal prašymus ir kt.) - 24 val;
 • Piktnaudžiavimas privilegijų statusu bent 1 kartą, jeigu yra apčiuopiama žala serveriui ar jo žaidėjų kokybei, arba jeigu yra atsisakoma pateikti įrodymus už skirtą bausmę. - 24 val;
 • Bent 2 kartus pasikartojantis ir aiškiai matomas netinkamas teisėsaugininko komandų naudojimas (pavyzdžiui, tokie du ir daugiau kartų pasikartojantys Policijos darbo nuostatų pažeidimai, kaip nepagrįsti išteisinimai ar įtariamumo lygių uždėjimai, licencijų atėmimai ir kt.) - 24 val;
 • Serverio sistemų apeidinėjimas, žaidėjui siekiant gauti finansinės naudos (pavyzdžiui, transporto priemonių, namų pardavimas nesinaudojantis tam skirtomis komandomis, mokesčių apeidinėjimas, žaisti /skaicius iš daugiau nei leidžia sistema ir kt.) - 150 val;
 • Nedidelio mąsto apgavystės (pavyzdžiui, organizuojamas renginys, tačiau jo laimėtojui neperduodamas prizas) - 24 val;
 • Pašalinis žaidėjas vykstančio veiksmo teritorijoje - 6 val;
 • Bandymas papirkti serverio administratorių, komandos narį ar kitas pareigas užimantį žaidėją, su tikslu susikurti geresnę padėtį, atlikti tam tikrą veiksmą - 150 val.
 • Susišaudymų metu komandų ir animacijų naudojimas, siekiant išvengti mirties ar bausmės, ar įgauti pranašumą prieš kitus žaidėjus - 24 val.
 • Netinkamas administratoriaus komandų naudojimas (/bausti lentelėje pasirenkama bausmė "piktnaudžiavimas privilegijų statusu"
  • Administratoriaus komandų naudojimas, siekiant patekti į grobiamą objektą; gydymosi (/heal, /gydyti) komandų naudojimas, siekiant pasigydyti zonos, naftos arba objekto veiksmų metu - 24 val;
  • Administratoriaus komandų naudojimas, siekiant pabėgti nuo teisėsaugininko vos padarius pažeidimą (pavyzdžiui, šaudyti į teisėsaugininką ir išsiteleportuoti, nespėjus šiam uždėti bėglio statuso (/bega) - 24 val;
  • Administratoriaus komandų naudojimas, siekiant pabėgti nuo teisėsaugininko, kai šis žaidėjas yra stabdomas ir pokalbių lange rodomas tekstas "sritis: Pasitraukite į šalikelę!". Teleportavimasis galimas tik praėjus bent 5 sekundėms nuo paskutinio stabdymo pranešimo - 24 val.
 • Neteisėtas atsijungimas iš žaidimo (relog) ar AFK būsena.
  • Atsijungimas mafijos zonoje, prie zonos, kai vyksta zonų kova (nepaisant to, zonoje ar prie zonos, žaidėjas perdozavo ar ne); tyčinis atsijungimas grobiamame pastate, banke - 24 val;
  • Atsijungimas, kai teisėsaugininkas surakino žaidėją, tačiau įtariamumo lygis nėra uždėtas; Kai žaidėjas turi bėglio statusą (/bega) ir yra šalia teisėsaugininko, kuris jį gaudė; Kai žaidėjas vos tik gavo bėglio statusą (/bega); Kai žaidėjas su bėglio statusu (/bega) yra ligoninėje; Kai žaidėjas teisėsaugininko yra stabdomas ir pokalbių lange rodomas tekstas "sritis: Pasitraukite į šalikelę!" - 24 val;
  • Atsijungimas dėl prasto ryšio (bausmė taikoma visais relog atvejais) - 24 val.

dTFSwXm.png

Neterminuoto užblokavimo bausmė (BAN) taikoma žaidėjui (paskyrai arba asmeniui) atlikus šiuos pažeidimus:

 • Neleistinų programų naudojimas ar platinimas;
 • Vaizdo medžiagos iš žaidėjo perspektyvos, kurioje matomas neleistinų programų naudojimas, įkėlimas į forumą, nepaisant to, matoma data ar ne, vaizdo medžiaga redaguota ar ne ir kam vaizdo medžiaga priklauso;
 • Tyčinis kitų projektų reklamavimas, su tikslu pakviesti žaidėją į kitą projektą;
 • Naudojimasis serverio ar SA:MP klaidomis; Piktnaudžiavimas serverio ar SA:MP sistemomis, siekiant išvengti mirties ar bausmės, ar įgauti pranašumą prieš kitus žaidėjus;
  • Bėgiojimas įeinant/išeinant pro duris, siekiant išvengti mirties ar bausmės, ar įgauti pranašumą prieš kitus žaidėjus daugiau nei 2 kartus (1-2 kartus įeinant/išeinant bausmė negali būti taikoma)
 • Neleistinų ginklų turėjimas, jų naudojimas (prieš bausmės taikymą žaidėjas yra nuginkluojamas); Neleistinų ginklų laikymas mašinos bagažinėje ar namo seife;
 • Grasinimai susidoroti DDoS būdu;
 • Stambios apgavystės (pavyzdžiui, namų transporto priemonių, verslų, paskyrų vagystė ir kt.);
 • Savo paskyros perdavimas žaidėjui, kuris yra nurodytas kaip kenkėjas. 
 • Masinis paskyrų kūrimasis (bent 3 iš eilės), su tikslu kenkti žaidėjams/pažeidinėti žaidimo taisykles. 

dTFSwXm.png

Specialiosios (draudimo žaisti, paskyros/turto konfiskavimo, visų paskyrų konfiskavimo ar kt.) bausmės taikomos atlikus šiuos pažeidimus:

 • Neleistinų programų naudojimas veiksmų (grobimų) metu [GRĄŽINTA 11.20]
  • Po pirmojo pažeidimo veiksmų metu atvejo taikoma FULLBAN bausmė - 2000h laikinasis paskyros blokavimas;
  • Po antrojo pažeidimo veiksmų metu atvejo taikoma FULLBAN bausmė (2000h laikinasis paskyros blokavimas) ir RCON bausmė (žaidėjas su bet kokia paskyra negali dalyvauti projekto veikloje); Po laiko taikoma galimybė išsipirkti;
  • Po trečiojo pažeidimo veiksmų metu atvejo žaidėjas laikomas kenkėju, konfiskuojamos paskyros ir draudžiamas žaidimas; Išsipirkimo galimybės nėra;
 • Pasikartojantis masyvus neleistinų programų naudojimas; - Paskyrų bei turto konfiskavimas, draudimas žaisti, užblokavimas.
 • Serverio klaidų išnaudojimas arba neleistinų programų naudojimas, kuris turėjo/turi didelių pasekmių serverio ekonomikai ar kitai turto sistemai (neteisėtas žaidėjo praturėjimas); - Asmuo traktuojamas kenkėju, visas turtas konfiskuotas bei paskyros anuliuojamos. 
 • Nuolatinis kenkimas projekto veiklai, sukčiavimas, kenkėjiškas elgesys, žaidėju apgaudinėjimas (pavyzdžiui, žaidėjų apgaudinėjimas išviliojant iš jų turtą, didelius kiekius realių pinigų per doneitinimą, masyvios paskyrų ar kitos informacijos vagystės ir kt.) - Asmuo traktuojamas kenkėju, konfiskuojamos visos paskyros bei turtas ir taikomas draudimas žaisti.
 • Paskyros davimas asmeniui, kuriam taikomas draudimas žaisti, pagalba asmeniui, kuris yra kenkėjų sąraše - Užblokavimas (750h), jei tai kenkėjas - draudimas žaisti. 
 • Serverio turto prekyba (tiek pirkimas, tiek pardavimas) realia valiuta ar keitimas į kitą, su projektu nesusijusį turtą (transporto priemonės, namai, verslai, pinigai, narkotikai ir kt.) - Perkant: konfiskuojamas įsigytas turtas, užblokavimas. Parduodant: Asmuo traktuojamas kenkėju, konfiskuojamos visos paskyros bei turtas ir taikomas draudimas žaisti.
Redaguota . Redagavo Džioraldas_Golden
PAKOREGUOTA 01.07
 • Patinka 15

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose

Svečias
Ši forumo tema yra užrakinta, todėl tolimesnis komentavimas yra negalimas.


Copyright © 2012-2023 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su registracijos taisyklėmis bei slapukais.