Jump to content
📢 Kreditų pirkimas SMS žinute naujas telefono numeris 1679! 📱 ×

Mūsų TeamSpeak kanalo statistika

Atsisiųskite SAMP 0.3.7 ir pradėkite žaidimą Mūsų serveryje!

Serverio statistika

Šiuo metu serveryje žaidžia:

Aivaras_Slavik

Bendrosios Teisėsaugos Taisyklės |BTT|

Recommended Posts

9cc8d8b827686e3ae40cbb51064f6ef6903.png

 

I. Pagrindinės teisėsaugos sričių veiklos 

 • Policijos Departamentas - Viešosios tvarkos ir kalėjimo priežiūra, streikų malšinimas, namų apsauga, /gaudomi sąrašo nusikaltėlių paieška, reaguoja į iškvietimus. Prioritetas - viešoji tvarka. Daugiau informacijos: https://wiki.rls.lt/index.php?title=Policijos_Departamentas
 • Kariuomenė - Oro erdvės priežiūra, įkaitų vadavimai, /ieskomi sąrašo nusikaltėlių paieška, narkotikų reidai į nusikaltėlių bazes. Prioritetas - grobimai.  Daugiau informacijos: https://wiki.rls.lt/index.php?title=Kariuomenė

 

II. Serveryje vykstančių veiksmų tipai

 • Objekto užgrobimas - tai veiksmas, įtraukiantis nusikalstamas grupuotes ir teisėsauga, kurio metu nusikaltėliai užgrobia tam tikrą objektą, o teisėsaugininkai siekia jį atkovoti. Teisėsaugos tikslas yra vykti į užimtą vietą ir bandyti ją atkovoti vykdant susišaudymą su užgrobėjais. Iššaudžius visus užgrobėjus ir saugiai išvalius objektą, jis yra atkovojamas ir grobimas nutraukiamas.

 

III. Naudingos nuorodos

 

IV. Bendrieji teisėsaugos nuostatai

 1. Teisėsaugininkas, nesvarbu ar jis su apranga ar be jos, visada išlieka teisėsaugininku, todėl už serverio pažeidimus, atliekamus be aprangos, jis privalo būti nubaustas darbo valdžios;
 2. Draudžiama šaudyti į civilius be priežasties;
 3. Teisėsaugininkas privalo laikytis KET (nesilaikyti KET galima tik gaudant bėglį su įjungtais švyturėliais);
 4. Privaloma gerbti kitas teisėsaugos sritis, dirbti išvien dėl bendro tikslo;
 5. Administratoriams, dirbantiems teisėsaugoje, draudžiama naudoti /pzu komandą su tikslu surinkti įrodymus, už kuriuos siekiama nubausti. Tokie įrodymai yra negaliojantys ir turint tokius įrodymus įtarimo dėti negalima;
 6. Teisėsaugininkams draudžiama bėgti nuo kitų teisėsaugininkų (net ir nedarbo metu). Išimtis - abipusis susitarimas treniruojantis;
 7. Draudžiama išteisinti žaidėjus be priežasties. Išteisinti galima evento dalyvius (DM, BOX), jei to paprašo SERVERIO PRIŽIŪRĖTOJAS arba PROJEKTO KOMANDOS NARYS, taip pat tam tikro darbo atstovus, jei to paprašo tos firmos DIREKTORIUS (kuris turi turėti įrodymus apie darytą veiklą, kurioje buvo galima gauti įtarimo);
 8. Prieš nustatant įtariamumo lygius, teisėsaugininkas privalo turėti vaizdinius įrodymus (foto/video), kuriuose aiškiai matomas žaidėjo nusižengimas;
 9. Teisėsaugininkai gali šaudyti iš mašinos gaudant nusikaltėlį, jei nusikaltėlis yra su /bega statusu. Šaudyti galima tik iš darbinės transporto priemonės;
 10. Už klubo zonoje padarytus klubo nario nusižengimus teisėsaugininkas bausti negali;
 11. Teisėsaugininko pareiga yra klausyti direktorių prižiūrėtojo;
 12. Darbo metu privaloma būti Discord teisėsaugos kanale, jei to reikalauja direktorius ar pavaduotojas;
 13. Ligoninėje draudžiamos teisėsaugininko komandos. [išimtis 15 taisyklė];
 14. Draudžiama naudoti administratoriaus komandas, siekiant lengviau pagauti bėglį;
 15. Jeigu bėglys įbėga į ligoninę ir atsisako iš jos pasišalinti, galima jį surakinti, sudėti starus ir iškickinti iš serverio. (bėglys ligoninėje);
 16. Draudžiama pjaustyti, žudyti žaidėjus sraigtasparniu;
 17. Bėgliui nepaklusus išeiti iš namo ar garažo, galima naudoti /kill komandą. Prieš atliekant šį veiksmą būtini įrodymai, jog bėglys buvo informuotas apie prašymą išeiti ir nuo to laiko praėjo bent 2 minutės;
 18. Žaidėjui nepaklusus išeiti iš interjero, galima jį nušauti. Prieš atliekant šį veiksmą būtini įrodymai, jog žaidėjas buvo informuotas apie prašymą išeiti iš interjero ir nuo to laiko praėjo bent 2 minutės. Galima dėti įtarimą už pareigūno neklausymą. [jeigu bėglys ligoninėje, reikia vadovautis 15 taisykle]; 
 19. Draudžiama dirbti su nuosavu transportu ir/ar apranga. [Išimtis taikoma sričių direktoriams ir pavaduotojams, tačiau negalioja veiksmų metu];
 20. Draudžiama tikrinti ir konfiskuoti narkotines medžiagas klubų zonose. [Išimtis taikoma narkotikų reidų metu];
 21. Teisėsaugininkui draudžiama užsiimti nusikalstama veika, padėti nusikaltėliams ar kitaip bendradarbiauti su nusikaltėliais [Išimtis taikoma priklausant klubui];
 22. Bėglio statusą (/bega) teisėsaugininkai gali nustatyti norėdami pagauti bėgantį žaidėją, tačiau žaidėjui iškart sustojus. teisėsaugininkams draudžiama dėti įtarimo lygį už bėgimą nuo teisėsaugos! Taip pat /bega galima uždėti jei pradedamas gaudyti žaidėjas, kuris yra netoliese (0,15km atstumu max). Įrodymai būtini. [[[Draudžiama aptverti teleportacijų vietas kliūtimis, su tikslu atsiteleportavusiam žaidėjui nustatyti bėglio statusą ir jį surakinti.
 23. Sirenas galima naudoti tik šiems atvejams: vykstant į iškvietimą, gaudant nusikaltėlį, vykstant stabdyti maišto kalėjime, vykstant į namo apiplėšimą, vykstant į banko/įkaito/objekto ar kitus veiksmus;
 24. Įtarti už žaidėjo nusikaltimus galima per 30 minučių nuo nusikaltimo. Išimtis taikoma, jeigu nusikaltėlio įrodymai per 30min. yra fiksuojami forume, teisėsaugos sričių skiltyse (direktoriams naudojant atitinkama sistemas (pvz. civilių pareiškimai));
 25. Baudą siūlyti du kartus privaloma, trečią - neprivaloma. Vežti žaidėją į banką dėl baudos – neprivaloma;
 26. Draudžiama vartoti/turėti/platinti narkotines medžiagas[Išimtis taikoma priklausant klubui, tačiau vartoti narkotines medžiagas ne klubo veiksmo metu - draudžiama];
 27. Teisėsaugai draudžiama rakinti, tikrinti, ar kitaip trukdyti serverio prižiūrėtojui, kuris suteikia pagalbą naujokui ar kitam serverio žaidėjui. Taip pat teisėsauga negali trukdyti ir tam, kuriam suteikiama pagalba;
 28. Draudžiama tikrinti narkotikus daugiau nei vieną kartą. Patikrinus ir radus narkotikų privaloma juos atimti. Per klaidą patikrinus narkotikus antra kartą ir jų radus, draudžiama juos atimti ir klubo narys turi būti išteisintas;
 29. Galima dėti įtarimą už DM jeigu žmogus daro drive-by;
 30. Draudžiama naudoti Spray Can (Spray Can taikoma išimtis kalėjime, t.y. kalėjime Spray Can naudoti leidžiama)gesintuvą ir fejerverkus;
 31. Teisėsaugos direktorius neprivalo darytis įrodymų įtardamas žaidėją iki 40 įtarimo lygio;
 32. Komendanto valanda gali būti skelbiama vieną kartą per dieną;
 33. Už įžeidimus, užpuolimą ar neklausymą, teisėsaugininkas gali dėti 3x įtarimo lygį (/ita) nusižengusiajam. Už pasikartojančius įžeidimus ar neklausimus įtarimo lygį irgi galima dėti antrą kartą;
 34. Skelbimai apie narkotikų pardavinėjimą nesiskaito kaip įrodymai su kuriais galima dėti įtarimo lygį (/ita). Konkreti žinutė (/sms) ar siūlymas žmogui pirkti narkotikus jau skaitomas kaip įrodymais;
 35. Tazerį (silencer) galima naudoti visada, išskyrus veiksmuose. (/taz vis dar lieka tik kalėjime ir šturmo metu);
 36. Draudžiama tikrinti ir atiminėti direktorių prižiūrėtojų ir pagrindinių administratorių (5lvl+) narkotikus;
 37. Nuosavos transporto priemonės negali būti laikomos klubo zonoje  [Išimtis taikoma priklausant klubui] ar prie grobiamų objektų 0,25km spinduliu;
 38. Prasidėjus veiksmui prieš teisėsaugą, teisėsaugininkai neprivalo klubo nariams nuimti bėglio statuso, jeigu jis buvo gautas prieš prasidedant veiksmui;
 39. Prasidėįus veiksmui tarp klubų, teisėsaugininkai privalo nuimti /bega statusą gaudomam klubo nariui, nebent klubo narys yra tuo metu gaudomas ir yra atitolęs nuo gaudančio teisėsaugininko ne daugiau nei 0,25km;
 40. Komendantas ir narkotikų reidas negali vykti vienu metu;
 41. Draudžiama bausti naujokus, turinčius iki 2400 XP, tačiau naujokams įžeidinėjant teisėsaugininką, galima jį užtildyti (reikia turėti naujoko /info nuotrauką);
 42. Draudžiama rakinti (/ant) nuo darbinės važiuojančios transporto priemonės stogo (pavyzdžiui, situacija, kai vienas vairuoja, o kitas ant stogo su tikslu surakinti ir išvengti draudimo rakinti sėdint tr. priemonėje);
 43. Draudžiama tarnybinius ginklus atiduoti ar parduoti ne teisėsaugos sričių atstovams;
 44. Draudžiama naudotis teleportacijos komandomis, jeigu automobilyjė sėdi bėglys;
 45. Draudžiama naudoti kliūtis žvejyboje ir su ja susijusioje veikloje. Draudžiama žvejoti nelegalioje zonoje bei brakonieriauti; Draudžiama žvejybai naudoti darbo transportą. Įtarti dėl brakonieriavimo žaidėją galima tokiu atveju, jeigu žaidėjas yra prie tinklo (tam būtini įrodymai);
 46. Dėti /bega antrą kartą, po to kai jį baigėsi galima tik praėjus 5min;

 

V. Bendrosios veiksmų taisyklės

 

Draudžiama:

 1. Naudoti neleistinas, žaidimą palengvinančias modifkacijas. Už jų naudojimą veiksmų metu, skiriama dviguba nuobauda darbo pelnui;
 2. Naudoti /to ir /get komandas. [Išimtis taikoma susirenkant A51, bazėje ir teleportacijų vietose];
 3. Naudoti administratoriaus komandas. [Išimtis /gydyti, norint sutaisyti transportą];
 4. Naudoti teisėsaugininko komandas [išimtis taikoma atskirai išskirtoms komandos prie papildomų taisyklių];
 5. Naudotis sraigtasparniais, norint jais žudyti;
 6. Tyčia naudoti ESC mygtuką;
 7. Mirus atsijungti (relog);
 8. Dalyvauti veiksmuose be darbinės uniformos;
 9. Naudoti veiksmus;
 10. Naudoti spray can, gesintuvą ir fejerverkus;
 11. Naudoti transporto priemones, siekiant trankyti, daužyti, blokuoti ar kitaip kenkti grobėjams;
 12. Šaudyti ligoninės interjere ir jos ribose, siekdami neleisti grobimo dalyviams vykti į veiklą;
 13. Dalinti ginklus priešininkams;
 14. Slėptis garažuose;
 15. Naudoti daugiau negu tris “Enforcer” automobilius vienu metu;
 16. Dalyvauti veiksmuose, kurie yra vykdomi tarp klubų ar kitaip kištis į juos (Išskyrus tuos atvejus, kai teisėsaugininkas priklauso klubui ir vyksta jo klubo zonos karas); 
 17. Dalyvauti objekto grobime užgrobėjų (klubo) pusėje;

 

Leidžiama:

 1. Mirus teleportuotis prie nuosavos transporto priemonės;
 2. Naudoti skydo komandas (/skydas, /nuimtiskyda, /skydasoff.);
 3. Būti tik ten, kur galima patekti nenaudojant transporto priemonių ar kliūčių;
 4. Naudotis medikų paslaugomis, tačiau jų negali būti daugiau nei du;
 5. Naudoti tik darbo bei nuomojamą transportą. /tpvip transportas traktuojamas kaip nuomojamas transportas;
 6. Naudoti tik tuos ginklus, kurie yra gaunami iš ginklų dėžių;

 

VI. Papildomos objektų užgrobimų taisyklės

 

 1. Užgrobti galima tik šiuos pastatus: Prekybos centras, drabužių parduotuvė, klubas ,,Exit", PD ofisas, savivaldybė; 
 2. Grobimo vadovai (klubo savininkai/parankiniai) viešai turi pranešti: Grobiamas pastatas / grobimo dalyviai (klubo (-ų) pavadinimas (-ai))/ užėmimo laikas/ išpirka. Papildyti/išimti klubų vėliau negalima, paskelbtas viešas pranešimas turi būti nufotografuotas;
 3. Objekto grobimas vyksta 20min. Maksimali išpirka - 20,000eur; 
 4. Išpirką privalo sumokėti kiekvienas teisėsaugos direktorius/pavaduotojas po puse išpirkos sumos, išpirką paduodant grobimo vadovui. Tą padaryti privaloma per 24h. nuo grobimo pabaigos. Grobimo vadovas turi teisę rašyti teisėsaugų vadovams papeikimus dėl nesumokėtos išpirkos. Teisėsaugos direktoriai/pavaduotojai, sumokėdami išpirką turi darytis įrodymus, grobimo vadovas, gavęs pinigus, taip pat;
 5. Jei objekto grobimo metu kuris nors iš užgrobėjų būna užblokuotas už neleistinų programų naudojimą veiksmo metu, teisėsauga gali išpirkos nemokėti tol, kol nepasitvirtina ar užblokavimas teisingas, ar ne. Jei tai „freeban“, išpirka turi būti sumokėta per 24h. nuo įrodymų nepasitvirtinimo;
 6. Užgrobėjams privalo būti uždėtas /bega statusas;
 7. Po pastato grobimo, būtina nuimti /bega grobimo dalyviams, draudžiama rakinti iki kol asmenys pasišalins iš pastato, tačiau ne ilgiau 3 minutes laiko;
 8. 0.5km spinduliu nuo užimto objekto /tpm, /tpd komandos neleistinos (Išimtis teisėsaugininkams, kurių bazė užimta);
 9. Pastatas gali būti užimtas neribotą skaičių kartų, tačiau tarp grobimų turi praeiti bent 2 valandų tarpas;
 10. Išlaikęs pastatą 20 minučių, klubas gali jį toliau laikyti dar 10 minučių (viso 30 minučių), jeigu teisėsaugininkų prisijungę bent 10. Jei per tą laiką objektas nelieka atgrobtas, išpirka didėja iki 30'000eur. Tačiau jei per pridėtines 10 minučių teisėsauga atgrobia objektą, grobimo dalyviai negauna išpirkos net ir už išlaikytas 20 minučių;
 11. Draudžiama fiziškai blokuoti drabužių parduotuves ir prekybos centro laiptus, eskalatorius;
 12. Hydrą galima naudoti tik mafijos veiksmų stebėjimo tikslais – griežtai draudžiama šaudyti, naudoti “kamikadzes”;

 

Kliūčių naudojimas:

 1. Drabužių parduotuvės interjere draudžiama naudoti kliūtis. Prekybos centre leidžiama naudotis kliūtimis, jeigu jos: nėra dedamos viena ant kitos; neblokuoja jokių praėjimų;
 2. Grobiant klubą ,,EXIT" draudžiama kliūtimis blokuoti praėjimus;
 3. Draudžiama naudoti kliūtis siekiant užblokuoti įėjimą tiek interjere, tiek eksterjere;

 

Papildomos ,,Akropolio" ir ,,EXIT" taisyklės:

 

Draudžiama:

 1. Naudoti ,,Rifle" gnklą;
 2. Šokinėti ir camp'inti 3 aukšto balkonuose [Galioja tik EXIT pastato grobime];

 

Leidžiama: 

 1. Neatgrobus pastato per 15 min, t.y. likus 5 minučių iki grobimo pabaigos, naudoti ,,Rifle" ginklą; [Jei grobimas pratęsiamas, ,,Rifle" galima naudoti iki grobimo pabaigos];

VII. Teisėsaugos racijos taisyklės

 

 1. Leidžiama pasisveikinti, prašyti pagalbos, diskutuoti su darbu susijusioms temomis;
 2. Draudžiama keiktis, aiškintis santykius, skelbti skelbimus, ar rašyti su darbu nesusijusiomis temomis;
 3. Tik aukšto rango darbuotojai, direktoriai, pavaduotojai ir darbų prižiūrėtojai gali nurodinėti teisėsaugininkams. Joks žemesnio rango teisėsaugininkas negali aiškinti kitiems, ką ir kaip daryti veiksmų metu;

 

VIII. A51 zonos taisyklės

 

 1. Draudžiama laikyti nuosavas tr. priemones, dviračius (Išimtis taikoma DP); 
 2. Draudžiama būti AFK režime. Leidžiama, jei tuo metu vyksta jūsų darbo treniruotė ir direktorius/pavaduotojas leido tą daryti. Taip pat veiksmų metu leidžiama zonoje būti AFK (prisijungti į ,,Discord", įsijungti keybind);
 3. Draudžiama trukdyti kitoms teisėsaugos sritims treniruotis. Už šį pažeidimą teisėsaugininkas privalo būti nubaustas darbo valdžios, gali būti įkalintas (/jail). Jei taisykles pažeidinėja direktorius ar parankinis - rašomas papeikimas;
 4. Treniruotė privalo būti nutraukiama, jeigu pranešama apie organizuojamą veiksmą;
 5. Jeigu viena teisėsaugos sritis zonoje organizuoja treniruotę, privaloma prie įvažiavimo padėtį kliūtį, kaip ženklą apie vykstančią treniruotę ir per /rt informuoti, kad zonoje treniruojamasi; Teisėsaugininkui draudžiama įeiti į zoną, jei joje vyksta treniruotė ir yra padėta kliūtis. Norint pasiimti A51 ginklus, apie tai būtina gauti treniruotės vadovo leidimą;

 

IX. Narkotinių medžiagų patikrinimo reidai

 

 1. Teisėsauga vieną kartą dienoje gali vykdyti reidą į bet kurio klubo bazę. Reido metu jiems leidžiama konfiskuoti narkotikus, naudoti komandą /taz, tazerį ir /ant. Zonoje negalima bausti klubo narių. Atėmę narkotikus, teisėsauga privalo pasišalinti iš bazės. Jei zonoje yra gaudomų asmenų, galima juos vežti į kalėjimą (vežant į kalėjimą būtina uždėti /bega);
 2. Kiekviename iš šių reidų privalo dalyvauti Policijos ir Kariuomenės direktorius arba pavaduotojas bent su trimis darbuotojais ( įskaitant ir darbo valdžią);
 3. Darbo valdžios atstovas privalo paskelbti apie narkotikų reido pradžią bei pabaigą viešai;
 4. Narkotikų reidas negali trukti ilgiau negu penkios minutės;

 

X. Veržimasis į klubo bazę ar teritoriją

 

 1. Prieš bėglį (kuris /bega gavo ne klubo zonoje, teritorijoje ar bazėje) galima naudoti visas teisėsaugininko komandas klubo zonoje/bazėje;
 2. Veržtis į bazę gali visi serverio teisėsaugininkai, gaudantys bėglį;
 3. Prieš veržiantis į bazę būtina turėti įrodymus, jog joje yra bėglys ir kad /bega statusas buvo uždėtas tada, kai bėglys nebuvo klubo bazėje/teritorijoje;
 4. Teisėsaugininkams dalyvaujantiems šturme LEIDŽIAMA atsišaudyti, rakinti, dėti kliūtis bei naudoti skydą klubo zonoje. DRAUDŽIAMA naudoti /ita komandą ar išvežti kitus nusikaltėlius, kurie nebuvo su /bėga statusu šturmo metu. /ita komanda ir išvežimas leidžiamas tik prieš žaidėjus su /bėga statusu;

 

XI. Ginklų licencija ir vairavimo teisės

 

Ginklų licencijos atėmimo taisyklės:

 1. Ginklų licenciją atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar klubo narys), kuris šaudo į teisėsaugininką ir yra nubaustas už teisėsaugininko užpuolimą. Būtini įrodymai;
 2. Ginklų licenciją atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar klubo narys), kuris šaudo bent į du civilius (ne teisėsaugininkus) ir yra nubaustas už DM. Būtini įrodymai;

 

Vairavimo teisių atėmimo taisyklės

 1. Vairavimo teises atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar klubo narys), kai šis padarė bent tris KET pažeidimus. Pvz. sukėlė avariją, vairavo NONRP, daužė stulpus. Būtini įrodymai;
 2. Vairavimo teises atimti galima žaidėjui (nesvarbu ar civilis, ar klubo narys), kai šis padarė bent vieną KET pažeidimą (pvz. vairavo NONRP) ir bėgo nuo teisėsaugininko bent 10 min. Būtini įrodymai;

 

XII. Naikintuvo ,,Hydra" naudojimo taisyklės ir informacija

 

 1. Jei bėglys bėga nuo teisėsaugos bent 10 min., ,,Hydra" gali būti naudojama bandant pagauti nusikaltėlį (,,Hydrą" naudoti galima net ir klubo bazėje, jos teritorijoje), (jeigu bėglys yra su lėktuvu, ,,Hydrą" galima naudoti iškart.);
 2. Galima naudoti norint numušti sraigtasparniu skrendantį nusikaltėlį;
 3. Leidžiama naudoti prieš masiškai šaudančius, jei jie yra ant stogų, arba kitų sunkiai pasiekiamų vietų, jei tai neprieštarauja aukščiau paminėtoms taisyklėms;
 4. Draudžiama šaudyti be priežasties;
 5. Draudžiama ant ,,Hydra" stogo skraidinti kitus asmenis, juos įsodinti;

 

XIII. Kalėjimo taisyklės

 

 1. Kalėjimo maištus malšina policijos departamento pareigūnai. Kitų sričių teisėsaugininkai gali padėti policijos departamento pareigūnams, jeigu maištas yra didelis ir yra pašalinių asmenų;
 2. Asmenys, kurie kalėjime naudojo ginklus ir šaudė į kalinius/teisėsaugininkus, privalo būti surakinami, iš jų turi būti atimta ginklų licencija;
 3. Teisėsaugininkai kalėjime gali naudoti tazerį ir spray can, bet negali surakinti;
 4. Draudžiama laikyti nuosavą transporto priemonę kalėjimo teritorijoje (išskyrus PD);

 

XIV. Baigiamieji nuostatai

 

 • Už taisyklių nesilaikymą gresia juodasis teisėsaugos sąrašas;
 • Net jei šiame sąraše nėra nurodytas koks nors pažeidimas, tai dar nereiškia, jog būsite nenubaustas!
 • Patinka 1

Pasidalinti pranešimu


Pranešimo adresas
Pasidalinti kituose tinklapiuose
Svečias
Ši forumo tema yra užrakinta, todėl tolimesnis komentavimas yra negalimas.

Copyright © 2012-2021 RLS.LT Powered by Invision Community

Dizaino piešimas - rsrytis
Dizaino programavimas - mantas.dev
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Naudodamiesi svetaine jūs sutinkate su registracijos taisyklėmis bei slapukais.